Ph.d. (interne)

Når du klikker på kolonneoverskrifterne: Navn, titel eller arbejdsområde – sorteres resultatlisten alfabetisk. Klikker du to gange sorteres der omvendt alfabetisk.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Bertram, Caroline Ph.d.-stipendiat EU, handelspolitik, udenrigspolitik, bæredygtighed, bæredygtig udvikling, international politisk økonomi, internationale organisationer, klima poli... +4535325622 E-mail
Bjerre, Karsten Storgaard Ph.d.-stipendiat forvaltning, Udsatte børn og unge, sociale investeringer, økonomistyring, Effektivitetsanalyse, Effektivitet, Organisationsanalyse, velfærdsstat, K... +4551633314 E-mail
Byrjalsen, Niels Ph.d.-stipendiat International Politik, Tillid, NATO, Subversion, Transatlantiske relationer, Europæisk sikkerhed, International orden +4535336847 E-mail
Campera de Rezende Soares, Ana C Ph.d.-stipendiat European Administrative Networks; Implementation of EU's policies; EU Environmental policy; Regulatory governance; Europeanization +4535331166 E-mail
Cappelen, Christoffer Pfeiffer Ph.d.-stipendiat Komparativ politik, statsdannelse, demokratisering, konflikt, kvantitative metoder, GIS, data science, politisk historie, politisk udvikling, polit... +4535320717 E-mail
Castro, Vic Ph.d.-stipendiat International relations, security studies, speech act theory, - post structuralism, material turn, cyberspace, digital privacy +4535321299 E-mail
Cooper-Cunningham, Dean Ph.d.-stipendiat Poststructuralism, Constructivism, International Relations, Security, Visual Politics , Feminism, Gender, Sexuality, Queer Theory, LGBTQ+ +4535337312 E-mail
Damsbo-Svendsen, Søren Ph.d.-stipendiat Politisk holdningsdannelse, politisk adfærd, holdninger til klimaforandringerne, personlige vejroplevelser, medieeffekter, dagsordensfastsættelse, ... +4535321446 E-mail
Dausgaard, Christoffer Hentzer Ph.d.-stipendiat +4535324562 E-mail
Dichman, Anne-Sofie Ph.d.-stipendiat +4535331656 E-mail
Doggenweiler, Daniel Andrés Cruz Indskrevet ph.d.-studerende +4535324517 E-mail
Dreyer, Jakob Ph.d.-stipendiat International politik, Sikkerhedsstudier, internationale interventioner, konfliktstudier, militærstudier, revolutionær politik, talehandlingsteori,... +4535336943 E-mail
Hagemann, Anine Ph.d.-stipendiat International politik, freds- og konfliktstudier, FN, fredsopbygning, diplomati, fredsforhandlinger, kvinder, fred og sikkerhed, amerikansk multila... +4535335054 E-mail
Hansen, Paw Havgaard Ph.d.-stipendiat Motivation, adfærdspsykologi, kvantitative og kvalitative metoder i studiet af offentlig forvaltning, relationen mellem borger og fagprofessionel, ... +4535332068 E-mail
Heide-Jørgensen, Tobias Ph.d.-stipendiat Politisk økonomi, politisk psykologi, politisk adfærd, politisk holdningsdannelse, holdninger til velfærdsstaten, egeninteresse i politik, ideologi... +4535331645 E-mail
Humer, Matthias Ph.d.-stipendiat International Relations, Security Studies, Gender, Visual Politics, Constructivism, Poststructuralism +4535331013 E-mail
Jensen, Ingrid Helene Brandt Ph.d.-stipendiat Politisk teori, Demokratiteori, Nymaterialisme, klimapolitik, Affektteori, klimaborgerting +4535333762 E-mail
Kaalund, Mathilde Ph.d.-stipendiat +4535328295 E-mail
Larsen, Frederik Kristoffer Kjøller Ph.d.-stipendiat +4535326884 E-mail
Pedersen, Kristina Aleksandrovna Ph.d.-stipendiat   E-mail
Rohlfing Frederiksen, Regitze Helene Ph.d.-stipendiat Demokrati teori, Democratic backsliding, civilsamfund og sociale bevægelser, EU, Domstoles rolle i demokrati, Central- og Østeuropa, Nord Afrika +4535330689 E-mail
Seestedt, Marie Heldgaard Videnskabelig assistent konsekvenser af lokal økonomisk ulighed, konteksteffekter, politisk adfærd, registerdata, kvantitative metoder, politisk økonomi +4535333593 E-mail
Versloot, Larissa Muriel Ph.d.-stipendiat International Relations, Trust and Distrust, Multilateral Diplomacy, EU, UN, Coalitions, Constructivism, Practice Theory +4535331858 E-mail
von der Maase, Simon Polichinel Ph.d.-stipendiat Billeddata, Dyb Læring, IP, Konflikt Studier, Komparativ politik, Maskinelæring, Prædiktioner og prognoser +4535321217 E-mail