Aftagerpanel

Aftagerpanelet dækker over følgende uddannelser: Bachelor i Statskundskab, Bachelor i Samfundsfag, Kandidat i Statskundskab, Kandidat i Samfundsfag og Kandidat i sikkerheds- og risikoledelse og har som primær opgave at rådgive instituttet om:

 1. Nye uddannelser og/eller fag
 2. Nye studieordninger/revision af eksisterende studieordninger indenfor det pågældende fagområde
 3. Kontakt til den relevante aftagergruppe
 4. Optag – beskæftigelsestal og beskæftigelsesudsigter

Aftagerpanelet består af repræsentanter fra erhvervslivet, offentlige organisationer og frivillige organisationer. Én af repræsentanterne udpeges som forperson for panelet. Ud fra en række fastsatte kriterier kommer instituttet med forslag til fakultetet om, hvilke personer fra arbejdsmarkedet, der kan være relevante i aftagerpanelet. Fakultetet godkender de indstillede navne og supplerer evt. disse med en til to personer. Instituttet er repræsenteret ved institutleder og studieleder, og en til to fra VIP-gruppen kan desuden udpeges.

Der afholdes 1-2 årlige møder.

Medlemmer

 • Henrik Plougmann Olsen (forperson), Direktør, Hofor
 • Anders Hassing, Direktør, Forlaget Colombus
 • Anne Sofie Evert, Senior Manager, Epinion Global
 • Ditte Brasso Sørensen, Senioranalytiker/Analyse- og programchef, Tænketanken Europa
 • Jonas Groes, Partner, EY
 • Kristoffer Krohn Schaldemose, Kontorchef, Finansministeriet
 • Lisbet Zilmer-Johns, Direktør for Udenrigspolitik, Udenrigsministeriet
 • Marie Kirkebæk, Kontorchef, Erhvervsministeriet
 • Mette Boye, Afdelingschef, WWF Verdensnaturfonden
 • Sara Røpke, Kontorchef, KL, Klima & Tværkommunalt Samarbejde
 • Søren Hartmann Hede, Administrerende direktør, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

Repræsentanter fra Institut for Statskundskab

 • Nina Græger, Institutleder
 • Lars Tønder, Studieleder
 • Karina Kosiara-Pedersen, Forperson for Studienævnet
 • Anders Esmark, Lektor og Studieleder for Security Risk Management
 • Emma Ramgil Christensen, udpeget af studienævnet, studerende

Referater:

Referater kan rekvireres ved kontakt til netværksansvarlig på mail: aftagerpaneler@samf.ku.dk