Videnskabeligt Personale

Når du klikker på kolonneoverskrifterne: Navn, titel eller arbejdsområde – sorteres resultatlisten alfabetisk. Klikker du to gange sorteres der omvendt alfabetisk.

NavnTitelArbejdsområdeTelefonE-mail
Adler-Nissen, RebeccaProfessor International relations, practice theory, diplomacy, qualitative methods, social media, international political sociology, European integration, EU +45 30 22 40 75E-mail
Berg-Sørensen, AndersLektor, studieleder Demokratisk etik, demokratiske kompromisser, demokratiteori, politisk kynisme, politisk teori, religion og politik, sekularisme +45 353-23449E-mail
Berling, Trine VillumsenLektor Energisikkerhed, NATO +45 353-34769E-mail
Boolsen, Merete WattLektor emeritus Afvigende adfærd - herunder kriminalitet, dataanalyse med NVivo, evaluering, Grønland, patientinvolvering i egen rehabilitering, samfundsvidenskabelige metoder og metodik - med særlig vægt på kvalitative metoder, sundhedssektoren, uddannelse, udviklingsevaluering +45 353-24977E-mail
Bramsen, IsabelPostdoc Det arabiske forår, Bahrain, følelser, ikkevold, konfliktoptrapning, mikro-sociologi, nye medier, Syrien, Tunesien, vold +45 353-24701E-mail
Breitenbauch, Henrik Ø.Centerleder, seniorforsker Amerikansk-, europæisk- og dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, forsvarspolitik, international politik, militære forhold, sikkerhedspolitik, sikkerhedsstrategier, stabilisering og civil-militær samtænkning, tankesystemer +45 353-24086E-mail
Bueger, ChristianProfessor Professor +45 353-25066E-mail
Burgess, J. PeterProfessor Big data, databeskyttelse, etik, politisk teori, privatliv, risiko, sikkerhedsteori +45 353-33337E-mail
Corry, OlafLektor Geo-engineering, globale bevægelser, international politik, IP teori, klimaforandringer, klimapolitik, miljøpolitik, risikostyring, sikkerhedspolitik, teori om videnskabelige modeller +45 353-32112E-mail
Dahler-Larsen, PeterProfessor Anvendelsen af evaluative information, evaluering, indikatorer, kvalitative metoder, performance, +45 353-24103E-mail
Dinesen, Peter ThistedProfessor Holdninger til indvandring, holdninger til velfærdsstaten, konteksteffekter, konsekvenser af terrorisme, offentlig opinion, politisk adfærd, politisk psykologi, social tillid +45 353-23375E-mail
Eggeling, Kristin AnabelPostdoc International Relations, constructivism, interpretivism, identity politics, branding, qualitative methods, fieldwork +45 353-35798E-mail
Engen, Torben ToftgaardMilitæranalytiker Borgerkrig, krigsteori, militære operationer, militærstrategi, samtænkning, Syrien +45 353-33862E-mail
Esmark, AndersLektor Bureaukrati, demokrati, liberalisme, magt, medier, netværk, nudging, offentlighed, styring, teknokrati +45 353-23412E-mail
Græger, NinaInstitutleder  +4791848675E-mail
Hansen, BirtheLektor Masseødelæggelsesvåben, Mellemøsten og civil-militære relationer, Mellemøsten og demokratisering, Mellemøsten og sikkerhed, realisme, terrorisme, unipolaritet +45 353-23390E-mail
Hansen, Hanne FossProfessor Evaluering, evidensbaseret praksis- og politikudvikling, forskningsevaluering, forvaltning, offentlig organisation, offentlig styring, reformer i offentlig sektor, universitetssektorens udvikling +45 353-23403E-mail
Hansen, Kasper MøllerProfessor Adfærdskampagner, eksperimenter, Europarlamantsvalg, folkeafstemninger, folketingsvalg, kommunalvalg, registerdata, spørgeskemadesign, valgkampagner, vælgeradfærd +45 353-23392E-mail
Hansen, LeneProfessor Billeder, feminisme , international politik, konstruktivisme, poststrukturalisme, sikkerhed +45 353-23432E-mail
Hariri, Jacob GernerViceinstitutleder, professor MSO Demokrati, demokratisering, institutionel teori, komparativ politik, Mellemøsten, statsdannelse, politisk historie, økonomisk udvikling +45 353-23567E-mail
Hjorth, Frederik GeorgAdjunkt Amerikansk politik, data visualisering, indvandring, kvantitativ analyse, politisk holdningsdannelse, politisk psykologi, valg, vælgeradfærd +45 353-24104E-mail
