Bæredygtig ledelse - hvorfor, hvad, hvordan? (fredag i Ledelsesugen 2023)

Billede af Majbritt Wagner-Eckert, Chefbioanalytiker, Patologi-afd., Rigshospitalet; Thorkild Olsen, forfatter og stifter af Villa Venire; Jesper Ulrich Jørgensen, skolechef i Ringsted Kommune og Sara Vergo, formand for DJØF

Opsamling

Blandt Thorkild Olsens pointer var:

 • Vi skal skabe levedygtige fællesskaber ved at tænke i resonansfællesskaber - musikalsk metafor for at noget svinger sammen.
 • Den bæredygtige ledelse er at gøre sig erfaringer i småt format og ved at prøve det af med prøvehandlinger.

Majbritt Wagner-Eckert pointerede blandt andet:

 • hvordan afdelingen har arbejdet med fire indsatsområder: fagligt ansvar, styrke relationer og psykologisk tryghed, mental sundhed & fleksibel arbejdstilrettelæggelse.
 • at der er tale om et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, og hvordan at afdeling for patologi har et stort ønske om, at skabe rammer for at alle har muligheder for at tilrettelægge deres liv bedst muligt.

 Jesper Ulrich Jørgensen pegede på hvordan:

 • det at øge modenhed er at skabe en bevægelse, hvor vi tør tale om det der er svært og træne organisationen i at tale om dilemmaer.
 • at lederne mister fokus på strategisk ledelse i en umoden organisation – de har kun fokus på drift og overlevelse. Det giver lav trivsel blandt ledere og medarbejdere, mens en moden organisation ofte handler om at skabe dialog.

Sara Vergo opsamlede med bemærkningen om at:

 • det at se mennesket som en ressource, der hele tiden skal fyldes på, og ikke nogle man bare kan få til at løbe hurtigere er væsentligt. Meningen bag skal være tydelig i offentlige organisationer.

Slides fra oplægsholderne

Invitation

Vær med når FORUM for fremtidens offentlige styring og ledelse traditionen tro afslutter ledelsesugen den 3. november. Vi tager bæredygtighedsbrillerne på og vender ledelsesblikket mod den mest værdifulde ressource i en organisation: Mennesket. Via oplæg, cases og debat sætter vi fokus på nye måder at arbejde med det hele og forbundne menneske i en organisatorisk kontekst.

Kom og hør:

 • Teorien bag bæredygtighed: Thorkild Olsen, forfatter og stifter af Villa Venire, om resonansfællesskaber i ledelse
 • Case: Jesper Ulrich Jørgensen, skolechef i Ringsted Kommune, om at tænke i helheder, når man søger at forbedre skolers resultater
 • Case: Majbritt Wagner-Eckert, chefbioanalytiker, afdeling for Patologi, Rigshospitalet om at skabe fleksible arbejdsvilkår under intensiv og stedbundet drift
 • Debat: Sara Vergo, formand for DJØF, debatterer med oplægsholderne og publikum
 • Ordstyrere: Hanne Dorthe Sørensen og Jacob Alsted, FORUM for fremtidens offentlige styring og ledelse

Program

13.00

Velkomst v/ Hanne Dorthe Sørensen og Jacob Alsted

13.10

13.30

Teorien bag bæredygtig ledelse v/ Thorkild Olsen

Panelet stiller spørgsmål til Thorkild

13.45

Case: Hvordan skaber man fleksible arbejdsvilkår under intensiv og stedbundet drift? v/ Majbritt Wagner-Eckert

14.05

Case: Om at tænke i helheder når man søger at forbedre skolers resultater v/ Jesper Ulrich Jørgensen

14.25

Panelet stiller spørgsmål til Majbritt og Jesper

14.40

Pause

15.00

Panel med de tre oplægsholdere og Sara Vergo.

15.20

Summegrupper i publikum

15.30

Debat

16.00

Slut