Forskergruppen for klima, miljø og forandring (REGROUP)

Forskergruppen for klima, miljø og forandring (REGROUP) er en tværfaglig forskergruppe ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, der forsker på hele spektret af national og international klimapolitik, herunder hvorledes klimaændringerne påvirker og får konsekvenser for dansk politik og samfundsliv.

Climate people street crowd. Photo: Pexels
Photo: Pexels

 

REGROUP er det tværfaglige knudepunkt for teoretisering og empirisk forskning i den grønne omstilling på Institut for Statskundskab. REGROUP er først og fremmest et intellektuelt rum til udveksling af forskellige idéer og forskning i klima og bæredygtighed. For at forstå udfordringerne ved at sikre effektive, holdbare og legitime klima- og bæredygtighedspolitikker tilbyder REGROUP en platform til at forstå, hvordan den grønne omstilling fungerer på forskellige niveauer end de fleste andre politiske problemer.

Til dette formål er målet med REGROUP at:

 • organisere månedlige forskningsseminarer og lejlighedsvise tematiske workshops, der udforsker den konceptuelle, teoretiske og metodologiske udvikling inden for forskning om politisk teori, komparativ politik og internationale relationer relateret til den grønne omstilling,
 • udgøre en platform til udvikling af forskningsansøgninger, fremme innovative forskningsidéer og igangsætte samarbejdsinitiativer med eksterne partnere,
 • koordinere klima- og bæredygtighedsundervisning på Instituttet,
 • muliggøre offentlige engagementer i klima- og bæredygtighedsdebatten i samfundet,
 • facilitere politikpåvirkningsaktiviteter og opsøgende aktiviteter med relevante beslutningstagere og samfundsmæssige interessenter, og
 • samarbejde med forskningscentre og initiativer såsom Centre for Sustainability and Society (SUSY), Sustainability Science Centre og Green Solutions Centre ved Københavns Universitet samt nationale og internationale akademiske partnere.

 

Vores undervisning i 2021:

 • ASTK18370U Klimadiplomati: Politiske dilemmaer mellem sikkerhed, handel og udvikling
  For at give de bedste forudsætninger for at forstå dynamikkerne i et klimadiplomati under rivende udvikling, lægger dette fag vægt på praksisnærhed, så de studerende kan få indsigt i arbejdet i klimadiplomatiet. Kurset vil være baseret på aktuelle cases og trække på den praktiske erfaring med klimadiplomati fra både undervisere og gæsteforelæsere.
  Kursusansvarlig: Anders Berg-Sørensen, e-mail: abs@ifs.ku.dk

 • ASTK18020U Core subject: Perspectives on sustainability
  Dette kursus udfordrer de studerende til at tænke uden for deres normale disciplinære grænser og udvikle deres færdigheder i problemorienteret tværfaglig tænkning. Gennem forelæsningerne og det tværfaglige casebaserede gruppearbejde lærer kandidatstuderende på dette kursus at nærme sig konkrete problemer og cases relateret til bæredygtighed. Ved at søge konkrete løsninger på sådanne bæredygtighedsproblemer udvikler de studerende færdigheder, som er højt værdsat af relevante arbejdsgivere.
  Kursusansvarlig: Jens Villiam Hoff, e-mail: jh@ifs.ku.dk 

 • ASTK18019U Core subject: The Politics of Environment and Climate

  I løbet af ni intensive uger introducerer, informerer og udruster dette kernefag de studerende til at forstå og analysere miljøpolitikken og klimaændringerne i det 21. århundrede. Kandidatstuderende, der studerer dette kursus, vil få kendskab til både traditionelle og kritiske forklaringer på miljø- og klimaforandringer for at forstå hvordan og hvorfor disciplinen statskundskab skal engagere sig i dyb tilpasning.
  Kursusansvarlig: Jens Villiam Hoff, e-mail: jh@ifs.ku.dk 

 • ASTK18246U Greenland at the crossroads: Climate change, Asian interest in the Arctic and developments in Greenland
  Dette kursus vil diskutere scenarier for udviklingen i Grønland indenfor rammerne af udviklingen i Arktis og forholdet mellem Grønland og Danmark ved at fokusere på dynamikken i tre områder med drastiske forandringer: Fortsat klimaforandring, stigende asiatiske interesser i Arktis samt de deraf følgende konsekvenser for regeringsførelsen af Grønland.
  Kursusansvarlig: Uffe Jakobsen, e-mail: uj@ifs.ku.dk 

 • ASTK18361U From paper to practice: the implementation challenges in the European Union environmental policy

