Ph.d. (interne) – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Ansatte > Ph.d. (interne)

Niels Borch Rasmussen

Niels Borch Rasmussen

Ph.d. stipendiat

Min afhandling handler om det fokus på evidensbaseret viden, der er i den danske folkeskolereformen fra 2014. I tilknytning til reformen er der udviklet en didaktisk metode, baseret på John Hatties Visible Learning (2009), som lærere skal anvende til at operationalisere og evaluere reformens læringsmål. I afhandlingen undersøges hvordan implementering af evidensbaseret viden forandrer praksis i den enkelte folkeskole. Fokus er på tre aspekter af praksis i folkeskolens organisation. 1. styringspraksis. Hvordan anvendes evidensbaseret viden til at legitimere forandring af læreres praksis. 2. Organisatorisk praksis. Hvilken ny organisering af lærere og ledere, der opstår som følge af, at lærere skal arbejde med evidensbaseret viden. 3. Evalueringspraksis. Hvordan lærere anvender evidensbaseret viden til at tilrettelægge og evaluere undervisningen.

Den teoretiske ramme for afhandlingen er en kombination af institutionel oversættelsesteori og institutionelle logikker. Jeg anvender de to teoriretninger som komplementære perspektiver på, hvordan (organisations-) feltet påvirker organisation. Med en processuel tilgang anvender jeg oversættelsesteorien til at belyse hvordan evidensbaseret viden oversættes i organisationen og forandrer praksis. Institutionelle logikker har en strukturel tilgang og anvendes til at undersøge, hvilken mening aktører trækker på, når de oversætter evidensbaseret viden i organisationen.

ID: 119744220