22. november 2023

Forskere og industrifolk mødes for at forbedre beskyttelsen af kritisk maritim infrastruktur

Symposium

Angrebene på rørledningerne Nordstream og Baltic Connector har vist, hvor sårbare de maritime infrastrukturer er. Hvordan kan rørledninger, kabler og havvindmølleparker beskyttes bedre? Det skal et symposium give svar på.

Havvindmøller
Foto: Hans Hillewaert, Flickr

I samarbejde med University of Edinburgh og SafeSeas er Institut for Statskundskab vært for et symposium om beskyttelse af kritisk maritim infrastruktur i Nordsøen i København den 23. og 24 november 2023.

Med den nye bevidsthed om sårbarheden af maritime infrastrukturer og deres voksende betydning, især for den grønne omstilling, er Nordsøen ved at udvikle sig til et vigtigt maritimt sikkerhedsrum.

Alligevel fokuserer de strategiske debatter hovedsageligt på Østersøen, hvor angrebene på Nordstream- og Baltic Connector-rørledningerne fandt sted. Ikke alene er sikkerheden i Nordsøen og Østersøen direkte forbundet, det er også vigtigt at undersøge de regionale havmiljøer, og hvordan infrastrukturbeskyttelsen til søs kan forbedres mere bredt.

Integreret tilgang til beskyttelse

Symposiet samler førende forskningsorganisationer, den maritime industri og regeringsrepræsentanter fra Nordsølandene samt NATO og EU. Det markerer også indvielsen af en ny international forskningsalliance.

"For at forhindre fremtidige angreb er det på tide, at vi udvikler en integreret tilgang til beskyttelse af kritisk maritim infrastruktur. Det betyder, at civile og militære regeringsorganer og industrien går sammen. Forskere er vigtige for at facilitere denne samtale," siger Christian Bueger, professor ved instituttet og medarrangør.

Symposiet er medfinansieret af Center for Militære Studier, en bevilling fra Velux Foundation til forskningsgruppen Ocean Infrastructure samt det strategiske partnerskabsinitiativ mellem Edinburgh og København.

Kontakt

Christian Bueger
Professor ved Institut for Statskundskab, leder af Safeseas og Copenhagen Ocean Hub
Mail: christian.bueger@ifs.ku.dk
Tlf.: +45 53 54 00 83

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Mail: sih@samf.ku.dk
Tlf.: +45 93 56 53 29

Emner