Forskergruppen for klima, miljø og forandring (REGROUP)

Forskergruppen for klima, miljø og forandring (REGROUP) er en tværfaglig forskergruppe ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, der forsker på hele spektret af national og international klimapolitik, herunder hvorledes klimaændringerne påvirker og får konsekvenser for dansk politik og samfundsliv.

Climate people street crowd. Photo: Pexels
Photo: Pexels

 

REGROUP er det tværfaglige knudepunkt for teoretisering og empirisk forskning i den grønne omstilling på Institut for Statskundskab. REGROUP er først og fremmest et intellektuelt rum til udveksling af forskellige idéer og forskning i klima og bæredygtighed. For at forstå udfordringerne ved at sikre effektive, holdbare og legitime klima- og bæredygtighedspolitikker tilbyder REGROUP en platform til at forstå, hvordan den grønne omstilling fungerer på forskellige niveauer end de fleste andre politiske problemer.

Til dette formål er målet med REGROUP at:

 • organisere månedlige forskningsseminarer og lejlighedsvise tematiske workshops, der udforsker den konceptuelle, teoretiske og metodologiske udvikling inden for forskning om politisk teori, komparativ politik og internationale relationer relateret til den grønne omstilling,
 • udgøre en platform til udvikling af forskningsansøgninger, fremme innovative forskningsidéer og igangsætte samarbejdsinitiativer med eksterne partnere,
 • koordinere klima- og bæredygtighedsundervisning på Instituttet,
 • muliggøre offentlige engagementer i klima- og bæredygtighedsdebatten i samfundet,
 • facilitere politikpåvirkningsaktiviteter og opsøgende aktiviteter med relevante beslutningstagere og samfundsmæssige interessenter, og
 • samarbejde med forskningscentre og initiativer såsom Centre for Sustainability and Society (SUSY), Sustainability Science Centre og Green Solutions Centre ved Københavns Universitet samt nationale og internationale akademiske partnere.

 

Vores undervisning i 2022:

 • ASTK18396U 50 Years of Global Environmental Governance
  I 2022 er det 50 år siden Stockholm-konferencen om det menneskelige miljø - den første globale FN-konference om klima og miljø. Dette kursus bruger denne markering til at reflektere over, hvordan globale miljø-forhandlingers institutioner, problematikker, aktører og praksisser har udviklet sig over det sidste halve århundrede. Dertil udforsker kurset potentialerne, der er i det nuværende governance-system, for at accelerere de sociale, økonomiske, politiske og økologiske transformationer, som er nødvendige for en bæredygtig CO2-neutral fremtid. 
  Kursusansvarlig: Michele Merrill Betsill, e-mail: m.betsill@ifs.ku.dk

 • ASTK18384U Democratic participation in times of the Anthropocene
  Dette kursus beskæftiger sig med fremkomsten af den nye geologiske epoke 'det Antropocæne'. Denne geologiske epoke definerer en tid, hvor menneskelig aktivitet er blevet en naturkraft, som radikalt og irreversibelt ændrer Jorden. Stigende havniveauer,  tab af biodiversitet og andre irreversible tipping points illustrerer dette - men det understreger også den forbundethed, der er mellem mennesker og ikke-mennesker samt mellem kultur og natur. Kurset undersøger, hvordan demokratier kan gå den vanskelige situation i møde - især hvordan og hvorvidt den politiske norm om demokratisk deltagelse kan og bør blive udvidet til ikke-mennesker. Formålet med kurset er at oversætte abstrakt politisk teori til praksis, således at institutionalisere de normative forpligtelser i det Antropocæne. 
  Kursusansvarlig: Ingrid Helene Brandt Jensen, e-mail: ihbj@ifs.ku.dk 

 • ASTK18395U Transnationalism in Global Climate Politics
  Ifølge FN var der 18.279 subnationale og ikke statslige aktører involveret i 27.174 aktioner i 2020 for at adressere klimaforandringer og styrke målene fra Parisaftalen. I dag er sådanne 'transnationale' aktører og former for governance centrale for global klimapolitik. Dette kursus undersøger udviklingerne ved at se på den bredere debat om transnationalisme i global politik. Vi vil udforske hvordan og under hvilke omstændigheder subnationale og ikke statslige aktører såsom byer, samarbejder, NGO'er og videnskabelige netværk er blevet centrale i de globale anstrengelser for at adressere klimakrisen. Vi vil overveje de diverse former for transnationale ledelse anført af disse aktører og forholdet mellem disse initiativer, multilaterale traktater og andre statsbaserede former for regulering ift. klimaforandringer. I kurset vurderes, hvorvidt transnationalisme bidrager til mere effektiv global handling samt reflektere over de normative problemstillinger, der er, når at transnationale aktører og forskellige former for governance bliver indgroet i global klimapolitik.
  Kursusansvarlig: Michele Merrill Betsill, e-mail: m.betsill@ifs.ku.dk

 • ASTK18391U The Politics of International Trade: The Green Transition
  Hvordan påvirker globaliseringen af økonomien klimakrisen? Dette spørgsmål har længe været centrum af klima- og bæredygtighedsdebatten. Dette kursus fokuserer på handlens rolle inden for flere områder. Der er ingen konsensus på, hvorvidt fri handel fremmer grøn omstilling, hverken politisk eller teoretisk. Eksempelvis forbliver grønne liberale overbeviste om, at en grønnere globalisering er mulig og ved at finde sted lige nu, mens kritiskere ser den neoliberale strukturerede globalisering som årsagen til planetens miljø- og klimamæssige degradering - samt en barriere for en bæredygtig fremtid.
  Kursusansvarlig: Jens Ladefoged Mortensen, e-mail: jlm@ifs.ku.dk

 

 

Regroup har ingen igangværende begivenheder lige nu.

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Betsill, Michele Merrill Professor +4535330826 E-mail
Bueger, Christian Professor +4535325066 E-mail
Corry, Olaf Lektor +4535332112 E-mail
Jakobsen, Uffe Lektor +4535323404 E-mail
Jensen, Ingrid Helene Brandt Ph.d.-stipendiat +4535333762 E-mail
Mortensen, Jens Ladefoged Lektor +4535323448 E-mail
Ronit, Karsten Lektor +4535323402 E-mail
Tønder, Lars Professor MSO +4535320489 E-mail
Vandeweerdt, Clara Johan E Tenure Track Adjunkt +4535332076 E-mail
Wæver, Ole Centerleder, professor +4535323431 E-mail