Forskergruppen for klima, miljø og forandring (REGROUP)

Forskergruppen for klima, miljø og forandring (REGROUP) er en tværfaglig forskergruppe ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, der forsker på hele spektret af national og international klimapolitik, herunder hvorledes klimaændringerne påvirker og får konsekvenser for dansk politik og samfundsliv.

Climate people street crowd. Photo: Pexels
Photo: Pexels

Gruppen vil bidrage til at samle, synliggøre og styrke instituttets indsats og aktiviteter i dette forskningsområde, og være en platform for forskningsansøgninger, nye projektideer, samarbejdsinitiativer og andre aktiviteter (seminarer, workshops osv.) på instituttet og i samarbejde med centre som f.eks. Centre for Sustainability and Society (SUSY), initiativer på fakultetet og Københavns Universitet samt med nationale og internationale partnere.

 

 

 

 

 

 

Forskere/gruppemedlemmer

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Bertram, Caroline Ph.d.-stipendiat EU, handelspolitik, udenrigspolitik, bæredygtighed, bæredygtig udvikling, international politisk økonomi, internationale organisationer, klima politik, arbejdstagerbeskyttelse, international politik Billede af Bertram, Caroline
Bueger, Christian Professor Internationale relationer, praksissteori, havstyring, maritim sikkerhed, fortolkningsmetoder, uformel regeringsførelse, tværnationale organiserede forbrydelser, infrastrukturer, Det Indiske Ocean. Billede af Bueger, Christian
Campera de Rezende Soares, Ana C Ph.d.-stipendiat European Administrative Networks; Implementation of EU's policies; EU Environmental policy; Regulatory governance; Europeanization Billede af Campera de Rezende Soares, Ana C
Corry, Olaf Lektor Geo-engineering, globale bevægelser, international politik, IP teori, klimaforandringer, klimapolitik, miljøpolitik, risikostyring, sikkerhedspolitik, teori om videnskabelige modeller Billede af Corry, Olaf
Cox, Jonathan Stephen Specialkonsulent Billede af Cox, Jonathan Stephen
Ejsing, Mads Ph.d.-stipendiat Politisk teori, demokratiteori, radikalt demokrati, klimapolitik, Nymaterialisme Billede af Ejsing, Mads
Hagemann, Anine Ph.d.-stipendiat International politik, freds- og konfliktstudier, FN, fredsopbygning, diplomati, fredsforhandlinger, kvinder, fred og sikkerhed, amerikansk multilateralisme, samspillet mellem klima og konflikt, Sydsudan, Norden, USA Billede af Hagemann, Anine
Hariri, Jacob Gerner Viceinstitutleder, professor MSO Demokrati, demokratisering, institutionel teori, komparativ politik, Mellemøsten, statsdannelse, politisk historie, økonomisk udvikling Billede af Hariri, Jacob Gerner
Hoff, Jens Villiam Professor Borgere, bæredygtighed, deltagelse, IKT, interessenter, klimaforandringer, lokalt, politisk kommunikation, politikker, styring Billede af Hoff, Jens Villiam
Mortensen, Jens Ladefoged Lektor EUs eksterne forhold, international handel, international politisk økonomi Billede af Mortensen, Jens Ladefoged
Möller-Christensen, Maria Toft Ph.d.-stipendiat Aktør-netværksteori ANT, bæredygtighed, civilsamfund, deltagelse, klimapolitik, lokalt, normer, sociale (miljø) bevægelser, styring Billede af Möller-Christensen, Maria Toft
Pedersen, Lene Holm Professor, ph.d.-programleder Public administration & management, Motivation, Performance, Rewards at the top, Political leadership, Local governments Billede af Pedersen, Lene Holm
Petersen, Karen Lund Professor MSO Begrebshistorie, beredskab, corporate security, efterretningstjenester, kriminologi, offentlighedens inddragelse- og ansvarliggørelse i amerikansk og europæisk terrorbekæmpelse, politisk teori, risiko- og sikkerhedskommunikation, terrorisme og organiseret kriminalitet, vestlig sikkerhedspolitik Billede af Petersen, Karen Lund
Rosamond, Ben Studieleder Brexit, europæisk integration, EU, international politisk økonomi, konstruktivisme, post-faktuel politik, sociologisk kundskab Billede af Rosamond, Ben
Tønder, Lars Professor MSO Amerikansk politik, demokrati, det antropocæne, kultur, magt, multikulturalisme, politisk filosofi, satire, tolerance, ytringsfrihed Billede af Tønder, Lars

Kontakt

Koordinator
Lektor Jens Ladefoged Mortensen
Mail: jlm@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 34 48