26. juni 2023

Lene Holm Pedersen: ”Ny magtudredning skal bidrage til politisk dannelse”

Magtudredning

Nu er der kommet navn på de forskere, der skal lede projektet Magtudredningen 2.0. Med i ledelsesgruppen er Lene Holm Pedersen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet.

Valgplakater foran Christiansborg.
Foto: News Oresund, Flickr

For tyve år siden blev Danmarks oprindelige magtudredning afsluttet. Det var året før Facebook blev lanceret, og det er blandt andet den teknologiske udvikling og det forandrede medielandskab, der sidste år fik Folketinget til at beslutte, at der nu skal gennemføres en opdatering af Magtudredningen fra 2003.

Det bliver en fagligt bredt funderet gruppe af professorer fra forskellige forskningsinstitutioner, der skal koordinere arbejdet med en opdateret magtudredning. Der er i forskningsledelsen en klar erkendelse af, at opgaven er kompleks, men ikke desto mindre har forskerne et klart ønske om, at den nye magtudredning skal være handlingsorienteret.

”Magtudredningen er en anledning til at øge den politiske dannelse – at øge forståelsen af demokratiets vilkår og udfordringer, så vi kan arbejde for at fremtidssikre det,” påpeger professor Lene Holm Pedersen ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

Hun er blandt de fem forskere i forskningsledelsen, der står i spidsen for projektet.

Væk med osteklokken

Forskningsledelsens opgave bliver at koordinere aktiviteterne og blandt andet at lave en slutrapport. Derudover vil andre forskere, med indsigt i hvert deres fagområde, få ansvar for en række delrapporter. Til sammen skal deres arbejde give et billede af det danske demokratis aktuelle tilstand og vilkår.

På Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, ser man frem et bredt forankret samarbejde om den nye magtudredning.

”Jeg ønsker en ny magtudredning velkommen, og vi er meget glade for at have Lene Holm Pedersen med i forskningsledelsen. Hun har den rigtige profil til opgaven,” udtaler institutleder og professor Nina Græger.

Hun mener, at en ny magtudredning er tiltrængt.

”I en tid med accelererende teknologisk udvikling, anført af stærke globale private interesser, er der også behov for at bringe det internationale perspektiv ind i analysen. Også her har Institut for Statskundskab meget at byde ind med, og vi ser frem til et godt samarbejde”, siger Nina Græger.

I forskningsledelsen vil Lene Holm Pedersen lægge vægt på at koble viden og praksis. 

”Jeg vil gøre mit for, at den nye magtudredning bliver alt andet end en maveplasker i en osteklokke. Der er et behov for at komme meget bredt ud,” understreger hun.

På jagt efter handling

Når man beder forskningen om at lave en magtudredning, så sker det ifølge Lene Holm Pedersen ud fra en erkendelse af, at de politiske problemer er blevet mere komplekse.

”Der er en øget kompleksitet i vores demokrati, men hvad gør vi ved det? Lad os hjælpe hinanden med ikke at forsimple det komplekse, men give det en form, vi kan handle på,” siger hun.

Forskerne bag den nye magtudredning vil i første omgang sammenfatte al relevant viden inden for emnerne, der nævnes i kommissoriet: Folkestyrets institutioner, den demokratiske udvikling og den teknologiske og mediemæssige udvikling.

”Derefter skal vi i gang med at skabe ny forskningsbaseret viden om demokratiets tilstand og vilkårene for de demokratiske processer,” slutter Lene Holm Pedersen.

Kontakt

Lene Holm Pedersen
Professor, Institut for Statskundskab
Mail: lhp@ifs.ku.dk 
Tlf.: +45 35 33 58 28

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Mail: sih@samf.ku.dk 
Tlf.: +45 93 56 53 29

Emner

Læs også