12. maj 2021

Millionstøtte til nyt samfundsvidenskabelig forskningsprojekt

BEVILLINGER

Danmark Frie Forskningsfond støtter seks nye forskningsprojekter under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet med mere end 23 mio. kroner. Et af projekterne er tildelt Institut for Statskundskab og Jacob Gerner Hariri.

Jacob Gerner Hariri holder forelæsning. Foto: Sara Galbiati
Foto: Sara Galbiati

Danmark Frie Forskningsfond har i sin årlige uddeling af midler valgt at støtte seks forskningsprojekter under fakultetet med i alt 23.258.878 kr. ud af den samlede udlodning på 668 mio. kr., som er fordelt på 191 projekter. Ikke mindre end 1.919 forskere havde søgt om sammenlagt 7,18 mia. kr.

Jacob Gerner Hariri, professor MSO og vice-institutleder for forskning, fik 6.167.685 kr. fra ’DFF-Forskningsprojekt2’ til projektet Anatomy of Empire.

Projektet har fokus på, hvad det har betydet for landes politiske udvikling at have været underlagt imperier, hvad imperier er, og hvilke konsekvenser tidligere imperier har haft for nutiden. Projektet benytter en nyudviklet metode til at måle vigtige karakteristika ved den måde, imperier organiseres på, og vil etablere en ny database over politiske enheder, som dækker hele kloden og 2.500 års politisk historie. Projektet afdækker derigennem muligheder og begrænsninger for demokrati og statsbygning i dagens verden.

”Dette er en meget glædelig nyhed og vi gratulerer Jacob med bevillingen”, siger institutleder Nina Græger, som fortsætter: ”Projektet er samfundsvidenskabelig grundforskning, der sætter fokus på historiske imperiers betydning for nutidens demokrati og statsbygning. Verden af i dag er jo opstået med imperier, der faldt, og jeg er overbevist om, at projektet kommer til at bidrage med svar på mange af de fundamentale spørgsmål, vi i dag stiller os, konfronteret med udfordringerne mod demokratiet og de mange konflikter forbundet dermed.”

Projektet starter i december 2021 og varer i fem år. Mere om projektet findes her: Anatomy of Empire.