Ph.d. (interne)

Når du klikker på kolonneoverskrifterne: Navn, titel eller arbejdsområde – sorteres resultatlisten alfabetisk. Klikker du to gange sorteres der omvendt alfabetisk.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Bertram, Caroline Ph.d.-stipendiat EU, handelspolitik, udenrigspolitik, bæredygtighed, bæredygtig udvikling, international politisk økonomi, internationale organisationer, klima politik, arbejdstagerbeskyttelse, international politik +45 353-25622 E-mail
Bjerre, Karsten Storgaard Ph.d.-stipendiat forvaltning, Udsatte børn og unge, sociale investeringer, økonomistyring, Effektivitetsanalyse, Effektivitet, Organisationsanalyse, velfærdsstat, Konkurrencestat, social impact bonds +45 51 63 33 14 E-mail
Byrjalsen, Niels Ph.d.-stipendiat International Politik, Tillid, NATO, Subversion, Transatlantiske relationer, Europæisk sikkerhed, International orden +45 353-36847 E-mail
Campera de Rezende Soares, Ana C Ph.d.-stipendiat European Administrative Networks; Implementation of EU's policies; EU Environmental policy; Regulatory governance; Europeanization +45 353-31166 E-mail
Cappelen, Christoffer Pfeiffer Ph.d.-stipendiat Komparativ politik, statsdannelse, demokratisering, konflikt, kvantitative metoder, GIS, data science, politisk historie, politisk udvikling, politiske institutioner +45 353-20717 E-mail
Castro, Vic Ph.d.-stipendiat International relations, security studies, speech act theory, - post structuralism, material turn, cyberspace, digital privacy   E-mail
Cooper-Cunningham, Dean Ph.d.-stipendiat Poststructuralism, Constructivism, International Relations, Security, Visual Politics , Feminism, Gender, Sexuality, Queer Theory, LGBTQ+ +45 353-37312 E-mail
Dichman, Anne-Sofie Ph.d.-stipendiat Politisk teori, demokratiteori, feministisk teori, sociale bevægelser, De Gule Veste, fransk politik +45 353-31656 E-mail
Dreyer, Jakob Ph.d.-stipendiat International politik, Sikkerhedsstudier, internationale interventioner, konfliktstudier, militærstudier, revolutionær politik, talehandlingsteori, Irak, Mellemøsten +45 353-36943 E-mail
Ejsing, Mads Ph.d.-stipendiat Politisk teori, demokratiteori, radikalt demokrati, klimapolitik, Nymaterialisme +45 353-31055 E-mail
Hagemann, Anine Ph.d.-stipendiat International politik, freds- og konfliktstudier, FN, fredsopbygning, diplomati, fredsforhandlinger, kvinder, fred og sikkerhed, amerikansk multilateralisme, samspillet mellem klima og konflikt, Sydsudan, Norden, USA +45 353-35054 E-mail
Hansen, Paw Havgaard Ph.d.-stipendiat Motivation, adfærdspsykologi, kvantitative og kvalitative metoder i studiet af offentlig forvaltning, relationen mellem borger og fagprofessionel, adfærd og beslutningstagen. +45 353-32068 E-mail
Heide-Jørgensen, Tobias Ph.d.-stipendiat Politisk økonomi, politisk psykologi, politisk adfærd, politisk holdningsdannelse, holdninger til velfærdsstaten, egeninteresse i politik, ideologi i politik, kvantitative metoder, kausal inferens +45 353-31645 E-mail
Holm, Minda Ph.d.-stipendiat Ideology; New Right; Social theory; International Relations; Political Theory; Liberalism; Sovereignty; Liberal order +4745282951 E-mail
Humer, Matthias Ph.d.-stipendiat International Relations, Security Studies, Gender, Visual Politics, Constructivism, Poststructuralism +45 353-31013 E-mail
Kaalund, Mathilde Ph.d.-stipendiat +45 353-28295 E-mail
Larsen, Frederik Kristoffer Kjøller Ph.d.-stipendiat Afkast ved politiske embeder,politiske karrierer,politiske vennetjenester,kausal inferens,kvantitative metoder +45 353-26884 E-mail
Ma, Yi Ph.d.-stipendiat Soft law governance in EU; soft law governance in China; Chinese politics; comparative politics; etc +45 353-32663 E-mail
Möller-Christensen, Maria Toft Ph.d.-stipendiat Aktør-netværksteori ANT, bæredygtighed, civilsamfund, deltagelse, klimapolitik, lokalt, normer, sociale (miljø) bevægelser, styring +45 353-25347 E-mail
Rigkos-Zitthen, Ioannis Ph.d.-stipendiat Ph.d.-studerende +45 353-20587 E-mail
Rohlfing Frederiksen, Regitze Helene Ph.d.-stipendiat Demokrati teori, Democratic backsliding, civilsamfund og sociale bevægelser, EU, Domstoles rolle i demokrati, Central- og Østeuropa, Nord Afrika +45 353-30689 E-mail
Svendsen, Øyvind Ph.d.-stipendiat Ph.d.-studerende +45 353-25397 E-mail
Versloot, Larissa Muriel Ph.d.-stipendiat International Relations, Trust and Distrust, Multilateral Diplomacy, EU, UN, Coalitions, Constructivism, Practice Theory +45 353-31858 E-mail
Vestergaard, Karsten Tingleff Ph.d.-stipendiat EU, europæisk integration, EU-skepsis, kvantitativ metode, politisk holdningsdannelse, rational choice +45 353-25358 E-mail
Vierø, Jeppe Ph.d.-stipendiat +45 353-31756 E-mail
von der Maase, Simon Polichinel Ph.d.-stipendiat Billeddata, Dyb Læring, IP, Konflikt Studier, Komparativ politik, Maskinelæring, Prædiktioner og prognoser +45 353-21217 E-mail