Ledelse og arbejdsmiljø i Folkekirken

Flere undersøgelser viser at folkekirken har et problematisk arbejdsmiljø med bl.a. udbredt mobning. Noget tyder på, at problemerne bl.a. skyldes en uklar ledelsesstruktur og en manglende tradition for at tale om ledelse.

Problemerne har været kendt i en årrække, men i de seneste år har kritikken af folkekirkens arbejdsmiljø udfoldet sig i den brede offentlighed. I lyset af problemernes tilsyneladende permanens og deres konsekvenser for samfundet fortjener emnet at blive drøftet bredere end blandt folkekirkens ansatte og dens organisationer.

På den baggrund inviterer Forum til debatmøde om arbejdsmiljøets mulige sammenhæng med ledelse, styring og organisation i Folkekirken. Formålet er en kritisk og konstruktiv drøftelse, som forhåbentlig kan bidrage til videndeling og inspirere til løsninger.

Debatmødet foregår på Københavns Universitet på Gammeltoftsgade 13, 1355 København K, mandag den 30. januar 2022 kl. 15-18. Her vil vi stille følgende spørgsmål:

 • Hvori består kirkens særlige arbejdsmiljø- og ledelsesudfordringer?
 • Hvilke tiltag til forbedring kan ske inden for rammerne af den nuværende ansvarsfordeling særligt mellem præster, menighedsråd og provst/stift?
 • Er ændringer i ansvarsfordelingen nødvendige hvis ledelse og arbejdsmiljø skal komme på omgangshøjde med den offentlige sektor i øvrigt? 

Vi har inviteret forskellige indledere, som skal sætte rammen for den efterfølgende debat:

15.00 Velkomst v. Henrik Hjortdal, Forum

15.10 Folkekirkens arbejdsmiljø og ledelse set udefra

 • Cand.psych. aut. Henrik Ankerstjerne og psykolog PhD Karen Albertsen, Team Arbejdsliv:  Hvad ved vi om Folkekirkens arbejdsmiljø og hvad kan der gøres?
 • Professor i offentlig ledelse Kurt Klaudi Klausen, SDU: Fremtidens ledelse på Folkekirkens område

15.55 Udfordringer og løsninger - ved et panel bestående af:

 • Biskop Peter Birch, Helsingør
 • Provst Kirsten Jørgensen, Frederiksberg Provsti
 • Studielektor Erling Andersen, Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter
 • Menighedsrådsformand Mogens Slot Nielsen, Tune Sogn

16.25 Pause

16.40 Fire samtalegrupper med indledere og kommentatorer som deltagere. Mødedeltagerne vælger selv gruppe. Forum stiller med facilitatorer i grupperne. Grupperne vælger hver en rapportør.

Der stilles følgende spørgsmål:

 • Hvilke tiltag kan I foreslå inden for rammerne af den nuværende opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsråd og præst/provst/biskop?
 • Er mere dybdegående ændringer i opgave- og ansvarsfordelingen nødvendige, hvis oplevelsen af ledelse og arbejdsmiljø skal blive tilfredsstillende? I givet fald hvilke ændringer?

Der laves stikord, som anvendes i den efterfølgende opsamling.

17.20 Opsamling i plenum

17.55 Afslutning 

Udvalgt materialesamling:

Oxford Researchs undersøgelser 2017-18 om  

Arbejdstilsynets nationale overvågning af arbejdsmiljøet 2022: 

DRs undersøgelse, 2022: Mobning, chikane og dårlig ledelse: Folkekirken er plaget af et 'sygt' psykisk arbejdsmiljø | Indland | DR

Provst Kirsten Jørgensen, Information august 2022: Ja, kirken har problemer med arbejdsmiljøet. Men også landets højeste jobtilfredshed | Information

“Vi vil bryde tavsheden”, december 2021, hensigtserklæring underskrevet af en række præster: "Vi vil bryde tavsheden" - læs Katrine Blinkenbergs hensigtserklæring | Kirke.dk