Videnskabeligt Personale

Når du klikker på kolonneoverskrifterne: Navn, titel eller arbejdsområde – sorteres resultatlisten alfabetisk. Klikker du to gange sorteres der omvendt alfabetisk.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Adler-Nissen, Rebecca Professor International relations, practice theory, diplomacy, qualitative methods, social media, international political sociology, European integration, EU +45 30 22 40 75 E-mail
Agyekum, Humphrey Asamoah Postdoc +45 353-30856 E-mail
Beaulieu-Brossard, Philippe Adjunkt Marie Curie Fellow   E-mail
Berg-Sørensen, Anders Lektor, vicestudieleder Demokratisk etik, demokratiske kompromisser, demokratiteori, politisk kynisme, politisk teori, religion og politik, sekularisme +45 353-23449 E-mail
Berling, Trine Villumsen Lektor Energisikkerhed, NATO +45 353-34769 E-mail
Breitenbauch, Henrik Ø. Centerleder, seniorforsker Amerikansk-, europæisk- og dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, forsvarspolitik, international politik, militære forhold, sikkerhedspolitik, sikkerhedsstrategier, stabilisering og civil-militær samtænkning, tankesystemer +45 353-24086 E-mail
Bueger, Christian Professor Professor +45 353-25066 E-mail
Corry, Olaf Lektor Geo-engineering, globale bevægelser, international politik, IP teori, klimaforandringer, klimapolitik, miljøpolitik, risikostyring, sikkerhedspolitik, teori om videnskabelige modeller +45 353-32112 E-mail
Dahler-Larsen, Peter Professor Anvendelsen af evaluative information, evaluering, indikatorer, kvalitative metoder, performance, +45 353-24103 E-mail
Denman, Derek Scott Postdoc +45 353-20839 E-mail
Devlen, Balkan Lektor Lektor +45 353-33835 E-mail
Dinesen, Peter Thisted Professor Holdninger til indvandring, holdninger til velfærdsstaten, konteksteffekter, konsekvenser af terrorisme, offentlig opinion, politisk adfærd, politisk psykologi, social tillid +45 353-23375 E-mail
Eady, Gregory Tenure track adjunkt Adjunkt   E-mail
Egerod, Benjamin Carl Krag Videnskabelig assistent Komparativ politisk økonomi, kvantitative og kvalitative metoder, politiske karrierer, specialinteressers politiske indflydelse, svingdøren mellem specialinteresser og politik +45 353-32854 E-mail
Engen, Torben Toftgaard Militæranalytiker Borgerkrig, krigsteori, militære operationer, militærstrategi, samtænkning, Syrien +45 353-33862 E-mail
Esmark, Anders Lektor Bureaukrati, demokrati, liberalisme, magt, medier, netværk, nudging, offentlighed, styring, teknokrati +45 353-23412 E-mail
Golovchenko, Yevgeniy Videnskabelig assistent Sociale medier, civilsamfund, desinformation, misinformation, russiske medier, ukrainske medier, social netværksanalyse, digitale metoder +45 353-33418 E-mail
Græger, Nina Institutleder, professor Security studies, IR theory, practice theory, discourse analysis, strategic studies, defence policy, military sociology, foreign policy, Norway, NATO, EU, Norden, Europe, transatlantic relations, international organisations. +45 353-37662 E-mail
Hansen, Hanne Foss Professor Evaluering, evidensbaseret praksis- og politikudvikling, forskningsevaluering, forvaltning, offentlig organisation, offentlig styring, reformer i offentlig sektor, universitetssektorens udvikling +45 353-23403 E-mail
Hansen, Kasper Møller Professor Adfærdskampagner, eksperimenter, Europarlamantsvalg, folkeafstemninger, folketingsvalg, kommunalvalg, registerdata, spørgeskemadesign, valgkampagner, vælgeradfærd +45 353-23392 E-mail
Hansen, Lene Professor Billeder, feminisme , international politik, konstruktivisme, poststrukturalisme, sikkerhed +45 353-23432 E-mail
Hariri, Jacob Gerner Viceinstitutleder, professor MSO Demokrati, demokratisering, institutionel teori, komparativ politik, Mellemøsten, statsdannelse, politisk historie, økonomisk udvikling +45 353-23567 E-mail
Hjorth, Frederik Georg Tenure Track Adjunkt Amerikansk politik, data visualisering, indvandring, kvantitativ analyse, politisk holdningsdannelse, politisk psykologi, valg, vælgeradfærd +45 353-24104 E-mail
