Forskergruppen for klima, miljø og forandring (REGROUP)

Forskergruppen for klima, miljø og forandring (REGROUP) er en tværfaglig forskergruppe ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, der forsker på hele spektret af national og international klimapolitik, herunder hvorledes klimaændringerne påvirker og får konsekvenser for dansk politik og samfundsliv.

Climate people street crowd. Photo: Pexels
Photo: Pexels

Gruppen vil bidrage til at samle, synliggøre og styrke instituttets indsats og aktiviteter i dette forskningsområde, og være en platform for forskningsansøgninger, nye projektideer, samarbejdsinitiativer og andre aktiviteter (seminarer, workshops osv.) på instituttet og i samarbejde med centre som f.eks. Centre for Sustainability and Society (SUSY), initiativer på fakultetet og Københavns Universitet samt med nationale og internationale partnere.

 

 

Forskere/gruppemedlemmer

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Bertram, Caroline Ph.d.-stipendiat EU, handelspolitik, udenrigspolitik, bæredygtighed, bæredygt Billede af Bertram, Caroline
Bueger, Christian Professor Internationale relationer, praksissteori, havstyring, mariti Billede af Bueger, Christian
Campera de Rezende Soares, Ana C Ph.d.-stipendiat European Administrative Networks; Implementation of EU's pol Billede af Campera de Rezende Soares, Ana C
Corry, Olaf Lektor Geo-engineering, globale bevægelser, international politik, Billede af Corry, Olaf
Ejsing, Mads Ph.d.-stipendiat Politisk teori, demokratiteori, radikalt demokrati, klimapol Billede af Ejsing, Mads
Hagemann, Anine Ph.d.-stipendiat International politik, freds- og konfliktstudier, FN, fredso Billede af Hagemann, Anine
Hariri, Jacob Gerner Viceinstitutleder Demokrati, demokratisering, institutionel teori, komparativ Billede af Hariri, Jacob Gerner
Hoff, Jens Villiam Professor Borgere, bæredygtighed, deltagelse, IKT, interessenter, klim Billede af Hoff, Jens Villiam
Mortensen, Jens Ladefoged Lektor EUs eksterne forhold, international handel, international po Billede af Mortensen, Jens Ladefoged
Möller-Christensen, Maria Toft Ph.d.-stipendiat Aktør-netværksteori ANT, bæredygtighed, civilsamfund, deltag Billede af Möller-Christensen, Maria Toft
Pedersen, Lene Holm Professor, ph.d.-programleder Public administration & management, Motivation, Performance, Billede af Pedersen, Lene Holm
Rosamond, Ben Professor, studieleder Brexit, europæisk integration, EU, international politisk øk Billede af Rosamond, Ben
Tønder, Lars Professor MSO Amerikansk politik, demokrati, det antropocæne, kultur, magt Billede af Tønder, Lars

Kontakt

Koordinator
Lektor Jens Ladefoged Mortensen
Mail: jlm@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 34 48