Ph.d. (interne) – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Ansatte > Ph.d. (interne)

Jonas Krog Lind

Jonas Krog Lind

Mit ph.d.-projekt handler om styringen af de danske universiteter. Jeg ser på universiteternes autonomi, udviklingen i lederes rolle og indflydelse, betydningen af indførelsen specifikke styringsinstrumenter som eksempelvis Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) samt andre problematikker relateret til universiteternes styring. Jeg fokuserer på den aktuelle styring, men projektet har også en historisk dimension. Jeg benytter hovedsageligt kvalitative metoder, hvor jeg gennem interviews forsøger at komme frem til, hvilke betydninger reformer har haft for praksis. Jeg benytter dog også dokumentstudier (særligt i de historiske dele) samt kvantitative metoder (spørgeskemaundersøgelse), hvor det er relevant.

Projektet er en del af et større nordisk projekt om ændringer i universitetsledelse med deltagelse af ca. 15 forskere fra Danmark, Norge, Sverige og Finland. Læs mere om projektet på dets hjemmeside: http://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap/institutt-for-statsvitenskap-og-ledelsesfag/effects-of-changes-in-leadership-and-management-structures-in-nordic-higher-education

Min interesse er inden for forsknings- og uddannelsespolitik generelt med særlig fokus på universitetsledelse samt forskningsfinansiering og -evaluering. Jeg er desuden optaget af organisationteori og evalueringsteori.

Jeg har undervist to seminarer om videnspolitik, som har haft særligt fokus på universitetsstyring samt forsknings- og uddannelsespolitik. Jeg kan vejlede enkelte specialer, hvis de er meget tæt på mit eget faglige område. 

ID: 143260902