Aftagerpanel

Aftagerpanelet dækker over følgende uddannelser: Bachelor i Statskundskab, Bachelor i Samfundsfag, Kandidat i Statskundskab, Kandidat i Samfundsfag og Kandidat i sikkerheds- og risikoledelse og har som primær opgave at rådgive instituttet om:

 1. Nye uddannelser og/eller fag
 2. Nye studieordninger/revision af eksisterende studieordninger indenfor det pågældende fagområde
 3. Kontakt til den relevante aftagergruppe
 4. Optag – beskæftigelsestal og beskæftigelsesudsigter

Aftagerpanelet består af repræsentanter fra erhvervslivet, offentlige organisationer og frivillige organisationer. Én af repræsentanterne udpeges som forperson for panelet. Ud fra en række fastsatte kriterier kommer instituttet med forslag til fakultetet om, hvilke personer fra arbejdsmarkedet, der kan være relevante i aftagerpanelet. Fakultetet godkender de indstillede navne og supplerer evt. disse med en til to personer. Instituttet er repræsenteret ved institutleder og studieleder, og en til to fra VIP-gruppen kan desuden udpeges.

Der afholdes 1-2 årlige møder.

Medlemmer

 • Anne-Mette Brandt, Administrerende direktør, Type2dialog
 • Mads Ecklon, Kontorchef, Forsvarsministeriets Departement
 • Grete Faremo, Under-Secretary-General and Executive Director, UNOPS
 • Jonas Groes, Partner, EY
 • Anders Hassing, Direktør, Forlaget Colombus
 • Katinka Hauxner, Byudviklingschef i entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard, Indehaver af Hauxner
 • Nikolaj Vitting Hermann, Chef for TV og Tværgående i DR
 • Thomas Høgenhaven, Medstifter og direktør, Fælleshaverne
 • Johanne Rao Jensen, Managementkonsulent, Accenture
 • Laila Kildesgaard, Direktør, KL
 • Sigge Winther Nielsen, Direktør, DJØF
 • Henrik Plougmann Olsen, Direktør, Hofor

Repræsentanter fra Institut for Statskundskab

 • Nina Græger, Institutleder
 • Lars Tønder, Studieleder
 • Karina Kosiara-Pedersen, Forperson for Studienævnet
 • Emma Ramgil Christensen, Udpeget af studienævnet, studerende
 • Anders Esmark, Lektor 

Referater:

Referater kan rekvireres ved kontakt til netværksansvarlig, Nikolaj Bysted: nvby@samf.ku.dk