Ph.d. (interne)

Når du klikker på kolonneoverskrifterne: Navn, titel eller arbejdsområde – sorteres resultatlisten alfabetisk. Klikker du to gange sorteres der omvendt alfabetisk.

NavnTitelArbejdsområdeTelefonE-mail
Bjerre, Karsten StorgaardPh.d.-stipendiat Ph.d.-studerende +45 51 63 33 14E-mail
Cappelen, Christoffer PfeifferPh.d. Studerende Ph.d.-studerende +45 353-21418E-mail
Dahl, MaltePh.d.-stipendiat Eksperimentel metode, integration, kausal inferens, minoriteter, politisk adfærd, stereotyper, økonomisk diskrimination +45 353-37924E-mail
Dichman, Anne-SofiePh.d. Studerende   E-mail
Dreyer, JakobPh.d. Studerende International politik, Sikkerhedsstudier, internationale interventioner, konfliktstudier, militærstudier, revolutionær politik, talehandlingsteori, Irak, Mellemøsten +45 353-36943E-mail
Egerod, Benjamin Carl KragVidenskabelig ass. Komparativ politisk økonomi, kvantitative og kvalitative metoder, politiske karrierer, specialinteressers politiske indflydelse, svingdøren mellem specialinteresser og politik +45 353-32854E-mail
Hagemann, AninePh.d.-studerende  +45 353-35054E-mail
Hansen, Paw HavgaardPh.d.-stipendiat Motivation, politisk psykologi, kvantitative og kvalitative metoder i studiet af offentlig forvaltning, relationen mellem borger og fagprofessionel, adfærd og beslutningstagen +45 353-32068E-mail
Heide-Jørgensen, TobiasPh.d.-stipendiat  +45 353-31645E-mail
Holm, MindaPh.d.-stipendiat Ph.d-studerende +4745282951E-mail
Jacobsen, MarcPh.d.-stipendiat Arktis, dansk udenrigspolitik, diskurs, Grønland, identitet, international politik, københavnerskolen, postkolonialisme, poststrukturalisme, rigsfællesskabet +45 353-31360E-mail
Lambert, MarinaPh.d.-stipendiat Den europæiske integration, diskursanalyse, EU, europæisk identitet, identitetsdannelse, myter, psykoanalyse, symboler +45 353-31362E-mail
Larsen, Frederik Kristoffer KjøllerPh.d. Studerende  +45 353-35275E-mail
Lind, Jonas KrogPh.d.-stipendiat Evaluering, forskningsevaluering, forskningspolitik, offentlig forvaltning, offentlig styring og ledelse, offentlige organisationer, organisationsteori, uddannelsespolitik +45 353-31704E-mail
Ma, YiPh.d.-stipendiat Soft law governance in EU; soft law governance in China; Chinese politics; comparative politics; etc +45 353-32663E-mail
Möller-Christensen, Maria ToftPh.d.-stipendiat Aktør-netværksteori ANT, bæredygtighed, civilsamfund, deltagelse, klimapolitik, lokalt, normer, sociale (miljø) bevægelser, styring +45 353-25347E-mail
Nielsen, Kitt Plinia BjerregaardPh.d.-stipendiat Ph.d.-studerende +45 353-22051E-mail
Rigkos-Zitthen, IoannisPh.d.-stipendiat Ph.d.-studerende +45 353-20587E-mail
Rohrbach, LiviaPh.d.-stipendiat Autoritære regimer, demokratisering, etnisk konflikt, freds- og konfliktstudier, fredsopbygning, politisk og territorial magtdeling, sammenlignende politik, subnational regering +45 353-35477E-mail
Svendsen, ØyvindPh.d.-stipendiat Ph.d.-studerende +45 353-25397E-mail
Versloot, LarissaPh.d.-stipendiat Ph.d.-studerende +45 353-31858E-mail
Vestergaard, Karsten TingleffPh.d.-stipendiat EU, europæisk integration, EU-skepsis, kvantitativ metode, politisk holdningsdannelse, rational choice +45 353-25358E-mail
Vierø, JeppePh.d. Studerende  +45 353-31756E-mail