Ph.d. (interne) – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Ansatte > Ph.d. (interne)

Rune Møller Stahl

Rune Møller Stahl

Ekstern lektor

Min forskning handler især om hvordan økonomiske ideer får politisk betydning, og hvordan magtforhold, netværk og sociale forandringer er med til at forme den måde vi forstår økonomien på.

Mit Phd-projekt placerer sig indenfor politiske økonomi og økonomisk idehistorie, og handler om hvilken betydningen økonomiprofessionen og økonomisk teori, har spillet i den liberalisering af den økonomiske politik som vi har oplevet siden 1970erne. Projektet er et komparativt studie mellem Danmark og Storbritannien.

Phd-vejleder: prof. Ben Rosamond

Jeg har en MSc. i Economic History  fra London School of Economics, en cand.scient.pol i Statskundskab fra Københavns Universitet samt en BA i Idehistorie og Sociologi fra Aarhus Universitet. Før min forskningskarriere arbejde jeg som politisk rådgiver på Christiansborg. 

 

Find mig på twitter og på academia.edu, hvor du kan finde versioner af mine tekster og artikler. Jeg bidrager fast til dagbladet information, du kan finde mine analyser her.

Primære forskningsområder

  • Økonomiske ideers historie
  • Politisk økonomi
  • Neoliberalisme
  • Social Netværksanalyse
  • Kapitalismens historie 
  • Videnskabsteori
  • Kritisk økonomisk teori 
  • Britisk politik og økonomi
  • Dansk økonomisk politik
  • Økonomisk ulighed

ID: 41994365