Adfærdskodeks

Institut for Statskundskab har vedtaget et adfærdskodeks, der tydeliggør det kontinuerlige arbejde med at sikre en imødekommende, inkluderende, professionel og respektfuld kultur for studerende og medarbejdere.

Code of Conduct picture mosaic

Adfærdskodekset formulerer instituttets fælles arbejde for at minimere/ eliminere fordomme, diskrimination og chikane på grund af køn, race, etnicitet, religion, seksualitet, handicap, alder eller politiske holdninger. Adfærdskodekset afspejler vores kerneværdier og dedikation til at skabe et sikkert og respektfuldt arbejds- og studiemiljø med lige muligheder for alle.

Adfærdskodekset bliver understøttet af en handlingsplan, der dækker alle faglige og sociale interaktionsarenaer, og som understøtter bevidsthed om og overholdelse af instituttets værdier. Ledelsen ved Institut for Statskundskab er ansvarlig for at revidere adfærdskodekset og handlingsplanen, når det er relevant og i overensstemmelse med universitetets retningslinjer for forebyggelse af krænkende adfærd og med lovgivningen i Danmark.

Adfærdskodekset - 'Code of Conduct' - blev vedtaget den 15. december 2021.

Læs vores Code of Conduct her.