24. juni 2022

Projekt om FN’s fredsoperationer belønnes med international pris

FORSKNINGSPRIS

Den internationale sammenslutning for FN-forskning, The Academic Council on the United Nations System (ACUNS), uddeler hvert år en pris for den bedste ph.d.-afhandling, der har præsteret forskning af højeste kvalitet med direkte relevans for FN. I år har Anine Hagemann fra statskundskab modtaget denne pris.

Foto: Anine Hagemann

Anine Hagemann har i sit ph.d.-projekt undersøgt beskyttelse af civile i FN’s fredsoperationer. Baseret på feltstudier i Sydsudan har hun udviklet en teori om hvordan praksis i felten påvirker skabelse og udvikling af institutioner i international politik.

Ved prisuddelingen den 22. juni i Geneve sagde forpersonen for ACUNS: “Blandt de mange indstillede kandidater til prisen for årets bedste ph.d. gjorde dr. Hagemanns afhandling et uudsletteligt indtryk på komiteen. Der var enstemmig enighed om, at afhandlingen udgør et fremragende bidrag til FN-forskningen.” 

Anine Hagemann er diplomat og forsker og interesser sig for samspillet mellem det diplomatiske håndværk i international politik og udviklingen af politik. Hun har i en årrække arbejdet i den danske udenrigstjeneste og for FN.

Professor Nina Græger, institutleder på Institut for Statskundskab, er meget tilfreds med, at Anine Hagemann har modtaget anerkendelsen fra ACUNS.

 ”Anines ph.d.-projekt om FN’s fredsoperationer, der har bidraget med ny viden om udviklingen af institutioner indenfor international politik, er et vigtigt og relevant projekt for instituttet. ACUNS er en organisation, der er anerkendt inden for FN-forskningen for at skabe samtaler på højt akademisk niveau mellem forskning og praksis med fokus på at løse store internationale udfordringer. Vi er meget stolte af instituttets bidrag til at levere forskning af højeste kaliber og med betydelig impact internationalt,” siger Nina Græger.

En fantastisk trædesten

Prisen fra ACUNS er en stor anerkendelse internationalt og kan åbne nye døre for Anine Hagemann. Hun forklarer:

”Prisen betyder, at der vil være øget opmærksomhed om min afhandling og min forskning internationalt. Jeg håber, at denne anerkendelse vil betyde, at jeg kan fortsætte med at være en del af dialogen på tværs af akademiet og policymiljøer om vigtige emner, som hvordan international institutioner kan forbedres og bidrage til konfliktløsning og bæredygtig fred,” forklarer hun.

Anine Hagemann er affilieret med Centre for Resolution of
International Conflicts (CRIC)
. Hendes primære forskningsinteresser er fredsskabelse, fredsopbygning og diplomatisk praksis.