Videnskabeligt Personale

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Arbejdsområde Søg i Telefon
Adler-Nissen, Rebecca Professor International relations, practice theory, diplomacy, qualitative methods, social media, international political sociology, European integration, EU +4530224075 E-mail
Austin, Jonathan Luke Tenure Track Adjunkt +4535320254 E-mail
Baciu, Cornelia Forsker Komparativ udenrigspolitik, internationale organisationer (NATO, EU, FN), fredsopbygning, civil-militære forbindelser, epistemologisk pluralisme +4535325616 E-mail
Berg-Sørensen, Anders Lektor Demokratiteori, politisk teori, politisk idéhistorie, ideologianalyse, religion og politik, sekularisme +4535323449 E-mail
Betsill, Michele Merrill Professor Klimapolitik, miljøpolitik, global regeringsførelse, transnational politik, internationale relationer +4535330826 E-mail
Binder, Clemens Postdoc +4535329124 E-mail
Bueger, Christian Professor Internationale relationer, praksissteori, havstyring, maritim sikkerhed, fortolkningsmetoder, uformel regeringsførelse, tværnationale organiserede ... +4535325066 E-mail
Byrjalsen, Niels Akademisk medarbejder FU +4535336847 E-mail
Chagas Bastos, Fabricio Henricco Adjunkt +4535336739 E-mail
Christensen, Johan Grøne Videnskabelig assistent +4535329476 E-mail
Cooper-Cunningham, Dean Tenure Track Adjunkt +4535337312 E-mail
Corry, Olaf Lektor Geo-engineering, globale bevægelser, international politik, IP teori, klimaforandringer, klimapolitik, miljøpolitik, risikostyring, sikkerhedspolit... +4535332112 E-mail
Dahler-Larsen, Peter Professor Anvendelsen af evaluative information, evaluering, indikatorer, kvalitative metoder, performance, +4535324103 E-mail
Denman, Derek Scott Postdoc Borders, critical theory, democratic theory, policing, postcolonial theory, US politics, war and society +4535320839 E-mail
Dinesen, Peter Thisted Professor Holdninger til indvandring, holdninger til velfærdsstaten, konteksteffekter, konsekvenser af terrorisme, offentlig opinion, politisk adfærd, politi... +4535323375 E-mail
Duncombe, Constance Elaine Lektor +4535324501 E-mail
Eady, Gregory Tenure Track Adjunkt research methods, political behavior, social media, social data science, US politics   E-mail
Eggeling, Kristin Anabel Adjunkt International Relations, constructivism, interpretivism, identity politics, branding, qualitative methods, fieldwork +4535335798 E-mail
Elkjær, Mads Andreas Tenure Track Adjunkt +4535332884 E-mail
Eskesen, Lea Stær Videnskabelig assistent +4535329517 E-mail
Esmark, Anders Lektor Bureaukrati, demokrati, liberalisme, magt, medier, netværk, nudging, offentlighed, styring, teknokrati +4535323412 E-mail
Golovchenko, Yevgeniy Tenure Track Adjunkt +4535333418 E-mail
Græger, Nina Institutleder, professor Institutleder +4535337662 E-mail
Hammershøy, Olivia Helena Videnskabelig assistent +4535328248 E-mail
Hansen, Kasper Møller Professor Adfærdskampagner, eksperimenter,Europaparlamentsvalg, folkeafstemninger, folketingsvalg, kommunalvalg, registerdata, spørgeskemadesign, valgkampagn... +4535323392 E-mail
Hansen, Lene Professor Billeder, feminisme , international politik, konstruktivisme, poststrukturalisme, sikkerhed +4535323432 E-mail
Hariri, Jacob Gerner Professor Demokrati, demokratisering, institutionel teori, komparativ politik, Mellemøsten, statsdannelse, politisk historie, økonomisk udvikling +4535323567 E-mail
