9. april 2024

Rebecca Adler-Nissen hædres for sin forskning i diplomati

HÆDER

Ved årets ISA-konference blev Rebecca Adler-Nissen udnævnt til ’Distinguished Scholar’ inden for forskning i internationalt diplomati.

ISA-konferencen i San Fransisco

”Med sin fremragende forskning, der har bragt teorier om stigma, anerkendelse, symbolsk magt, multilaterale forhandlinger og digitalisering ind i studiet af diplomati, har Rebecca Adler-Nissen på kreativ vis fornyet hele forskningsfeltet”.

Sådan indleder priskomitéen sin begrundelse for, at netop Rebecca Adler-Nissen udnævnes til ’Distinguished Scholar’ inden for diplomatistudier af ISA – International Studies Association, verdens ledende organisation for videnskab om international politik.

”Hendes teoretiske bidrag er altid kombineret med grundige metodologiske og empiriske konkrete observationer og et tæt engagement med diplomater, især gennem interviews og feltarbejde, hvilket giver ny indsigt i diplomatiets hverdag og dets transformation. Hendes forskning inviterer både forskere og praktikere til at reflektere over og nogle gange endda gentænke deres profession,” fortsætter priskomitéen.

Alsidig og innovativ forsker

Rebecca Adler-Nissen, der er professor ved Institut for Statskundskab og SODAS, er beæret over prisen, der blev uddelt ved ISA-konferencen i San Fransisco den 4. april 2024.

”Det er en kæmpe ære for mig at modtage denne pris fra de absolut førende forskere i feltet. Jeg ser det som en motiverende anerkendelse af mange års arbejde – med kolleger i Danmark og resten af verden – på at nytænkte og undersøge et diplomatisk system, der er under forandring i kølvandet på globale magtforskydninger, tættere samarbejde i internationale organisationer og udrulningen af digitale teknologier,” siger hun.

Også Nina Græger, professor og leder at Institut for Statskundskab glæder sig på Rebecca Adler-Nissens vegne.

”Rebecca har en unik kombination af intellektuel nysgerrighed, professionalitet og generøsitet, der gør hende ikke bare til en topforsker på sine felter, men til en kollega og medarbejder, der støtter og inspirerer alle omkring sig, hvad enten det er ph.d-studerende eller professorer. Hun har innoveret hele området for diplomatiske studier, og denne pris understreger også hendes betydelige internationale nedslagsfelt,” siger Nina Græger og uddyber:

”Kombineret med hendes interdisciplinære bredde har det gjort Rebecca til en eftertragtet gæstetaler på seminarer og konferencer over hele verden. Hun er ydermere en ypperlig kommunikator, både som underviser og som deltager i den offentlige debat om diplomati og international politik generelt, inkluderet danske beslutningstagere. Dette er ret og slet en meget velfortjent pris.”

Kriterier for at modtage prisen

  • De nominerede skal have begået en betydelig og innovativ forskningsindsats inden for diplomati og en imponerende indsats for fællesskabet af diplomatistuderende og -forskere
  • Modtageren skal være medlem af ISA og sektionen for diplomatiske studier
  • Forskere, der tidligere har modtaget denne pris, kan ikke nomineres
  • Tidligere nominerede vil automatisk komme i betragtning til de efterfølgende to år.