Videnskabeligt Personale – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Ansatte > VIP (Videnskabeligt Pe...

Gunnar Gjelstrup

Gunnar Gjelstrup

Lektor i offentlig forvaltning og ledelse. Underviser og forsker i forandringer og reformer i det offentlige. Har fulgt struktur- og kvalitetsreformerne indgående både nationalt, regionalt og lokalt med fokus på fremtidens politisk-administrative lederskab samt fremtidens former for medindflydelse til medarbejdere og borgere, herunder "kvalitetens kerne", nemlig den kvalitet, der opstår i mødet mellem den enkelte offentligt ansattes professionalitet og den enkelte borger. Som samfundsvidenskabelig grundforsker søger jeg efter mønstre i forandringer af handlemønstre hos de forskellige grupper af aktører. Og som anvendelsesorienteret samfundsforsker engagerer jeg mig i interaktive forløb, hvor forskere og praktikere udvikler ny viden sammen.

Planer for 2017/18:

Fortsat arbejde med en række teorigenererende og metodeudviklende artikler.

Municipal Merger Processes: Teori- og metodeudviklingen sker her ud fra en sammenfatning af erfaringer med at skabe såkaldt transverse processer i forbindelse med den danske strukturreform i en komparation med tilsvarende reformer i andre lande.

Transverse Leadership Processes: Her sker udviklingen ud fra erfaringer med såkaldt 4. generations-lederudvikling, senest praktiseret i form af interaktive forsknings- og udviklingsprocesser i forbindelse med den fleksible masteruddannelse i offentlig ledelse (MPG). Statusoplæg er i 2013-14 omskrevet til et kapitel i bog om styring i krisetider. Bogkapitlet er videreudviklet på basis af en spørgeskemaundersøgelse og under publicering i MPG-uddannelsens skriftserie.  

Pragmatic Evaluation: Teori- og metodeudviklingen baseres på erfaringer med en række praktiske anvendelser af denne særlige tilgang til evaluering.  

Urban Political Decentralisation: Her sker udviklingen ud fra evalueringer af Københavns kommunes erfaringer med at skabe transverse processer omkring lokaludvalg i en komparation med tilsvarende ordninger i andre lande. Bidrag til bog er publiceret i efteråret 2015.

Nye forskningsprojekter:

Deltagelse i VELUX-kernegruppe-projekt om styring under krisen (ledes af Hanne Foss Hansen og Caroline Grøn). Gennemført undersøgelse af evalueringen af strukturreformen (sammen med Hanne Foss Hansen), bl.a. afrapporteret i artikel i Administrativ Debat og konferencepaper. Undersøgelsen er omskrevet til kapitel i bog om styring i krisetider. Undersøgelsen danner derudover basis for et samarbejde med andre forskere om et komparativt projekt, hvor evaluering af omfattende administrative reformer i Danmark og Norge sammenlignes. Engelsksproget artikel herom optaget i American Journal of Evaluation 2016. 

Undervisnings- og vejledningsaktiviteter:

Ledelsesfagligt grundforløb (udbydes hvert semester)

Klyngebaseret vejledningsforløb for MPG-masterafhandlingsstuderende (udbydes hver semester for masterstuderende). Afviklet første gang foråret 2013.

Undervisning på MPG-OLM'en "Offentlig styring" i lederskabets udfordringer under og efter en krisetid. 

 

Udvalgte publikationer

  1. Urban Political Decentralisation: Six Scandinavian Cities

    Gjelstrup, G., Bäck, H., Helgesen, M., Johansen, F. & Klausen, J. E. 2005 Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 179 s. (Urban and Regional Research International).

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningfagfællebedømt

  2. Public Administration in Transition

    Gjelstrup, G. & Jørgensen, E. 2007 Djøf Forlag. 366 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningfagfællebedømt

ID: 2787526