Videnskabeligt Personale

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Arbejdsområde Søg i Telefon
Adler-Nissen, Rebecca Professor International relations, practice theory, diplomacy, qualitative methods, social media, international political sociology, European integration, EU +4530224075 E-mail
Agyekum, Humphrey Asamoah Postdoc Project management, Research, Teaching, Intercultural communication and Publishing +4535330856 E-mail
Andersson, Per Fredrik Ekstern postdoc   E-mail
Austin, Jonathan Luke Tenure Track Adjunkt +4535320254 E-mail
Baciu, Cornelia Forsker Komparativ udenrigspolitik, internationale organisationer (NATO, EU, FN), fredsopbygning, civil-militære forbindelser, epistemologisk pluralisme +4535325616 E-mail
Berg-Sørensen, Anders Lektor Demokratisk etik, demokratiske kompromisser, demokratiteori, politisk kynisme, politisk teori, religion og politik, sekularisme +4535323449 E-mail
Betsill, Michele Merrill Professor Klimapolitik, miljøpolitik, global regeringsførelse, transnational politik, internationale relationer +4535330826 E-mail
Bollmann, Anders Theis Videnskabelig assistent +4535336391 E-mail
Bueger, Christian Professor Internationale relationer, praksissteori, havstyring, maritim sikkerhed, fortolkningsmetoder, uformel regeringsførelse, tværnationale organiserede ... +4535325066 E-mail
Byrjalsen, Niels Videnskabelig assistent +4535336847 E-mail
Chagas Bastos, Fabricio Henricco Adjunkt +4535336739 E-mail
Chen, Kuan-Jen Postdoc +4535322821 E-mail
Corry, Olaf Lektor Geo-engineering, globale bevægelser, international politik, IP teori, klimaforandringer, klimapolitik, miljøpolitik, risikostyring, sikkerhedspolit... +4535332112 E-mail
Dahler-Larsen, Peter Professor Anvendelsen af evaluative information, evaluering, indikatorer, kvalitative metoder, performance, +4535324103 E-mail
Denman, Derek Scott Postdoc Borders, critical theory, democratic theory, policing, postcolonial theory, US politics, war and society +4535320839 E-mail
Dinesen, Peter Thisted Professor Holdninger til indvandring, holdninger til velfærdsstaten, konteksteffekter, konsekvenser af terrorisme, offentlig opinion, politisk adfærd, politi... +4535323375 E-mail
Duncombe, Constance Elaine Lektor +4535324501 E-mail
Eady, Gregory Tenure Track Adjunkt research methods, political behavior, social media, social data science, US politics   E-mail
Eggeling, Kristin Anabel Postdoc International Relations, constructivism, interpretivism, identity politics, branding, qualitative methods, fieldwork +4535335798 E-mail
Ejsing, Mads Postdoc +4535331055 E-mail
Erev, Stephanie Rhea Postdoc +4535324820 E-mail
Esmark, Anders Lektor Bureaukrati, demokrati, liberalisme, magt, medier, netværk, nudging, offentlighed, styring, teknokrati +4535323412 E-mail
Gagnon, Terese Virginia Postdoc +4535323737 E-mail
Golovchenko, Yevgeniy Postdoc +4535333418 E-mail
Græger, Nina Institutleder, professor Institutleder +4535337662 E-mail
Hagemann, Anine Postdoc International politik, freds- og konfliktstudier, FN, fredsopbygning, diplomati, fredsforhandlinger, kvinder, fred og sikkerhed, amerikansk multila... +4535335054 E-mail
Hansen, Hanne Foss Professor Evaluering, evidensbaseret praksis- og politikudvikling, forskningsevaluering, forvaltning, offentlig organisation, offentlig styring, reformer i o... +4535323403 E-mail
Hansen, Kasper Møller Professor Adfærdskampagner, eksperimenter,Europaparlamentsvalg, folkeafstemninger, folketingsvalg, kommunalvalg, registerdata, spørgeskemadesign, valgkampagn... +4535323392 E-mail
