31. august 2022

Forskere og studerende rykker tættere sammen på statskundskab

Studiestart

Båndet mellem forskning og undervisning skal styrkes. Det er blandt de ypperste målsætninger, når Institut for Statskundskab slår dørene op til efterårssemestret 2022.

Studerende på Københavns Universitet - Foto: Sara Galbiati
Foto: Sara Galbiati

Når 300 unge mennesker starter på statskundskab i disse dage, kan de se frem til en studietid, hvor de kan komme tættere på forskningen end tidligere årgange. 

”Sammenhængen mellem forskning og undervisning er helt afgørende for, at vi kan blive ved med at udvikle os og skabe den bedst mulige uddannelse og viden til gavn for hele samfundet,” siger studieleder Lars Tønder og uddyber:

”Vi ved også, at både kollegaer og studerende efterspørger en tættere integration af forskning og undervisning – det viser bl.a. den seneste studiemiljøundersøgelse. I de senere år er der nok kommet en lidt for stor afstand mellem de to, og det ønsker vi på Institut for Statskundskab at ændre.” 

Pilotprojekter i støbeskeen

Institut for Statskundskab har søgt – og fået bevilliget – midler fra KU’s samlede forskning-undervisningsintegrationsprojekt til at lave to pilotprojekter. Ét på bacheloruddannelsen, hvor de studerende i faget Dansk og Komparativ Politik 1 vil blive introduceret til vigtige dele af forskningsprocessen. Og ét på kandidatniveau, hvor studerende på en række kernefaglige linjer vil blive inddraget mere aktivt i forskningsseminarer, projektudvikling, artikelskrivning og andre aktiviteter. 

Håbet er, at de to pilotprojekter kan give nye erfaringer, som efterfølgende kan bruges andre steder på vores statskundskabs- og samfundsfagsuddannelser. 

”Målet er ikke, at alle vores studerende skal blive forskere – langt fra! Men hvis de studerende kommer endnu tættere på forskningsprocessen, bliver de helt sikkert også bedre til at begå sig på fremtidens arbejdsmarked,” siger studieleder Lars Tønder og fortsætter:

”Og så er det heller ikke uvæsentligt, at et projekt som dette styrker oplevelsen af at være ét institut med stærke forbindelser på tværs af forskere og studerende.” 

Efterår med valgkamp

For de bachelorstuderende kommer koblingen mellem forskning og undervisning til at bære præg af det forestående folketingsvalg. Dette i kraft af et såkaldt valglaboratorium, som er en del af institutledelsens strategiske satsning i 2022. Alle studerende, der er interesserede i at skrive opgaver om folketingsvalget, inviteres ind i dette laboratorium. 

”Vi mødes for at samarbejde om dataindsamling og give feedback på projektidéer. Derudover inviterer vi alle studerende til forskerfrokoster, hvor instituttets forskere præsenterer deres nyeste forskning, der er aktuel for valgkampen. Vi har også planer om vælgermøde og andre aktiviteter,” fortæller lektor og forperson for Studienævn på Statskundskab, Karina Kosiara-Pedersen, der kommer til at stå i spidsen for valglaboratoriet.

Emner