Videnskabeligt Personale

Når du klikker på kolonneoverskrifterne: Navn, titel eller arbejdsområde – sorteres resultatlisten alfabetisk. Klikker du to gange sorteres der omvendt alfabetisk.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Adler-Nissen, Rebecca Professor International relations, practice theory, diplomacy, qualitative methods, social media, international political sociology, European integration, EU +45 30 22 40 75 E-mail
Agyekum, Humphrey Asamoah Postdoc Project management, Research, Teaching, Intercultural communication and Publishing +45 353-30856 E-mail
Andersson, Per Fredrik Postdoc   E-mail
Beaulieu-Brossard, Philippe Adjunkt Research, Public Seminar & workshop organisation, Professional Development, Design facilitation, Programme and curriculum development   E-mail
Berg-Sørensen, Anders Lektor, viceinstitutleder Demokratisk etik, demokratiske kompromisser, demokratiteori, politisk kynisme, politisk teori, religion og politik, sekularisme +45 353-23449 E-mail
Bramsen, Isabel Postdoc Det arabiske forår, Bahrain, følelser, ikkevold, konfliktoptrapning, mikro-sociologi, nye medier, Syrien, Tunesien, vold +45 353-24701 E-mail
Breitenbauch, Henrik Ø. Centerleder, seniorforsker Amerikansk-, europæisk- og dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, forsvarspolitik, international politik, militære forhold, sikkerhedspolitik, sikkerhedsstrategier, stabilisering og civil-militær samtænkning, tankesystemer +45 353-24086 E-mail
Bueger, Christian Professor Internationale relationer, praksissteori, havstyring, maritim sikkerhed, fortolkningsmetoder, uformel regeringsførelse, tværnationale organiserede forbrydelser, infrastrukturer, Det Indiske Ocean. +45 353-25066 E-mail
Corry, Olaf Lektor Geo-engineering, globale bevægelser, international politik, IP teori, klimaforandringer, klimapolitik, miljøpolitik, risikostyring, sikkerhedspolitik, teori om videnskabelige modeller +45 353-32112 E-mail
Dahler-Larsen, Peter Professor Anvendelsen af evaluative information, evaluering, indikatorer, kvalitative metoder, performance, +45 353-24103 E-mail
Denman, Derek Scott Postdoc Borders, critical theory, democratic theory, policing, postcolonial theory, US politics, war and society +45 353-20839 E-mail
Desatova, Petra Postdoc comparative politics, international relations, promotional politics, electoral studies, Thailand +45 353-24092 E-mail
Dinesen, Peter Thisted Professor Holdninger til indvandring, holdninger til velfærdsstaten, konteksteffekter, konsekvenser af terrorisme, offentlig opinion, politisk adfærd, politisk psykologi, social tillid +45 353-23375 E-mail
Doucette, Jonathan Stavnskær Postdoc Regime Change, Political History, Religion and Politics, and Urban Politics +45 93 86 81 82 E-mail
Eady, Gregory Tenure track adjunkt research methods, political behavior, social media, social data science, US politics   E-mail
Eggeling, Kristin Anabel Postdoc International Relations, constructivism, interpretivism, identity politics, branding, qualitative methods, fieldwork +45 353-35798 E-mail
Esmark, Anders Lektor Bureaukrati, demokrati, liberalisme, magt, medier, netværk, nudging, offentlighed, styring, teknokrati +45 353-23412 E-mail
Forsby, Andreas Bøje Postdoc Kinas udenrigs- og sikkerhedspolitik, USA-Kina rivaliseringen, Danmark-Kina forholdet, Det Sydkinesiske Hav, Den Koreanske Halvø, International Politik (IP) +45 61 77 71 11 E-mail
Golovchenko, Yevgeniy Postdoc +45 353-33418 E-mail
Græger, Nina Professor Institutleder +45 353-37662 E-mail
Hansen, Hanne Foss Professor Evaluering, evidensbaseret praksis- og politikudvikling, forskningsevaluering, forvaltning, offentlig organisation, offentlig styring, reformer i offentlig sektor, universitetssektorens udvikling +45 353-23403 E-mail
Hansen, Kasper Møller Professor Adfærdskampagner, eksperimenter,Europaparlamentsvalg, folkeafstemninger, folketingsvalg, kommunalvalg, registerdata, spørgeskemadesign, valgkampagner, vælgeradfærd +45 353-23392 E-mail
Hansen, Lene Professor Billeder, feminisme , international politik, konstruktivisme, poststrukturalisme, sikkerhed +45 353-23432 E-mail
