Videnskabeligt Personale

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Arbejdsområde Søg i Telefon
Adler-Nissen, Rebecca Professor International relations, practice theory, diplomacy, qualitative methods, social media, international political sociology, European integration, EU +4530224075 E-mail
Austin, Jonathan Luke Lektor International relations, political violence, technology, humanitarianism, torture, design, critique, social theory, aesthetics, Middle East politics +4535320254 E-mail
Avina, Matthias Benjamin Zuk Postdoc +4535321148 E-mail
Baciu, Cornelia Forsker Komparativ udenrigspolitik, internationale organisationer (NATO, EU, FN), fredsopbygning, civil-militære forbindelser, epistemologisk pluralisme +4535325616 E-mail
Berg-Sørensen, Anders Lektor Demokratiteori, politisk teori, politisk idéhistorie, ideologianalyse, religion og politik, sekularisme +4535323449 E-mail
Betsill, Michele Merrill Professor Klimapolitik, miljøpolitik, global regeringsførelse, transnational politik, internationale relationer +4535330826 E-mail
Binder, Clemens Postdoc EU, sikkerhed, forsvar, grænser, migration, Europa, mobilitet, international sikkerhed, sikkerhedsforskning og innovation +4535329124 E-mail
Brekke, Stein Arne Postdoc   E-mail
Bruzelius, Cecilia Tenure Track Adjunkt Public policy, comparative social policy, welfare state, migration, free movement +4535335720 E-mail
Bueger, Christian Professor Internationale relationer, praksissteori, havstyring, maritim sikkerhed, fortolkningsmetoder, uformel regeringsførelse, tværnationale organiserede ... +4535325066 E-mail
Byrjalsen, Niels Akademisk medarbejder FU International politik, det transatlantiske forhold, europæisk sikkerhed, NATO, nordisk sikkerhed, forsvars- og sikkerhedspolitik, verdensorden, tillid +4535336847 E-mail
Christensen, Johan Grøne Videnskabelig assistent Systemteori, nationbuilding, dronekrig, militært samarbejde, guerillakrig +4535329476 E-mail
Cooper-Cunningham, Dean Tenure Track Adjunkt Poststrukturalisme, sikkerhed, queerpolitik, visuel politik, forebyggelse af forbrydelse mod menneskeheden, køn, den globale højreorienterede politik +4535337312 E-mail
Corry, Olaf Lektor Geo-engineering, globale bevægelser, international politik, IP teori, klimaforandringer, klimapolitik, miljøpolitik, risikostyring, sikkerhedspolit... +4535332112 E-mail
Dahler-Larsen, Peter Professor Anvendelsen af evaluative information, evaluering, indikatorer, kvalitative metoder, performance, +4535324103 E-mail
Damsbo-Svendsen, Søren Postdoc Politisk holdningsdannelse, politisk adfærd, holdninger til klimaforandringerne, personlige vejroplevelser, medieeffekter, dagsordensfastsættelse, ... +4535321446 E-mail
Dinesen, Peter Thisted Professor Holdninger til indvandring, holdninger til velfærdsstaten, konteksteffekter, konsekvenser af terrorisme, offentlig opinion, politisk adfærd, politi... +4535323375 E-mail
Dreyer, Jakob Postdoc Sikkerhedsstudier, klimasikkerhed, internationale relationer, international politisk sociologi, Mellemøsten, Irak, udenrigspolitisk analyse +4535336943 E-mail
Duncombe, Constance Elaine Lektor International politik, diplomati, sikkerhedsstudier, følelser, images, sociale medier, identitetspolitik, kvalitativ metode & køn +4535324501 E-mail
Eady, Gregory Lektor My research lies at the intersection of political behavior, public opinion, social media, and statistical methodology.   E-mail
