Ole Wæver

Ole Wæver

Professor

Medlem af:

Ole Wæver er Professor i International Politik ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, grundlægger af forskningscentrene CAST (Centre for Advanced Security Theory, leder 2008-2013) og CRIC (Forskningscenter for løsning af internationale konflikter, centerleder 2013-). Internationalt er han især kendt for at skabe det sikkerhedsteoretiske begreb ”sikkerhedsliggørelse” (securitization) og som en af ophavsmændene til ”Københavnerskolen” inden for forskningen i international politik. Ud over sikkerhedspolitik og konfliktløsning har han i de seneste år arbejdet mest med religion, klimaforandringer og videnskabssociologi. Aktuelle projekter opdaterer det sprogteoretiske grundlag for sikkerhedsliggørelsesteori - og fører forskningen frem mod et nyt fokus på teknologi. Ole Wæver har deltaget i udredninger og policyrådgivning indenfor sikkerheds- og forsvarspolitik, forskningspolitik og klimapolitik. Han har skrevet og redigeret omkring 25 bøger og udgivet artikler i de førende internationale tidsskrifter. Hovedværkerne er oversat til flere sprog, bl.a. kinesisk. Ole Wæver blev valgt ind i Videnskabernes Selskab i 2007, modtog Carlsbergfondets Forskningspris 2012 og Hesbjergfondens fredsforskningspris 2015, blev ridder af Dannebrog 2014 og æresdoktor i Turku 2015.

Uddannelse

Cand.phil. og ph.d. i Statskundskab (hhv. 1985 og 1997)

ID: 3153