9. december 2023

Workshop i formidling og publicering

FORMIDLING

Har du skrevet en opgave som måske kan publiceres i avisen, i et fagblad, blive til en podcast eller noget helt fjerde? Vil du blive bedre til at formidle dine pointer skarpt, målrettet og overbevisende?

Person using MacBook
Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

I foråret 2024 tilbyder Institut for Statskundskab nuværende og dimitterede studerende at deltage i en workshop, der lærer dig metoder og redskaber til god formidling af kompleks viden. Over fem sessioner arbejder du med dit eget materiale inden for forskellige genrer, så du på den anden side af forløbet har et kvalificeret afsæt til at få dit budskab ud over rampen til en informeret offentlighed såvel som til politiske beslutningstagere.

Vi sørger for gode rammer og forplejning undervejs. Til gengæld forventes du at arbejde aktivt med dit materiale mellem og under sessionerne.

Læs mere om tid, sted og indhold her. [DER ER LUKKET FOR TILMELDING]

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet med tilmeldingsfrist den 18. februar 2024.