Hoff, Jens VilliamProfessor Borgere, bæredygtighed, deltagelse, IKT, interessenter, klimaforandringer, lokalt, politisk kommunikation, politikker, styring +45 353-23386E-mail
Jacobsen, Katja LindskovSeniorforsker AU, FN fredsoperationer, Foucault, humanitær intervention, kapacitetsbygning, kritiske sikkerhedsstudier, maritim sikkerhed, regionale sikkerhedsinstitutioner (Øst- og Vestafrika), sikkerhedsteknologi, videnskabs- og teknologistudier +45 353-33869E-mail
Jaeger, Mark DanielPostdoc   E-mail
Jakobsen, UffeLektor Arktis, Grønland og Rigsfællesskabet, asiatiske/kinesiske interesser i Arktis/Grønland, begrebshistorie, bæredygtig udvikling, demokratisering, maritim sikkerhed og risikohåndtering, nations- og statsdannelse, parlamentarisme, samfundsmæssige konsekvenser af klimaforandringer +45 353-23404E-mail
Jakobsson, Andre KenPostdoc Postdoc +45 353-36317E-mail
Jensen, Didde CramerPostdoc  +45 353-32327E-mail
Jensen, Hanne NexøLektor Klyngevejledning, køn og forandring i offentlige organisationer, offentlig forvaltning, vejledning i forbindelse med opgaveskrivning +45 353-23415E-mail
Jensen, Henrik S.Lektor Amerikansk kongresforskning, dansk politik, Folketinget, international parlamentsteori, klassisk sociologisk metodologi, regering og forvaltning, tredje verdensanalyser +45 353-23405E-mail
Junk, Wiebke MariePostdoc Offentlig politik, interesseorganisationer og lobbyisme, indflydelsesstrategier, medier og framing, koalitioner, beslutningsprocesser, politisk repræsentation og legitimitet, Europæiske Union og national politik +45 353-33812E-mail
Kosiara-Pedersen, KarinaLektor Folketinget, kampagner, kandidater, partimedlemskab, politisk deltagelse, politiske partier, repræsentation, valg +45 353-23416E-mail
Kristensen, Kristian SøbyVicecenterleder, seniorforsker Arktisk sikkerhed, dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, europæisk sikkerhed, NATO +45 353-24084E-mail
Kristensen, Peter MarcusLektor Brasilien, ikke-vestlige perspektiver på international politik, Indien, international politik teori, Kina, opstigende magter og magttransitionsteorier, videnssociologi +45 353-22922E-mail
Kristensen, Peter MarcusLektor Brasilien, ikke-vestlige perspektiver på international politik, Indien, international politik teori, Kina, opstigende magter og magttransitionsteorier, videnssociologi +45 353-22922E-mail
Kurrild-Klitgaard, PeterProfessor Amerikansk politik, autokratier, britisk politik, dansk politik, demokrati, folketingsvalg, forfatninger, komparativ politik, parlamenter, politisk filosofi, politiske konjunkturcykler, politisk økonomi, positiv politisk teori, public choice, rational choice, social choice, statsbygning, terrorisme, +45 353-23798E-mail
Larsen, HenrikProfessor MSO, Jean Monnet Professor Danmark (udenrigs-og sikkerhedspolitik, europapolitik) EU (generelt+udenrigs-, sikkerhedspolitik og handel), Storbritanien (inkl.Brexit), international politik, udenrigspolitisk analyse,diskursanalyse,teoriers performative rolle +45 353-23417E-mail
Liebetrau, TobiasPostdoc Cybersikkerhed, sikkerhedsteori, kritisk infrastruktur, offentligheders inddragelse i og ansvar for sikkerhedspolitik, overvågning, efterretning, digitalisering, big data, videnskabs- og teknologistudier, strategiske studier og international politik +45 353-31697E-mail
Manners, Ian JamesProfessor Danmark og EU, EU, kritisk social EU-teori, normativ magt, planetarisk politik, politisk psykologi i EU, populærpolitisk kultur, Storbritannien og EU, Sverige og EU, symboler, myter og narrativer om EU +45 353-23854E-mail
Marcussen, MartinProfessor Diplomati, udenrigspolitisk analyse, småstatsstudier  E-mail
Martinsen, Dorte SindbjergProfessor EU; fri bevægelighed og velfærd, EU og sundhedspolitikken, EU-domstolens rolle i integrations- og europæiseringsprocessen, europæisering, EUs betydning for national politik, EUs politiske system, implementering af EUs politikker, integration mellem ret og politik, patientmobilitet, det sociale Europ +45 353-23426E-mail
