Frederik Klaaborg Kjøller

Frederik Klaaborg Kjøller

Postdoc

Jeg er PostDoc på forskningsprojektet Origins of Descriptive Representation (ODER), som er finansieret af Carlsbergfondet og ledet af Frederik Hjorth. I projektet bruger vi maskinlæring til at digitalisere alle danske valg på kandidatniveau siden grundloven i 1849 og undersøger repræsentation af kvinder og arbejdere gennem det danske demokratis historie.

Jeg forsvarede min ph.d.-afhandling i december 2023. Afhandlingen har titlen "More Than A Job? Essays on Public Officeholders' Rewards and Representation" og behandler politiske karrierer ud fra to perspektiver, nemlig, 1) hvem får vi?, og 2) hvad får de? På den måde belyser afhandlingen jobbet som politiker ud fra deres rolle som repræsentanter for borgere og ud fra et arbejdsmarkeds-perspektiv.

Min forskning er baseret på kvantitative/statistiske metoder, og jeg drager inferens gennem forskellige typer kvasi-eksperimenter og traditionelle eksperimenter.

I løbet af mit ph.d.-projekt har jeg været gæsteforsker ved Copenhagen Business School og Harvard University.

Du kan læse mere om min forskning og finde min afhandling og mit CV på min hjemmeside: fkjoeller.github.io

Primære forskningsområder

  • Politiske karrierer
  • Politisk selektion
  • Politisk repræsentation
  • Private afkast ved politiske embeder
  • Kausal inferens
  • Kvantitative metoder

ID: 188939071