Hariri, Jacob Gerner Viceinstitutleder, professor MSO Demokrati, demokratisering, institutionel teori, komparativ politik, Mellemøsten, statsdannelse, politisk historie, økonomisk udvikling +45 353-23567 E-mail
Heller, Kevin Jon Professor International criminal law, international humanitarian law, the use of force, international courts and tribunals, public international law +45 353-33191 E-mail
Hjorth, Frederik Georg Tenure track adjunkt Amerikansk politik, data visualisering, indvandring, kvantitativ analyse, politisk holdningsdannelse, politisk psykologi, valg, vælgeradfærd +45 353-24104 E-mail
Hoff, Jens Villiam Professor Borgere, bæredygtighed, deltagelse, IKT, interessenter, klimaforandringer, lokalt, politisk kommunikation, politikker, styring +45 353-23386 E-mail
Jacobsen, Katja Lindskov Seniorforsker AU, FN fredsoperationer, Foucault, humanitær intervention, kapacitetsbygning, kritiske sikkerhedsstudier, maritim sikkerhed, regionale sikkerhedsinstitutioner (Øst- og Vestafrika), sikkerhedsteknologi, videnskabs- og teknologistudier +45 353-33869 E-mail
Jakobsen, Uffe Lektor Arktis, Grønland og Rigsfællesskabet, asiatiske/kinesiske interesser i Arktis/Grønland, begrebshistorie, bæredygtig udvikling, demokratisering, maritim sikkerhed og risikohåndtering, nations- og statsdannelse, parlamentarisme, samfundsmæssige konsekvenser af klimaforandringer +45 353-23404 E-mail
Jensen, Hanne Nexø Lektor Klyngevejledning, køn og forandring i offentlige organisationer, offentlig forvaltning, vejledning i forbindelse med opgaveskrivning +45 353-23415 E-mail
Jensen, Henrik S. Lektor Amerikansk kongresforskning, dansk politik, Folketinget, international parlamentsteori, klassisk sociologisk metodologi, regering og forvaltning, tredje verdensanalyser +45 353-23405 E-mail
Junk, Wiebke Marie Tenure track adjunkt Offentlig politik, interesseorganisationer og lobbyisme, indflydelsesstrategier, medier og framing, koalitioner, beslutningsprocesser, politisk repræsentation og legitimitet, Europæiske Union og national politik +45 353-33812 E-mail
Kosiara-Pedersen, Karina Lektor Folketinget, kampagner, kandidater, partimedlemskab, politisk deltagelse, politiske partier, repræsentation, valg +45 353-23416 E-mail
Kristensen, Kristian Søby Vicecenterleder, seniorforsker Arktisk sikkerhed, dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, europæisk sikkerhed, NATO +45 353-24084 E-mail
Kristensen, Peter Marcus Lektor International Politik teori, videnssociologi, disciplinhistorie, opstigende magter og magttransitions-teori +45 353-22922 E-mail
Kurrild-Klitgaard, Peter Professor Amerikansk politik, autokratier, britisk politik, dansk politik, demokrati, folketingsvalg, forfatninger, komparativ politik, parlamenter, politisk filosofi, politiske konjunkturcykler, politisk økonomi, positiv politisk teori, public choice, rational choice, social choice, statsbygning, terrorisme, +45 353-23798 E-mail
Larsen, Henrik Professor MSO, Jean Monnet Professor Danmark (udenrigs-og sikkerhedspolitik, europapolitik) EU (generelt+udenrigs-, sikkerhedspolitik og handel), Storbritannien (inkl.Brexit), international politik, udenrigspolitisk analyse,diskursanalyse,teoriers performative rolle +45 353-23417 E-mail
Liebetrau, Tobias Postdoc Cybersikkerhed, sikkerhedsteori, kritisk infrastruktur, offentligheders inddragelse i og ansvar for sikkerhedspolitik, overvågning, efterretning, digitalisering, big data, videnskabs- og teknologistudier, strategiske studier og international politik +45 353-31697 E-mail
Marcussen, Martin Professor Diplomati, udenrigspolitisk analyse, småstatsstudier +45 353-23499 E-mail
Martinsen, Dorte Sindbjerg Professor EU; fri bevægelighed og velfærd, EU og sundhedspolitikken, EU-domstolens rolle i integrations- og europæiseringsprocessen, europæisering, EUs betydning for national politik, EUs politiske system, implementering af EUs politikker, integration mellem ret og politik, patientmobilitet, det sociale Europ +45 353-23426 E-mail
Mathiesen, Jens Vesterlund Videnskabelig assistent +45 353-31292 E-mail
McCargo, Duncan Centerleder, professor Comparative politics, international politics, elections and parties, insurgencies, justice, monarchy, protests, digital natives, Southeast Asia, Thailand +45 353-24628 E-mail
