Nina Græger

Nina Græger

Institutleder, professor

Medlem af:

Nina Græger er professor i statskundskab med specialisering inden for International Politik og institutleder på Institut for Statskundskab siden sommeren 2019. Hun har lang forsknings- og ledelsesmæssig erfaring bag sig.  

Primær forskning:

  • Regional og global sikkerhed og international orden
  • Internationale organisationer (især EU, NATO)
  • Europæisk og nordisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, norsk forsvarspolitik, militærsociologi
  • International Relations teori, praksisteori, diskursanalyse og strategi
  • Geografisk fokus: Europa, Norden, Arktis /’High North’, det transatlantiske område og Balkan.

Aktuelt er Nina Græger særligt optaget af, hvordan geopolitik og stormagtsrivalisering påvirker rammerne for og samarbejdet om nordisk og europæisk sikkerhed – herunder territorial, hybrid samt klimasikkerhed. I en tidsskriftsartikel fra 2024,“High Politics” and Everyday Practices at the Border: Emerging Communities of Practice in the High North, viser hun hvordan lokalt samarbejde opstået over tid – communities of practice – tit fortsætter på tværs af landegrænser og på trods af international spænding og konflikt.

Nina Græger har modtaget utallige eksterne bevillinger til sin forskning og er blevet udgivet i internationalt anerkendte tidsskrifter som Journal of Peace Research, Security Dialogue, Cambridge Review of International Affairs, Global Studies Quarterly, Cooperation and Conflict, Hague Journal of Diplomacy, International Journal, European Security, samt på forlag som Routledge, Palgrave MacMillan, SAGE og mere.

Ledelse:
1. juli 2019 blev Nina Græger udnævnt til institutleder på Institut for Statskundskab. Instituttet har omkring 120 ansatte, bestående af fastansatte forskere, ph.d.-studerende (ca. 25) samt post-docs, videnskabelige assistenter og en administrativ stab.

Nina Græger har ledet instituttet gennem perioder med reformer og besparelser og har stået for udviklingstiltag, som har bidraget til at institut for Statskundskab står stærkt som fælleskab og har et brand, der tiltrækker de bedste studerende og ansatte af topkvalitet. I understøttelsen af disse tiltag, har hun professionaliseret forskningsstøtte og øget hjemtaget af eksterne midler, og opbygget en forskningsstøtteenhed (pre-award team) med fem fuldtidsansatte, der siden 2022 betjener hele Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Under hendes ledelse, har instituttet etableret nye strategiske forskningsenheder, en fremtidsrettet forskningsportefølje og introduceret nye ledelsesformer. Hun har også reformeret introduktionsprogrammet for nye studerende, for at fremme inklusion og trivsel.

I foråret 2023 gennemførte et eksternt forskerpanel en evaluering af instituttets forskning gennem de seneste fem år. Evaluerings-rapporten omtaler instituttet som et af Europas førende statskundskabsinstitutter med verdensledende forskning bl.a. inden for International Politik.

Som institutleder er Nina Græger medlem af ledelsesgruppen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Hun besidder derudover flere bestyrelsesposter, bl.a. i:

  • Fagligt koordinationsudvalg på Queen Mary Center for forskning og praksissamarbejde
  • Kønskoordinationen på KU
  • Styringsrådet for Center for Militære Studier (forperson)
  • Nordic International Studies Association (NISA) (chair)

Ud over opgaverne og ansvaret som topleder, er Nina Græger en aktiv forsker som jævnligt publicerer og deltager i forskningsprojekter. Hun bidrager til faglige debatter internationalt samt den offentlige debat, gennem foredrag, paneldebatter, workshops og konferencer samt medieoptrædener.

Myndighedsbetjening og politisk erfaring:
Nina Græger har lang erfaring inden for myndighedsbetjening. Hun sad i den norske regerings Sikkerheds- og Nedrustningsudvalg i en årrække og i det regeringsudnævnte ”Vernepliktutvalget” i 2014-2015. Hun har erfaring fra politiske og ikke-politiske styrelser og råd, bl.a som medarbejderrepræsentant i Norsk utenrikspolitisk institutts (NUPI) bestyrelse.

Nina Græger har også gjort karriere inden for norsk politik, både som regeringsudnævnt politisk rådgiver i Nærings- og energidepartementet og direkte valgt bydelsrådsmedlem samt besiddet en række politiske bestyrelsesposter på lokalt og nationalt niveau.

ID: 230778209