Eggeling, Kristin Anabel Adjunkt International Relations, constructivism, interpretivism, identity politics, branding, qualitative methods, fieldwork +4535335798 E-mail
Elkjær, Mads Andreas Tenure Track Adjunkt Politisk økonomi, komparativ politik, økonomisk ulighed, politisk ulighed, omfordeling, politisk repræsentation, holdningsdannelse, velfærdsstaten +4535332884 E-mail
Eskesen, Lea Stær Videnskabelig assistent +4535329517 E-mail
Esmark, Anders Lektor Bureaukrati, demokrati, liberalisme, magt, medier, netværk, nudging, offentlighed, styring, teknokrati +4535323412 E-mail
Golovchenko, Yevgeniy Tenure Track Adjunkt Political communication, international relations, social data science, disinformation, censorship, hybrid warfare, Russian and Ukrainian politics +4535333418 E-mail
Græger, Nina Institutleder, professor Institutleder +4535337662 E-mail
Gulbrandsen, Kristin Smette Postdoc +4535337481 E-mail
Hammershøy, Olivia Helena Videnskabelig assistent Feministisk IR-teori, Intersektionalitet, Menneskelig sikkerhed, Techplomacy, Maskulinitet, Kønsstudier, Militarisering, Seksuelle overgreb +4535328248 E-mail
Hansen, Kasper Møller Professor Adfærdskampagner, eksperimenter,Europaparlamentsvalg, folkeafstemninger, folketingsvalg, kommunalvalg, registerdata, spørgeskemadesign, valgkampagn... +4535323392 E-mail
Hansen, Lene Professor Billeder, feminisme , international politik, konstruktivisme, poststrukturalisme, sikkerhed +4535323432 E-mail
Hariri, Jacob Gerner Professor Demokrati, demokratisering, institutionel teori, komparativ politik, Mellemøsten, statsdannelse, politisk historie, økonomisk udvikling +4535323567 E-mail
Heide-Jørgensen, Tobias Postdoc Politisk økonomi, politisk psykologi, politisk adfærd, politisk holdningsdannelse, holdninger til velfærdsstaten, egeninteresse i politik, ideologi... +4535331645 E-mail
Heller, Kevin Jon Professor Public international law, international criminal law, international humanitarian law, use of force, international security, new weapons technologies +4535333191 E-mail
Hermansen, Silje Synnøve Lyder Tenure Track Adjunkt Komparativ politik, judiciel politik, lovgivende politik, Europæisk Union, repræsentation +4535323732 E-mail
Hjorth, Frederik Georg Lektor - forfremmelsesprogrammet Amerikansk politik, data visualisering, indvandring, kvantitativ analyse, politisk holdningsdannelse, politisk psykologi, valg, vælgeradfærd +4535324104 E-mail
Hunter, Cameron Paul Postdoc +4535334651 E-mail
Jacobsen, Katja Lindskov Lektor - forfremmelsesprogrammet AU, FN fredsoperationer, Foucault, humanitær intervention, kapacitetsbygning, kritiske sikkerhedsstudier, maritim sikkerhed, regionale sikkerhedsin... +4535333869 E-mail
Jakobsen, Uffe Lektor Arktis, Grønland og Rigsfællesskabet, asiatiske/kinesiske interesser i Arktis/Grønland, begrebshistorie, bæredygtig udvikling, demokratisering, mar... +4535323404 E-mail
Jensen, Hanne Nexø Lektor Klyngevejledning, køn og forandring i offentlige organisationer, offentlig forvaltning, vejledning i forbindelse med opgaveskrivning +4535323415 E-mail
Junk, Wiebke Marie Lektor Offentlig politik, interesseorganisationer og lobbyisme, indflydelsesstrategier, medier og framing, koalitioner, beslutningsprocesser, politisk re... +4535333812 E-mail
Kjøller, Frederik Klaaborg Postdoc Afkast ved politiske embeder, politiske karrierer, politisk selektion, politisk økonomi, kausal inferens, kvasi-eksperimenter, kvantitative metoder +4535326884 E-mail
