20. juni 2024

Lobbyismens dobbeltrolle udforskes i nyt projekt

Sapere Aude-bevilling

Klæder lobbyister politikerne på til at træffe de rigtige beslutninger, eller lokker de vores folkevalgte til at varetage særinteresser? Formentlig begge dele, er antagelsen bag et kommende forskningsprojekt af Wiebke Marie Junk.

Wiebke Marie Junk
Wiebke Marie Junk er lektor ved Institut for Statskundskab. Hun forsker især i politiske beslutningsprocesser på nationalt og europæisk plan, med fokus på lobbyisters indflydelse.

Lobbyisme er et tveægget sværd: Nogle anser det som en trussel mod demokratiet. Andre understreger, at demokratiet ikke kan fungere uden. Et nyt forskningsprojekt, som støttes med en Sapere Aude-bevilling på 6,2 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond, bygger på antagelsen om, at begge sider har gode argumenter.

”Ofte er lobbyismen gavnlig, fordi den fører til mere informerede politiske beslutninger. I nogle tilfælde medfører den dog, at særinteresser vejer tungere end offentlighedens interesser,” forklarer Wiebke Marie Junk, lektor ved Institut for Statskundskab.

Hun står i spidsen for projektet, som bærer navnet ”Lobbying (A)symmetry: The Dynamics Behind Informed Policy (LOBBYMETRY)”.

To typer ulighed spiller ind

I det tilfælde, hvor lobbyismen fører til pleje af særinteresser, skyldes det forskellige former for asymmetri i lobbyprocesserne.

”Disse uligheder ved vi alt for lidt om, og vi mangler empiri om, hvordan og hvornår lobbyisme udvikler skadelige dynamikker,” påpeger Wiebke Marie Junk.

I LOBBYMETRY-projektet undersøger hun og de øvrige forskere derfor to centrale former for uligheder i lobbyisme.

”For det første en ulige mobilisering, hvilket betyder, at nogle interesser ikke kommer til udtryk. For det andet informationsasymmetrier, der gør politiske beslutningstagere for afhængige af enkelte organisationer, når de belyser konsekvenser af mulige tiltag,” forklarer Wiebke Marie Junk.

Fokus på grøn omstilling og digital politik

Asymmetrierne og deres sammenspil bliver i LOBBYMETRY-projektet undersøgt på tværs af syv europæiske lande og på EU-plan.

Forskerne undersøger særligt beslutningsprocesser indenfor to politiske områder: den grønne omstilling og digital politik.

”Projektet vil bidrage med ny viden om lobbyisme og offentlig politik, samt med praktiske indsigter om, hvordan politiske institutioner kan styrke deres inddragelse af interesseorganisationer – og dermed forebygge lobbyismens skyggeside,” fortæller Wiebke Marie Junk.

Kontakt

Wiebke Marie Junk
Lektor
Institut for Statskundskab
Mail: wiebke.junk@ifs.ku.dk 
Telefon.: 35 33 38 12

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: sih@samf.ku.dk  
Telefon: 93 56 53 29

Emner

Læs også