Videnskabeligt Personale – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Ansatte > VIP (Videnskabeligt Pe...

Anne Mette Møller

Anne Mette Møller

Videnskabelig ass.

Jeg forsvarede min ph.d.-afhandling 29. juni 2018: "Organizing knowledge and decision-making in street-level professional practice. A practice-based study of Danish child protective services". Afhandlingen kan downloades her på siden.

Mit ph.d.-projekt tager udgangspunkt i idealet om evidensbaseret praksis på socialområdet i Danmark. Jeg udforsker  forskellige idealer og forståelser af vidensbasering og hvordan disse kommer til udtryk i frontlinjeorganisationer - herunder hvordan forskellige organisatoriske rutiner sætter rammerne for, hvordan forskellige former for viden bringes i spil i den daglige praksis.

Metodisk er projektet baseret på organisatorisk etnografi i form af kvalitatative casestudier (dokumentstudier, interview og observationer) i udvalgte kommuner med konkret fokus på myndighedsarbejdet med udsatte børn og unge.

Teoretisk er projektet funderet i en praksisteoretisk tilgang og trækker herudover på sociologisk institutionalisme samt teorier om anvendelse af viden, og viden og læring i organisationer.

I forlængelse heraf interesserer jeg mig også i bredere forstand for anvendelsen af (forskningsbaseret) viden i politik og praksis.

Jeg er uddannet sociolog fra KU i 2009 og har tidligere arbejdet med analyser, evalueringer mv. for offentlige og private organisationer og fonde.

Undervisning:

Efterår 2018:  Organisation og ledelse (kernefaglig linje, MA)

                    Politisk og organisatorisk etnografi (valgfag, MA)

                    Offentlig forvaltning 2 (BA)

Efterår 2016: Styring og ledelse (del af specialiseringen i organisation og ledelse) (MA)

Forår 2016: Viden og evidens i politik og praksis (MA)

Efterår 2015: National forvaltning (BA)

- samt gæsteoplæg om evidensbaseret politik og praksis, evaluering i praksis og professionelt skøn

ID: 130660046