Marie Heldgaard Seestedt

Marie Heldgaard Seestedt

Ph.d.-stipendiat

Mit nuværende forskningsområde strækker sig over politisk adfærd, holdningsdannelse, generationsskel, økonomisk ulighed og politisk sociologi. Jeg interesserer mig især for, hvordan vores personlige relationer former vores holdninger og politiske adfærd. I min forskning benytter jeg primært kvantitativ metode og har især stor erfaring i at arbejde med registerdata, surveydata, forløbsdatabaser og kombinationer heraf.  Jeg har en kandidat i Samfundsfag med sidefag på Matematik og sætter således pris på både substantielle, metodiske og tekniske udfordringer.

Aktuel forskning

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg generationelle skel i holdningsdannelse og betydningen af familiebånd i forhold til at reducere dem og fostre inter-generationel solidaritet. I projektet undersøges det, hvordan interaktion med familiemedlemmer fra andre generationer har betydning for holdningsdannelse i en tid, hvor befolkningsaldring bliver mere udtalt og generationelle holdningskløfter mere fremtrædende i debatten om eksempelvis velfærd, vertikal omfordeling, boligmarkedet og klima. Endvidere undersøger jeg betydningen af inter-generationelle familiebånd for synet på- og solidaritet med folk fra andre generationer. Projektet vejledes af Carolin Rapp (hovedvejleder) og Peter Thisted Dinesen (bivejleder).

Jeg har tidligere arbejde på projektet ”Unequal, alientated and unwell”, der undersøger individuelle og samfundsmæssige konsekvenser af økonomisk ulighed ved at belyse sammenhængen mellem økonomisk ulighed i lokale miljøer og individers trivsel, sociale bånd og forhold til staten. Til formålet benyttede vi en kombination af indkomstdata fra registerdata og surveyinformation om blandt andet politiske holdninger, sociale bånd og well-being.

Jeg har desuden været ansat ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), hvor jeg blandt andet beskæftigede mig med forskning inden for ulighed, aldring og velfærdstaten. Her arbejdede jeg med forløbsdatabasen Ældredatabasen, som jeg også var med til at opsætte og indsamle 5. runde af.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har undervist på Metode 1, 2 og 3 på bacheloruddannelsen i statskundskab samt undervist og været fagkoordinator på kandidatvalgfaget "Boomere og børn: Betydning af familiebånd og generationsskel for politisk adfærd".

Interesseområder

  • Politisk adfærd og holdningsdannelse
  • Generationsskel og inter-generationel solidaritet
  • Økonomisk ulighed
  • Politisk Sociologi
  • Politisk Økonomi
  • Avanceret kvantitativ metode
  • Kvasi-eksperimentelle designs og kausal inferens med observationel data
  • Political Data Science

ID: 143261318