9. februar 2022

Olaf Corry med kritik af manglende fokus på samfundsvidenskabelige forskere i klimakampen

Lektor i international politik og miljø Olaf Corry kritiserer i indlægget 'Danske forskere i skarp kritik af Nature: Socialvidenskaben bliver overset i klimakampen' det ensidige fokus på naturvidenskabelige og teknologiske løsninger i klimakampen, der kommer til udtryk i Natures artikel, som kan læses her.

Corry udtaler blandt andet, at den manglende inddragelse af humanistiske og samfundsvidenskabelige forskere ikke blot udelader perspektiver, men også blokerer for dem. Hvis man kun præsenteres for løsninger med teknologisk fokus, fremkommer andre mulige måder at håndtere klimakrisen på ikke. Dette skaber et farligt fokus på teknologiske løsninger - frem for eksempelvis fokus på stop for udvinding af fossile brændsler.

Læs Olaf Corrys kritik i i artiklen: Danske forskere i skarp kritik af Nature: Socialvidenskaben bliver overset i klimakampen på videnskab.dk

Emner