Mortensen, Jens Ladefoged Lektor EUs eksterne forhold, international handel, international politisk økonomi +45 353-23448 E-mail
Nedergaard, Peter Professor Erhvervspolitik, EU, europæisk politik, handelspolitik, lobbyisme, politisk økonomi, Storbritannien, Tyskland +45 353-23408 E-mail
Nielsen, Anders Woller Postdoc Politiske valg, valginstitutioner, klientelisme, fordelingspolitik, information og adfærd, politisk økonomi, forskningsdesigns og kausalitet +45 353-35748 E-mail
Olsen, Asmus Leth Professor MSO Eksperimenter i offentlig forvaltning, politisk psykologi, resultatmålinger, performanceinformation, administrativ adfærd, borgertilfredshed, brugertilfredshed, politiske tal, adfærdsdesign, nudging +45 353-23401 E-mail
Pedersen, Lene Holm Professor, ph.d.-programleder Public administration & management, Motivation, Performance, Rewards at the top, Political leadership, Local governments +45 353-35828 E-mail
Pedersen, Mogens Jin Lektor Offentlig forvaltning, offentlig styring og ledelse, motivation og præstationer, vurderinger og beslutningstagning, adfærdspsykologi, køn og race, processuel retfærdighed og tillid, markarbejderadfærd, borgerevalueringer, forskningsdesign +45 353-33973 E-mail
Polk, Jonathan Thomas Lektor Comparative politics, party competition, intra-party politics, representation, and European politics +45 353-37620 E-mail
Rapp, Carolin Hjort Tenure Track Adjunkt Political psychology, attitudes towards immigrants, nationalism, tolerance, survey research +45 353-36586 E-mail
Rasmussen, Anne Professor Interesseorganisationer, Offentlig opinion, Offentlig politik, Politiske partier, Dagsordensfastsættelse og lovgivningsprocesser, Nationale Parlamenter, Europa-Parlamentet, EU's politiske system & beslutningsprocedurer +45 353-20503 E-mail
Ronit, Karsten Lektor Beslutningsprocesser, erhverv og politik, global politik, interesseorganisationer, internationale organisationer, NGO'er, nye politiske aktører, offentlig politik, privat politik, regulering og selv-regulering +45 353-23402 E-mail
Rosamond, Ben Studieleder Brexit, europæisk integration, EU, international politisk økonomi, konstruktivisme, post-faktuel politik, sociologisk kundskab +45 353-23395 E-mail
Rostbøll, Christian F. Professor Autonomi, demokratiteori, etik, frihedsbegrebet, Immanuel Kant, Jürgen Habermas, kompromis, liberalisme, republikanisme, respekt, ytringsfrihed +45 353-23428 E-mail
Seestedt, Marie Heldgaard Videnskabelig assistent konsekvenser af lokal økonomisk ulighed, konteksteffekter, politisk adfærd, registerdata, kvantitative metoder, politisk økonomi +45 353-33593 E-mail
Stahl, Rune Møller Postdoc International politisk økonomi, Økonomiske ideers historie, Europæisk økonomi, Dansk økonomisk politik, Britisk politik og økonomi, Neoliberalisme, Social Netværksanalyse, Økonomisk historie, Videnskabsteori, Økonomisk ulighed +45 353-20665 E-mail
Thomassen, Lasse Lektor Critical theory, deconstruction, discourse theory, identity politics, movement parties, radical politics, representation +45 353-35942 E-mail
Trabucco, Lena Videnskabelig assistent +45 353-25373 E-mail
Tsinovoi, Alexei Postdoc Science and Technology Studies (STS), Social Media, Digital Methods, Critical Security Studies, Digital Diplomacy +45 353-31473 E-mail
Tønder, Lars Professor MSO Amerikansk politik, demokrati, det antropocæne, kultur, magt, multikulturalisme, politisk filosofi, satire, tolerance, ytringsfrihed +45 353-20489 E-mail
Vrangbæk, Karsten Professor Innovation, konkurrence, koordination, offentlig administration, sundheds- og økonomi politik   E-mail
Wind, Marlene Professor Brexit, demokratiteori, domstoles rolle i demokratiet, EU, EU ¿parlamentet, EU-skepsis, eurogruppen, immigration, Kommissionen, menneskerettigheder, populisme, tysk europapolitik +45 353-23429 E-mail
Wivel, Anders Professor Magtpolitik, politisk realisme, sikkerhedspolitik, småstater i international politik, udenrigspolitik +45 353-23358 E-mail
Wæver, Ole Centerleder, professor Begrebshistorie, international politik, klimapolitik, konfliktforskning, religion/sekularisme, sikkerhedsteori, talehandlingsteori, transformative teknologier, videnskabsfilosofi, videnskabssociologi +45 353-23431 E-mail