Hansen, Lene Professor Billeder, feminisme , international politik, konstruktivisme, poststrukturalisme, sikkerhed +4535323432 E-mail
Hariri, Jacob Gerner Professor Demokrati, demokratisering, institutionel teori, komparativ politik, Mellemøsten, statsdannelse, politisk historie, økonomisk udvikling +4535323567 E-mail
Hermansen, Silje Synnøve Lyder Tenure Track Adjunkt +4535323732 E-mail
Hjorth, Frederik Georg Lektor Amerikansk politik, data visualisering, indvandring, kvantitativ analyse, politisk holdningsdannelse, politisk psykologi, valg, vælgeradfærd +4535324104 E-mail
Jacobsen, Katja Lindskov Seniorforsker AU, FN fredsoperationer, Foucault, humanitær intervention, kapacitetsbygning, kritiske sikkerhedsstudier, maritim sikkerhed, regionale sikkerhedsin... +4535333869 E-mail
Jakobsen, Uffe Lektor Arktis, Grønland og Rigsfællesskabet, asiatiske/kinesiske interesser i Arktis/Grønland, begrebshistorie, bæredygtig udvikling, demokratisering, mar... +4535323404 E-mail
Jensen, Hanne Nexø Lektor Klyngevejledning, køn og forandring i offentlige organisationer, offentlig forvaltning, vejledning i forbindelse med opgaveskrivning +4535323415 E-mail
Jensen, Henrik S. Lektor Amerikansk kongresforskning, dansk politik, Folketinget, international parlamentsteori, klassisk sociologisk metodologi, regering og forvaltning, t... +4535323405 E-mail
Junk, Wiebke Marie Tenure Track Adjunkt Offentlig politik, interesseorganisationer og lobbyisme, indflydelsesstrategier, medier og framing, koalitioner, beslutningsprocesser, politisk re... +4535333812 E-mail
Kosiara-Pedersen, Karina Lektor Folketinget, kampagner, kandidater, partimedlemskab, politisk deltagelse, politiske partier, repræsentation, valg +4535323416 E-mail
Kristensen, Kristian Søby Seniorforsker, vicecenterleder Arktisk sikkerhed, dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, europæisk sikkerhed, NATO +4535324084 E-mail
Kristensen, Peter Marcus Lektor International Politik teori, videnssociologi, disciplinhistorie, opstigende magter og magttransitions-teori +4535322922 E-mail
Kristoffersen, Jens Wenzel Analytiker Militæranalytiker +4535322198 E-mail
Kurrild-Klitgaard, Peter Professor Amerikansk politik, autokratier, britisk politik, dansk politik, demokrati, folketingsvalg, forfatninger, komparativ politik, parlamenter, politisk... +4535323798 E-mail
Kyhl, Philip Wenzel Specialkonsulent Assisterende direktør; leder af den daglige drift +4535325778 E-mail
Larsen, Henrik Professor MSO Danmark (udenrigs-og sikkerhedspolitik, europapolitik) EU (generelt+udenrigs-, sikkerhedspolitik og handel), Storbritannien (inkl.Brexit), internat... +4535323417 E-mail
Lee, Myunghee Postdoc +4535323096 E-mail
Mallin, Felix Postdoc   E-mail
Marcussen, Martin Professor Diplomati, udenrigspolitisk analyse, småstatsstudier +4535323499 E-mail
Martinsen, Dorte Sindbjerg Professor EU; fri bevægelighed og velfærd, EU og sundhedspolitikken, EU-domstolens rolle i integrations- og europæiseringsprocessen, europæisering, EUs betyd... +4535323426 E-mail
Massari, Alice Postdoc +4535324983 E-mail
McCargo, Duncan Centerleder, professor Comparative politics, international politics, elections and parties, insurgencies, justice, monarchy, protests, digital natives, Southeast Asia, Th... +4535324628 E-mail
Mortensen, Jens Ladefoged Lektor EUs eksterne forhold, international handel, international politisk økonomi +4535323448 E-mail