Kosiara-Pedersen, Karina Lektor Folketinget, kampagner, kandidater, partimedlemskab, politisk deltagelse, politiske partier, repræsentation, valg +4535323416 E-mail
Kristensen, Kristian Søby Centerleder, seniorforsker Arktisk sikkerhed, dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, europæisk sikkerhed, NATO +4535324084 E-mail
Kristensen, Peter Marcus Lektor - forfremmelsesprogrammet International Politik teori, videnssociologi, disciplinhistorie, opstigende magter og magttransitions-teori +4535322922 E-mail
Kristoffersen, Jens Wenzel Analytiker Militæranalytiker +4535322198 E-mail
Kryluk, Michael Craig Victor Gæsteforsker   E-mail
Kurrild-Klitgaard, Peter Professor Amerikansk politik, autokratier, britisk politik, dansk politik, demokrati, folketingsvalg, forfatninger, komparativ politik, parlamenter, politisk... +4535323798 E-mail
Larsen, Henrik Lektor Danmark (udenrigs-og sikkerhedspolitik, europapolitik) EU (generelt+udenrigs-, sikkerhedspolitik og handel), Storbritannien (inkl.Brexit), internat... +4535323417 E-mail
Lauritsen, Henrik Videnskabelig assistent +4535329356 E-mail
Levinsen, Olivia Viktoria Jensen Ph.d.-stipendiat Kvantitativ metode, political data science, international politik, almen statskundskab, forsvarspolitik,EU,desinformation,interdisciplinært samarbejde +4535337516 E-mail
Liebetrau, Tobias Forsker International politik, sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, europæisk sikkerhed, kritiske sikkerhedsstudier, cybersikkerhed, digital teknologi +4535331697 E-mail
Marcussen, Martin Professor Diplomati, udenrigspolitisk analyse, småstatsstudier +4535323499 E-mail
Martinsen, Dorte Sindbjerg Professor EU; fri bevægelighed og velfærd, EU og sundhedspolitikken, EU-domstolens rolle i integrations- og europæiseringsprocessen, europæisering, EUs betyd... +4535323426 E-mail
Massari, Alice Postdoc Visuelle studier, visuel ¿governance¿, migration, humanitarisme, ¿governance¿ +4535324983 E-mail
Medail, Cecile Postdoc +4535326597 E-mail
Mortensen, Jens Ladefoged Lektor EUs eksterne forhold, international handel, international politisk økonomi +4535323448 E-mail
Mälksoo, Maria Professor Sikkerhed, afskrækkelse, hukommelse, international relationer, identitet, ritual, liminalitet, NATO, Rusland, Central-/Østeuropa, de baltiske stater +4535331157 E-mail
Nedergaard, Peter Professor Erhvervspolitik, EU, europæisk politik, handelspolitik, lobbyisme, politisk økonomi, Storbritannien, Tyskland +4535323408 E-mail
Olsen, Asmus Leth Professor, Viceinstitutleder Eksperimenter i offentlig forvaltning, politisk psykologi, resultatmålinger, performanceinformation, administrativ adfærd, borgertilfredshed, bruge... +4535323401 E-mail
Pedersen, Lene Holm Professor Public administration & management, Motivation, Performance, Rewards at the top, Political leadership, Local governments +4535335828 E-mail
Pedersen, Mogens Jin Lektor - forfremmelsesprogrammet Offentlig forvaltning, offentlig styring og ledelse, motivation og præstationer, vurderinger og beslutningstagning, adfærdspsykologi, køn og race, ... +4535333973 E-mail
Rafaly, Vonintsoa Postdoc Law of the Sea, Ocean governance, International ret, Miljølovgivning, Klimalovgivning, Regimeinteraktion. Fælles interesser, Global retfærdighed +4535334174 E-mail
