Kristina Aleksandrovna Pedersen

Kristina Aleksandrovna Pedersen

Ph.d.-stipendiat

Mobil: 26 65 41 52

Kristina Aleksandrovna Pedersen er ph.d.-studerende ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Hendes projekt undersøger autoritære regimers kontrol af medier som led i at sikre regimets overlevelse. Specifikt fokuserer projektet på regimets strategier rettet mod medielandskabet og hvordan disse påvirker det nyhedsindhold som tv-kanaler producerer samt på de implikationer som dette har for befolkningens politiske adfærd. Projektet tager sit empiriske udgangspunkt i Rusland, og benytter machine learning til at estimere mediers positionering over for regimet via kanalers nyhedsindhold.

Projektet vejledes af Jacob Gerner Hariri sammen med bi-vejleder Gregory Eady.

Interesseområder

Kristinas interesserer sig generelt for autoritære regimer, autokraters brug af institutioner, medie virksomheder såvel som civil samfundet og protestbevægelser i autokratiske regi. Yderligere omfatter hendes interesser autokratiers brug af censur over for traditionelle og sociale medier. Dertil er Kristina også interesseret i inkorporeringen af data science og digitale metoder i besvarelsen af spørgsmål der relaterer sig til disse emner samt samfundsvidenskabelige problemstillinger generelt.

Primære forskningsområder

 • Komparativ politik
 • Autokratiske regimer
 • Medier
 • Censur
 • Protestbevægelser
 • Sociale medier i autokratier
 • Institutioner
 • Rusland
 • Social data science

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Dansk og Komparativ Politik 3 på bacheloruddannelsen i Statskundskab, KU (E21)
 • Advanced Social Data Science på kandidatuddannelsen i Social Data Science, KU (F21)
 • Elementary Social Data Science på kandidatuddannelsen i Social Data Science, KU (E20)

ID: 292041001