21. juni 2024

IFS-forskere præsenterer forskning på stort møde om internationale relationer

KONFERENCE

Central and Eastern European International Studies Association er en af de vigtigste europæiske foreninger inden for internationale relationer. Mere end 700 forskere med en intellektuel relation til regionen samledes på en konference i Rijeka, Kroatien i juni 2024. Tretten forskere fra IFS præsenterede deres forskning.

2024 IR group in Rijeka

Projektet ’Ritual Deterrence’, der er finansieret af Det Europæiske Forskningsråd og ledet af professor Maria Mälksoo, organiserede en workshop før konferencen på øen Cres. Tolv forskere fra hele Europa og Nordamerika diskuterede ritualer i verdenspolitikken. Gruppens forskning i afskrækkelse og de konsekvenser, det har for regionen, blev også omtalt i hovedkonferencens program.

Forskningsgruppen Ocean Infrastructure, der ledes af professor Christian Bueger, brugte den historiske havn til at organisere en rundbordssamtale om infrastrukturer. Gruppen præsenterede også fire artikler om, hvordan infrastrukturer som kabler og vindmølleparker ændrer vores forhold til havene, og hvordan der opstår nye trusler, f.eks. skyggeflåden i Østersøregionen.

Dr. Cornelia Baciu fra Center for Militære Studier organiserede to paneler med fokus på forskningsgrænsen i studiet af ontologisk sikkerhed, som er en del af et igangværende specialprojekt.

Professor Ole Wæver, leder af Center for Resolution of International Conflicts, organiserede et panel om tendensen til at formulere intellektuel innovation som "turns".

Maria Mälksoo og Christian Bueger deltog også i rundbordssamtalerne i plenum om henholdsvis vidensproduktionens tilstand i internationale relationer og fejringen af betydningen af ’Journal of International Relations and Development’.

Emner