Rapp, Carolin Hjort Lektor Political psychology, attitudes towards immigrants, nationalism, tolerance, survey research +4535336586 E-mail
Rasmussen, Amanda Møller Videnskabelig assistent Havforvaltning Fiskeri og fiskeriforvaltning Ulovligt, urapporteret eller ureguleret fiskeri (IUU) Pirateri Maritim sikkerhed +4535333332 E-mail
Rasmussen, Anne Professor Interesseorganisationer, Offentlig opinion, Offentlig politik, Politiske partier, Dagsordensfastsættelse og lovgivningsprocesser, Nationale Parlame... +4535320503 E-mail
Rasmussen, Mikkel Vedby Professor Krise, væbnet konflikt, risikoanalyse, vilde problemer og forandringsledelse, nato, dansk sikkerheds- og forsvarspolitik +4535332022 E-mail
Renic, Neil Christopher Forsker Etik, Krig, Væbnet konflikt, Droner, Nye teknologier, Just War teori. Krigens regler, Autonome våben, Krigsforbrydelser, Våbenkontrol +4535327953 E-mail
Ronit, Karsten Lektor Beslutningsprocesser, erhverv og politik, global politik, interesseorganisationer, internationale organisationer, NGO'er, nye politiske aktører, of... +4535323402 E-mail
Rostbøll, Christian F. Professor Autonomi, demokratiteori, etik, frihedsbegrebet, Immanuel Kant, Jürgen Habermas, kompromis, liberalisme, republikanisme, respekt, ytringsfrihed +4535323428 E-mail
Sagatiene, Dovilé Postdoc Soviet legal history, justice in totalitarian systems, memory laws, memory wars, Soviet genocide, Baltic states +4535330344 E-mail
Scharpf, Adam Tenure Track Adjunkt Komparativ politik, International politik, Autokratier, Diktaturer, Bureaukrati, Sikkerhedsudstyr, Militær, Hemmeligt politi, Undertrykkelse, Kup +4535333338 E-mail
St Denny, Emily Flore Tenure Track Adjunkt Comparative public policy, policy theory, sociology of knowledge, gender and politics, health policy, politics and policymaking in France and the d... +4535331908 E-mail
Stockbruegger, Jan Postdoc International sikkerhed, international politisk økonomi, global ocean politics, maritim sikkerhed, økonomiske sanktioner, privat sikkerhed, energi +4535332049 E-mail
Sørensen, Anna Lund Videnskabelig assistent   E-mail
Tetzlaff, Alexander Høgsberg Gæsteforsker +4535321602 E-mail
Tønder, Lars Professor MSO Amerikansk politik, demokrati, det antropocæne, kultur, magt, multikulturalisme, politisk filosofi, satire, tolerance, ytringsfrihed +4535320489 E-mail
Vandeweerdt, Clara Johan E Tenure Track Adjunkt Klima, offentlige holdninger, (sociale) medier, natural language processing, statistik +4535332076 E-mail
Wind, Marlene Professor Brexit, demokratiteori, domstoles rolle i demokratiet, EU, EU ¿parlamentet, EU-skepsis, eurogruppen, immigration, Kommissionen, menneskerettigheder... +4551327662 E-mail
Winther, Mark Gæsteforsker Analytiker +4535330212 E-mail
Wivel, Anders Professor, ph.d.-programleder Magtpolitik, politisk realisme, sikkerhedspolitik, småstater i international politik, udenrigspolitik +4535323358 E-mail
Wæver, Ole Centerleder, professor Begrebshistorie, international politik, klimapolitik, konfliktforskning, religion/sekularisme, sikkerhedsteori, talehandlingsteori, transformative ... +4535323431 E-mail
Zehfuss, Maja Professor Migration, time, relationality, memory, war, social theories, international politics +4535325486 E-mail
el-Wakil, Alice Tenure Track Adjunkt Political theory, democratic theory, democracy, representation, referendums, democratic innovations, institutional design, popular vote processes +4535323234 E-mail