Mortensgaard, Lin Alexandra Videnskabelig assistent Sikkerhedspolitik i Arktis, klima & sikkerhed, Danmark-Grønland, US Arktis-politik, IP teori, sikkerhedsliggørelsesteori, videnskabssociologi +4535327095 E-mail
Mälksoo, Maria Seniorforsker Sikkerhed, afskrækkelse, hukommelse, international relationer, identitet, ritual, liminalitet, NATO, Rusland, Central-/Østeuropa, de baltiske stater +4535331157 E-mail
Nedergaard, Peter Professor Erhvervspolitik, EU, europæisk politik, handelspolitik, lobbyisme, politisk økonomi, Storbritannien, Tyskland +4535323408 E-mail
Nielsen, Anders Woller Postdoc Politiske valg, valginstitutioner, klientelisme, fordelingspolitik, information og adfærd, politisk økonomi, forskningsdesigns og kausalitet +4535335748 E-mail
Olsen, Asmus Leth Viceinstitutleder Eksperimenter i offentlig forvaltning, politisk psykologi, resultatmålinger, performanceinformation, administrativ adfærd, borgertilfredshed, bruge... +4535323401 E-mail
Pedersen, Lene Holm Professor, ph.d.-programleder Public administration & management, Motivation, Performance, Rewards at the top, Political leadership, Local governments +4535335828 E-mail
Pedersen, Mogens Jin Lektor Offentlig forvaltning, offentlig styring og ledelse, motivation og præstationer, vurderinger og beslutningstagning, adfærdspsykologi, køn og race, ... +4535333973 E-mail
Rapp, Carolin Hjort Lektor Political psychology, attitudes towards immigrants, nationalism, tolerance, survey research +4535336586 E-mail
Rasmussen, Anne Professor Interesseorganisationer, Offentlig opinion, Offentlig politik, Politiske partier, Dagsordensfastsættelse og lovgivningsprocesser, Nationale Parlame... +4535320503 E-mail
Ronit, Karsten Lektor Beslutningsprocesser, erhverv og politik, global politik, interesseorganisationer, internationale organisationer, NGO'er, nye politiske aktører, of... +4535323402 E-mail
Rosamond, Ben Professor, studieleder Brexit, europæisk integration, EU, international politisk økonomi, konstruktivisme, post-faktuel politik, sociologisk kundskab +4535323395 E-mail
Rostbøll, Christian F. Professor Autonomi, demokratiteori, etik, frihedsbegrebet, Immanuel Kant, Jürgen Habermas, kompromis, liberalisme, republikanisme, respekt, ytringsfrihed +4535323428 E-mail
Scharpf, Adam Tenure Track Adjunkt +4535333338 E-mail
St Denny, Emily Flore Tenure Track Adjunkt Comparative public policy, policy theory, sociology of knowledge, gender and politics, health policy, politics and policymaking in France and the d... +4535331908 E-mail
Stockbruegger, Jan Postdoc +4535332049 E-mail
Tetzlaff, Alexander Høgsberg Analytiker Militæranalytiker +4535321602 E-mail
Trabucco, Lena Postdoc +4535325373 E-mail
Tønder, Lars Professor MSO Amerikansk politik, demokrati, det antropocæne, kultur, magt, multikulturalisme, politisk filosofi, satire, tolerance, ytringsfrihed +4535320489 E-mail
Vandeweerdt, Clara Johan E Postdoc +4535332076 E-mail
Wind, Marlene Professor Brexit, demokratiteori, domstoles rolle i demokratiet, EU, EU ¿parlamentet, EU-skepsis, eurogruppen, immigration, Kommissionen, menneskerettigheder... +4535323429 E-mail
Wivel, Anders Professor Magtpolitik, politisk realisme, sikkerhedspolitik, småstater i international politik, udenrigspolitik +4535323358 E-mail
Wæver, Ole Centerleder, professor Begrebshistorie, international politik, klimapolitik, konfliktforskning, religion/sekularisme, sikkerhedsteori, talehandlingsteori, transformative ... +4535323431 E-mail
Zehfuss, Maja Professor +4535325486 E-mail
Ördén, Hedvig Terése Postdoc +4535324582 E-mail