  Dette kursus vil analysere udviklingen og udfordringerne i gennemførelsen af ​​miljøpolitikken i Den Europæiske Union. Det primære formål med dette kursus er at løse kompleksiteten omkring implementeringsudfordringerne og de nye styringsinstrumenter såsom transnationale netværk, de europæiske agenturers rolle og de "nye miljøpolitiske instrumenter".
  Kursusansvarlig: Ana C Campera de Rezende Soares, e-mail: anasoares@ifs.ku.dk 

 

 

Vores igangværende begivenheder og aktiviteter:

 • Klimafolkemøde i Middelfart d. 2.-4. september 2021 samler borgere, organisationer, fagfolk og politikere med et særligt fokus i år på samarbejdet om at skabe klimaløsninger og i fællesskab nå Danmarks ambitiøse klimamål. Blandt deltagerne er foreløbigt Lars Tønder, Professor MSO ved Institut for Statskundskab på KU; Connie Hedegaard og Christian Ibsen, henholdsvist formand og direktør i CONCITO; klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen; lektor i bioetik på KU, Mickey Gjerris samt klimaordførerne for Radikale Venstre, Konservative, Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet. Det er gratis at deltage i arrangementet alle dage.
 • Environmental Social Sciences: Challenges and Solutions for Sustainable Development
  finder sted på Nuffield College ved University of Oxford i Storbritannien fra onsdag den 28. juli kl. 14:00 til fredag den 30. juli 2021 kl. 13:15. Arrangørerne opfordrer til at indsende abstracts fra alle samfundsvidenskabelige discipliner og værdsætter især bidrag fra forskere i et tidligt stadium af deres karriere. Målet er at høste synergierne mellem samfundsvidenskaberne til fordel for produktiv tværfaglig forskning, som løsningen på miljøproblemerne kræver.

 

Forskere

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Arbejdsområde
Bertram, Caroline Ph.d.-stipendiat EU, handelspolitik, udenrigspolitik, bæredygtighed, bæredygtig udvikling, international politisk økonomi, internationale organisationer, klima poli... Billede af Bertram, Caroline
Betsill, Michele Merrill Professor Billede af Betsill, Michele Merrill
Bueger, Christian Professor Internationale relationer, praksissteori, havstyring, maritim sikkerhed, fortolkningsmetoder, uformel regeringsførelse, tværnationale organiserede ... Billede af Bueger, Christian
Campera de Rezende Soares, Ana C Ph.d.-stipendiat European Administrative Networks; Implementation of EU's policies; EU Environmental policy; Regulatory governance; Europeanization Billede af Campera de Rezende Soares, Ana C
Corry, Olaf Lektor Geo-engineering, globale bevægelser, international politik, IP teori, klimaforandringer, klimapolitik, miljøpolitik, risikostyring, sikkerhedspolit... Billede af Corry, Olaf
Ejsing, Mads Videnskabelig assistent Politisk teori, demokratiteori, radikalt demokrati, klimapolitik, Nymaterialisme Billede af Ejsing, Mads
Hoff, Jens Villiam Professor Borgere, bæredygtighed, deltagelse, IKT, interessenter, klimaforandringer, lokalt, politisk kommunikation, politikker, styring Billede af Hoff, Jens Villiam
Jakobsen, Uffe Lektor Arktis, Grønland og Rigsfællesskabet, asiatiske/kinesiske interesser i Arktis/Grønland, begrebshistorie, bæredygtig udvikling, demokratisering, mar... Billede af Jakobsen, Uffe
Jensen, Ingrid Helene Brandt Ph.d.-stipendiat Politisk teori, Demokratiteori, Nymaterialisme, klimapolitik, Affektteori, klimaborgerting Billede af Jensen, Ingrid Helene Brandt
Mortensen, Jens Ladefoged Lektor EUs eksterne forhold, international handel, international politisk økonomi Billede af Mortensen, Jens Ladefoged
Toft, Maria Ph.d.-stipendiat Aktør-netværksteori ANT, bæredygtighed, civilsamfund, deltagelse, klimapolitik, lokalt, normer, sociale (miljø) bevægelser, styring Billede af Toft, Maria
Tønder, Lars Professor MSO Amerikansk politik, demokrati, det antropocæne, kultur, magt, multikulturalisme, politisk filosofi, satire, tolerance, ytringsfrihed Billede af Tønder, Lars
Wæver, Ole Centerleder, professor Begrebshistorie, international politik, klimapolitik, konfliktforskning, religion/sekularisme, sikkerhedsteori, talehandlingsteori, transformative ... Billede af Wæver, Ole