Heide-Jørgensen, Tobias Postdoc Politisk økonomi, politisk psykologi, politisk adfærd, politisk holdningsdannelse, holdninger til velfærdsstaten, egeninteresse i politik, ideologi... +4535331645 E-mail
Heller, Kevin Jon Professor +4535333191 E-mail
Henriksen, Lise Toft Videnskabelig assistent +4535329496 E-mail
Hermansen, Silje Synnøve Lyder Tenure Track Adjunkt +4535323732 E-mail
Hjorth, Frederik Georg Lektor Amerikansk politik, data visualisering, indvandring, kvantitativ analyse, politisk holdningsdannelse, politisk psykologi, valg, vælgeradfærd +4535324104 E-mail
Hunter, Cameron Paul Postdoc +4535334651 E-mail
Jacobsen, Katja Lindskov Seniorforsker AU, FN fredsoperationer, Foucault, humanitær intervention, kapacitetsbygning, kritiske sikkerhedsstudier, maritim sikkerhed, regionale sikkerhedsin... +4535333869 E-mail
Jakobsen, Uffe Lektor Arktis, Grønland og Rigsfællesskabet, asiatiske/kinesiske interesser i Arktis/Grønland, begrebshistorie, bæredygtig udvikling, demokratisering, mar... +4535323404 E-mail
Jensen, Hanne Nexø Lektor Klyngevejledning, køn og forandring i offentlige organisationer, offentlig forvaltning, vejledning i forbindelse med opgaveskrivning +4535323415 E-mail
Junk, Wiebke Marie Tenure Track Adjunkt Offentlig politik, interesseorganisationer og lobbyisme, indflydelsesstrategier, medier og framing, koalitioner, beslutningsprocesser, politisk re... +4535333812 E-mail
Kono, Keiko Postdoc +4535325941 E-mail
Kosiara-Pedersen, Karina Lektor Folketinget, kampagner, kandidater, partimedlemskab, politisk deltagelse, politiske partier, repræsentation, valg +4535323416 E-mail
Kristensen, Kristian Søby Centerleder, seniorforsker Arktisk sikkerhed, dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, europæisk sikkerhed, NATO +4535324084 E-mail
Kristensen, Peter Marcus Lektor - forfremmelsesprogrammet International Politik teori, videnssociologi, disciplinhistorie, opstigende magter og magttransitions-teori +4535322922 E-mail
Kristoffersen, Jens Wenzel Analytiker Militæranalytiker +4535322198 E-mail
Kurrild-Klitgaard, Peter Professor Amerikansk politik, autokratier, britisk politik, dansk politik, demokrati, folketingsvalg, forfatninger, komparativ politik, parlamenter, politisk... +4535323798 E-mail
Larsen, Frederik Kristoffer Kjøller Videnskabelig assistent Afkast ved politiske embeder, politiske karrierer, politisk selektion, politisk økonomi, kausal inferens, kvasi-eksperimenter, kvantitative metoder +4535326884 E-mail
Larsen, Henrik Lektor Danmark (udenrigs-og sikkerhedspolitik, europapolitik) EU (generelt+udenrigs-, sikkerhedspolitik og handel), Storbritannien (inkl.Brexit), internat... +4535323417 E-mail
Lauritsen, Henrik Videnskabelig assistent +4535329356 E-mail
Levinsen, Olivia Viktoria Jensen Videnskabelig assistent +4535337516 E-mail
Liebetrau, Tobias Forsker +4535331697 E-mail
Mann, Timothy Sinclair Postdoc +4535328866 E-mail
Marcussen, Martin Professor Diplomati, udenrigspolitisk analyse, småstatsstudier +4535323499 E-mail
Martinsen, Dorte Sindbjerg Professor EU; fri bevægelighed og velfærd, EU og sundhedspolitikken, EU-domstolens rolle i integrations- og europæiseringsprocessen, europæisering, EUs betyd... +4535323426 E-mail
Massari, Alice Postdoc +4535324983 E-mail
Medail, Cecile Postdoc +4535326597 E-mail