Hoff, Jens Villiam Professor Borgere, bæredygtighed, deltagelse, IKT, interessenter, klimaforandringer, lokalt, politisk kommunikation, politikker, styring +45 353-23386 E-mail
Jacobsen, Katja Lindskov Seniorforsker AU, FN fredsoperationer, Foucault, humanitær intervention, kapacitetsbygning, kritiske sikkerhedsstudier, maritim sikkerhed, regionale sikkerhedsinstitutioner (Øst- og Vestafrika), sikkerhedsteknologi, videnskabs- og teknologistudier +45 353-33869 E-mail
Jakobsen, Uffe Lektor Arktis, Grønland og Rigsfællesskabet, asiatiske/kinesiske interesser i Arktis/Grønland, begrebshistorie, bæredygtig udvikling, demokratisering, maritim sikkerhed og risikohåndtering, nations- og statsdannelse, parlamentarisme, samfundsmæssige konsekvenser af klimaforandringer +45 353-23404 E-mail
Jakobsson, Andre Ken Postdoc Postdoc +45 353-36317 E-mail
Jensen, Hanne Nexø Lektor Klyngevejledning, køn og forandring i offentlige organisationer, offentlig forvaltning, vejledning i forbindelse med opgaveskrivning +45 353-23415 E-mail
Jensen, Henrik S. Lektor Amerikansk kongresforskning, dansk politik, Folketinget, international parlamentsteori, klassisk sociologisk metodologi, regering og forvaltning, tredje verdensanalyser +45 353-23405 E-mail
Junk, Wiebke Marie Tenure Track Adjunkt Offentlig politik, interesseorganisationer og lobbyisme, indflydelsesstrategier, medier og framing, koalitioner, beslutningsprocesser, politisk repræsentation og legitimitet, Europæiske Union og national politik +45 353-33812 E-mail
Kosiara-Pedersen, Karina Lektor Folketinget, kampagner, kandidater, partimedlemskab, politisk deltagelse, politiske partier, repræsentation, valg +45 353-23416 E-mail
Kristensen, Kristian Søby Vicecenterleder, seniorforsker Arktisk sikkerhed, dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, europæisk sikkerhed, NATO +45 353-24084 E-mail
Kristensen, Peter Marcus Lektor Brasilien, ikke-vestlige perspektiver på international politik, Indien, international politik teori, Kina, opstigende magter og magttransitionsteorier, videnssociologi +45 353-22922 E-mail
Kurrild-Klitgaard, Peter Professor Amerikansk politik, autokratier, britisk politik, dansk politik, demokrati, folketingsvalg, forfatninger, komparativ politik, parlamenter, politisk filosofi, politiske konjunkturcykler, politisk økonomi, positiv politisk teori, public choice, rational choice, social choice, statsbygning, terrorisme, +45 353-23798 E-mail
Larsen, Henrik Professor MSO, Jean Monnet Professor Danmark (udenrigs-og sikkerhedspolitik, europapolitik) EU (generelt+udenrigs-, sikkerhedspolitik og handel), Storbritannien (inkl.Brexit), international politik, udenrigspolitisk analyse,diskursanalyse,teoriers performative rolle +45 353-23417 E-mail
Liebetrau, Tobias Postdoc Cybersikkerhed, sikkerhedsteori, kritisk infrastruktur, offentligheders inddragelse i og ansvar for sikkerhedspolitik, overvågning, efterretning, digitalisering, big data, videnskabs- og teknologistudier, strategiske studier og international politik +45 353-31697 E-mail
Manners, Ian James Professor Danmark og EU, EU, kritisk social EU-teori, normativ magt, planetarisk politik, politisk psykologi i EU, populærpolitisk kultur, Storbritannien og EU, Sverige og EU, symboler, myter og narrativer om EU +45 353-23854 E-mail
Marcussen, Martin Professor Diplomati, udenrigspolitisk analyse, småstatsstudier +45 353-23499 E-mail
Martinsen, Dorte Sindbjerg Professor EU; fri bevægelighed og velfærd, EU og sundhedspolitikken, EU-domstolens rolle i integrations- og europæiseringsprocessen, europæisering, EUs betydning for national politik, EUs politiske system, implementering af EUs politikker, integration mellem ret og politik, patientmobilitet, det sociale Europ +45 353-23426 E-mail
McCargo, Duncan Centerleder, professor +45 353-24628 E-mail
Mortensen, Jens Ladefoged Lektor EUs eksterne forhold, international handel, international politisk økonomi +45 353-23448 E-mail
Nedergaard, Peter Professor Erhvervspolitik, EU, europæisk politik, handelspolitik, lobbyisme, politisk økonomi, Storbritannien, Tyskland +45 353-23408 E-mail
Nielsen, Anders Woller Postdoc +45 353-35748 E-mail
