Henrik S. Jensen

Henrik S. Jensen

Lektor emeritus, Lektor

Medlem af:

Se venligst under: Forskningsområder og Undervisning

Primære forskningsområder

Henrik Jensen er lektor, tidligere professor (MSO), dr.scient.pol. fra Institut for Statskundskab, København Universitet, og ph.d. fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, med parlamentsforskning som primært forskningsområde.

Under orlov i begyndelsen af 1990'erne fra en ansættelse i Folketinget gennemførte han et FSE-finansieret ph.d.-projekt om Folketingets fagudvalg, ’Arenaer eller aktører?’ (Samfundslitteratur, 1995). I 1997 forlod han Folketinget til fordel for en stilling som lektor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Her har han blandt andet publiceret to bøger om ’Partigrupperne i Folketinget’ (Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002) og ’Europaudvalget’ (Aarhus Universitetsforlag, 2003) skrevet på baggrund af forskningsprojekter finansieret af henholdsvis FSE og ’Magtudredningen’. Efter at have været studieleder på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, fra 2006 og til 2010, genoptog Henrik Jensen forskningen. Han har siden publiceret yderligere to bøger, ’Finansudvalget – bag lukkede døre’ (Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014) og 'Minister - mellem Folketinget og ministeriet' (København: DJØF Forlag). Fælles for de fem nævnte bøger er, at de udspringer af en forskningsambition om på et konsistent politologisk grundlag ’indefra’ at afdække og analysere centrale politiske beslutnings- og magtforhold, som kun i ringe udstrækning eller slet ikke har været tilgængelige for offentligheden eller været genstand for mere indgående politologisk forskning. Tre af de fem bøger dannede i 2005 grundlag for tildeling af doktorgraden i statskundskab.

Henrik Jensen har også publiceret inde for andre områder, heriblandt en bog om Max Weber og Émile Durkheims metodologier (’Weber & Durkheim - a methodological comparison’, London/New York: Routledge, 2012).

 

Administrative hverv/andet:

 • Institutrepræsentant, ECPR
 • Rådsmedlem, ECPR (European Consortium for Political Research)
 • Medlem, styregruppen, CVAP (Center for Valg og Partier)
 • Medlem, Censorkorpset for Statskundskab
 • Medlem, DUN (Dansk Universitetspædagogisk Netværk) 

 

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Folketinget
 • Regering og forvaltning
 • Dansk politik
 • International parlamentsteori
 • Amerikansk kongresforskning
 • Klassisk sociologisk metodologi
 • 3. verdensanalyser

 

ID: 10791