8. november 2023

Kobling af dagsordener om grønne kriser og social retfærdighed skal udforskes

DFF-bevilling

Hvordan kan initiativer, som vil adressere klimaforandringer, tabet af biodiversitet og social uretfærdighed kombineres? Det skal et nyt projekt af professor Michele Betsill undersøge.

One World
One World. Foto: Markus Spiske, Unsplash

Forskningsprojektet ”Transnational Governance and the Politics of Transformative Change at the Climate-Biodiversity Frontier” har fokus på, hvordan ikke-statslige aktører gennem såkaldte transnationale styringsinitiativer og projekter på én og samme tid forsøger at adressere klimaforandringer, det globale tab af biodiversitet og fremme af social retfærdighed.

Det sker på baggrund af en voksende erkendelse af, at klimaforandringer og tab af biodiversitet hænger sammen og skal håndteres samtidigt gennem ’transformative change’.

Vil følge udviklingen globalt

Projektet, som støttes med 3,2 mio. kr. af Danmarks Frie Forskningsfond, kortlægger de former for transnationale initiativer, der opstår med et sådant bredt sigte, og hvordan arbejdet bliver rammesat og diskuteret. Centralt står udviklingen af en ny og åben database, som vil give forskere mulighed for at følge udviklingen på globalt plan.

"Vi vil belyse, hvordan grundlæggende politiske spørgsmål, der udspringer af ønsket om at kombinere klimaforandringer, tab af biodiversitet og social retfærdighed, bliver behandlet,” forklarer projektleder Michele Betsill.

”Hvis rettigheder og interesser skal beskyttes? Hvordan skal byrder og gevinster fordeles? Og hvordan afvejninger man de forskellige mål, og hvem skal gøre det," spørger hun.

Projektet involverer også Harriet Bulkeley, Durham University, Stacy VanDeveer, University of Massachusetts Boston, og en ph.d.-studerende.

Læs om alle SAMF’s DFF-bevillinger her.

Kontakt

Professor
Michele Betsill
Institut for Statskundskab
E-mail: m.betsill@ifs.ku.dk
Telefon: 35 33 08 26

Kommunikationskonsulent
Simon Knokgaard Halskov
E-mail: sih@samf.ku.dk
Telefon: 93 56 53 29

Emner

Læs også