Olsen, Asmus Leth Professor MSO Eksperimenter i offentlig forvaltning, politisk psykologi, resultatmålinger, performanceinformation, administrativ adfærd, borgertilfredshed, brugertilfredshed, politiske tal, adfærdsdesign, nudging +45 353-23401 E-mail
Pedersen, Lene Holm Professor, ph.d.-programleder Professor +45 353-35828 E-mail
Pedersen, Mogens Jin Lektor Offentlig forvaltning, offentlig styring og ledelse, motivation og præstationer, vurderinger og beslutningstagning, adfærdspsykologi, køn og race, processuel retfærdighed og tillid, markarbejderadfærd, borgerevalueringer, forskningsdesign +45 353-33973 E-mail
Petersen, Karen Lund Professor MSO Begrebshistorie, beredskab, corporate security, efterretningstjenester, kriminologi, offentlighedens inddragelse- og ansvarliggørelse i amerikansk og europæisk terrorbekæmpelse, politisk teori, risiko- og sikkerhedskommunikation, terrorisme og organiseret kriminalitet, vestlig sikkerhedspolitik +45 353-23398 E-mail
Polk, Jonathan Thomas Lektor Comparative politics, party competition, intra-party politics, representation, and European politics +45 353-37620 E-mail
Rapp, Carolin Tenure Track Adjunkt +45 353-36586 E-mail
Rasmussen, Anne Professor Interesseorganisationer, Offentlig opinion, Offentlig politik, Politiske partier, Dagsordensfastsættelse og lovgivningsprocesser, Nationale Parlamenter, Europa-Parlamentet, EU's politiske system & beslutningsprocedurer +45 353-20503 E-mail
Rasmussen, Martin Møller Boje Postdoc Dansk model, dansk politik, grønt BNP, grønt nationalregnskab, institutionel forandring, institutionel teori, international politisk økonomi, komparativ politisk økonomi, konkurrencestat, national konkurrenceevne, nordisk model, politisk filosofi, tænketanke, ideer og diskurser, videndannelse, viden +45 353-34429 E-mail
Ronit, Karsten Lektor Beslutningsprocesser, erhverv og politik, global politik, interesseorganisationer, internationale organisationer, NGO¿er, nye politiske aktører, offentlig politik, privat politik, regulering og selv-regulering +45 353-23402 E-mail
Rosamond, Ben Professor Brexit, europæisk integration, EU, international politisk økonomi, konstruktivisme, post-faktuel politik, sociologisk kundskab +45 353-23395 E-mail
Rostbøll, Christian F. Professor Autonomi, demokratiteori, etik, frihedsbegrebet, Immanuel Kant, Jürgen Habermas, kompromis, liberalisme, republikanisme, respekt, ytringsfrihed +45 353-23428 E-mail
Schrama, Reini Margriet Postdoc Implementation of EU policies, European administrative networks, Freedom of movement and welfare, Gender equality policies, Civil society organizations, Social Network Analysis +45 353-27932 E-mail
St Denny, Emily Tenure Track Adjunkt Comparative public policy, policy theory, sociology of knowledge, gender and politics, health policy, politics and policymaking in France and the devolved United Kingdom   E-mail
Stahl, Rune Møller Postdoc +45 353-20665 E-mail
Thomassen, Lasse Lektor Critical theory, deconstruction, discourse theory, identity politics, movement parties, radical politics, representation +45 353-35942 E-mail
Tsinovoi, Alexei Postdoc +45 353-31473 E-mail
Tønder, Lars Professor MSO Amerikansk politik, demokrati, det antropocæne, kultur, magt, multikulturalisme, politisk filosofi, satire, tolerance, ytringsfrihed +45 353-20489 E-mail
Vrangbæk, Karsten Professor Innovation, konkurrence, koordination, offentlig administration, sundheds- og økonomi politik   E-mail
Wind, Marlene Professor Brexit, demokratiteori, domstoles rolle i demokratiet, EU, EU ¿parlamentet, EU-skepsis, eurogruppen, immigration, Kommissionen, menneskerettigheder, populisme, tysk europapolitik +45 353-23429 E-mail
Wivel, Anders Professor MSO Magtpolitik, politisk realisme, sikkerhedspolitik, småstater i international politik, udenrigspolitik +45 353-23358 E-mail
Wæver, Ole Centerleder, professor Begrebshistorie, international politik, klimapolitik, konfliktforskning, religion/sekularisme, sikkerhedsteori, talehandlingsteori, transformative teknologier, videnskabsfilosofi, videnskabssociologi +45 353-23431 E-mail