McCargo, Duncan JamesProfessor Professor +45 353-24628E-mail
Mortensen, Jens LadefogedLektor EUs eksterne forhold, international handel, international politisk økonomi +45 353-23448E-mail
Nedergaard, PeterProfessor Erhvervspolitik, EU, europæisk politik, handelspolitik, lobbyisme, politisk økonomi, Storbritannien, Tyskland +45 353-23408E-mail
Olsen, Asmus LethLektor Eksperimenter i offentlig forvaltning, politisk psykologi, resultatmålinger, performanceinformation, administrativ adfærd, borgertilfredshed, brugertilfredshed, politiske tal, adfærdsdesign, nudging +45 353-23401E-mail
Pedersen, Lene HolmProfessor, ph.d.-programleder Professor +45 353-35828E-mail
Petersen, Karen LundProfessor MSO Begrebshistorie, beredskab, corporate security, efterretningstjenester, kriminologi, offentlighedens inddragelse- og ansvarliggørelse i amerikansk og europæisk terrorbekæmpelse, politisk teori, risiko- og sikkerhedskommunikation, terrorisme og organiseret kriminalitet, vestlig sikkerhedspolitik +45 353-23398E-mail
Rapp, CarolinAdjunkt  +45 353-36586E-mail
Rasmussen, AnneProfessor Europæiske Union, Interesseorganisationer, lovgivningsprocesser, den offentlige mening, offentlig politik, parlamenter, politiske partier, politisk responsivitet +45 353-20503E-mail
Rasmussen, Martin Møller BojePostdoc Dansk model, dansk politik, grønt BNP, grønt nationalregnskab, institutionel forandring, institutionel teori, international politisk økonomi, komparativ politisk økonomi, konkurrencestat, national konkurrenceevne, nordisk model, politisk filosofi, tænketanke, ideer og diskurser, videndannelse, viden +45 353-34429E-mail
Ronit, KarstenLektor Beslutningsprocesser, erhverv og politik, global politik, interesseorganisationer, internationale organisationer, NGO¿er, nye politiske aktører, offentlig politik, privat politik, regulering og selv-regulering +45 353-23402E-mail
Rosamond, BenProfessor Brexit, europæisk integration, EU, international politisk økonomi, konstruktivisme, post-faktuel politik, sociologisk kundskab +45 353-23395E-mail
Rostbøll, Christian F.Professor Autonomi, demokratiteori, etik, frihedsbegrebet, Immanuel Kant, Jürgen Habermas, kompromis, liberalisme, republikanisme, respekt, ytringsfrihed +45 353-23428E-mail
Schaub Jr, Gary JohnSeniorforsker Afskrækkelse, amerikansk udenrigspolitik, atomvåben, civil-militære relationer, dansk forsvarspolitik, Iran, luftvåben, militær og samfund, militær strategi, NATO, professionel militæruddannelse, tvang +45 353-24091E-mail
Schrama, Reini MargrietPostdoc Implementation of EU policies, European administrative networks, Freedom of movement and welfare, Gender equality policies, Civil society organizations, Social Network Analysis +45 353-27932E-mail
Stahl, Rune MøllerPostdoc  +45 353-20665E-mail
Thomassen, LasseLektor Critical theory, deconstruction, discourse theory, identity politics, movement parties, radical politics, representation +45 353-35942E-mail
Tsinovoi, AlexeiPostdoc  +45 353-31473E-mail
Tønder, LarsProfessor MSO Amerikansk politik, demokrati, det antropocæne, kultur, magt, multikulturalisme, politisk filosofi, satire, tolerance, ytringsfrihed +45 353-20489E-mail
Vrangbæk, KarstenProfessor Innovation, konkurrence, koordination, offentlig administration, sundheds- og økonomi politik  E-mail
Wangen, PatricePostdoc Postdoc +45 353-24839E-mail
Wind, MarleneProfessor Brexit, demokratiteori, domstoles rolle i demokratiet, EU, EU ¿parlamentet, EU-skepsis, eurogruppen, immigration, Kommissionen, menneskerettigheder, populisme, tysk europapolitik +45 353-23429E-mail
Wivel, AndersProfessor MSO Magtpolitik, politisk realisme, sikkerhedspolitik, småstater i international politik, udenrigspolitik +45 353-23358E-mail
Wæver, OleCenterleder, professor Begrebshistorie, international politik, klimapolitik, konfliktforskning, religion/sekularisme, sikkerhedsteori, talehandlingsteori, transformative teknologier, videnskabsfilosofi, videnskabssociologi +45 353-23431E-mail