Mortensen, Jens Ladefoged Lektor EUs eksterne forhold, international handel, international politisk økonomi +4535323448 E-mail
Mälksoo, Maria Professor Sikkerhed, afskrækkelse, hukommelse, international relationer, identitet, ritual, liminalitet, NATO, Rusland, Central-/Østeuropa, de baltiske stater +4535331157 E-mail
Nedergaard, Peter Professor Erhvervspolitik, EU, europæisk politik, handelspolitik, lobbyisme, politisk økonomi, Storbritannien, Tyskland +4535323408 E-mail
Olsen, Asmus Leth Professor, Viceinstitutleder Eksperimenter i offentlig forvaltning, politisk psykologi, resultatmålinger, performanceinformation, administrativ adfærd, borgertilfredshed, bruge... +4535323401 E-mail
Pedersen, Lene Holm Professor Public administration & management, Motivation, Performance, Rewards at the top, Political leadership, Local governments +4535335828 E-mail
Pedersen, Mogens Jin Lektor - forfremmelsesprogrammet Offentlig forvaltning, offentlig styring og ledelse, motivation og præstationer, vurderinger og beslutningstagning, adfærdspsykologi, køn og race, ... +4535333973 E-mail
Rafaly, Vonintsoa Postdoc +4535334174 E-mail
Rapp, Carolin Hjort Lektor Political psychology, attitudes towards immigrants, nationalism, tolerance, survey research +4535336586 E-mail
Rasmussen, Amanda Møller Videnskabelig assistent +4535333332 E-mail
Rasmussen, Anne Professor Interesseorganisationer, Offentlig opinion, Offentlig politik, Politiske partier, Dagsordensfastsættelse og lovgivningsprocesser, Nationale Parlame... +4535320503 E-mail
Renic, Neil Christopher Forsker +4535327953 E-mail
Ronit, Karsten Lektor Beslutningsprocesser, erhverv og politik, global politik, interesseorganisationer, internationale organisationer, NGO'er, nye politiske aktører, of... +4535323402 E-mail
Rostbøll, Christian F. Professor Autonomi, demokratiteori, etik, frihedsbegrebet, Immanuel Kant, Jürgen Habermas, kompromis, liberalisme, republikanisme, respekt, ytringsfrihed +4535323428 E-mail
Sagatiene, Dovilé Postdoc +4535330344 E-mail
Scharpf, Adam Tenure Track Adjunkt +4535333338 E-mail
St Denny, Emily Flore Tenure Track Adjunkt Comparative public policy, policy theory, sociology of knowledge, gender and politics, health policy, politics and policymaking in France and the d... +4535331908 E-mail
Stockbruegger, Jan Postdoc +4535332049 E-mail
Tetzlaff, Alexander Høgsberg Analytiker Militæranalytiker +4535321602 E-mail
Tønder, Lars Professor MSO Amerikansk politik, demokrati, det antropocæne, kultur, magt, multikulturalisme, politisk filosofi, satire, tolerance, ytringsfrihed +4535320489 E-mail
Vandeweerdt, Clara Johan E Tenure Track Adjunkt +4535332076 E-mail
Versloot, Larissa Muriel Postdoc +4535331858 E-mail
Wind, Marlene Professor Brexit, demokratiteori, domstoles rolle i demokratiet, EU, EU ¿parlamentet, EU-skepsis, eurogruppen, immigration, Kommissionen, menneskerettigheder... +4551327662 E-mail
Winther, Mark Gæsteforsker Analytiker +4535330212 E-mail
Wivel, Anders Professor, ph.d.-programleder Magtpolitik, politisk realisme, sikkerhedspolitik, småstater i international politik, udenrigspolitik +4535323358 E-mail
Wæver, Ole Centerleder, professor Begrebshistorie, international politik, klimapolitik, konfliktforskning, religion/sekularisme, sikkerhedsteori, talehandlingsteori, transformative ... +4535323431 E-mail
Zehfuss, Maja Professor +4535325486 E-mail
el-Wakil, Alice Tenure Track Adjunkt +4535323234 E-mail