12. april 2024

Ole Wæver hædres for årtiers samfundsindsats

HÆDERSBEVISNING

Professor Ole Wæver er blevet tildelt Hartmann-prisen 2024. Prisen, som er på 300.000 kr., tildeles personer, der inden for det danske samfund har præsteret en betydelig og særdeles værdifuld indsats af almindelig samfundsmæssig værdi inden for sociale, humanitære, videnskabelige eller kulturelle områder.

Ole Wæver. Foto: Lars Svankjær
Ole Wæver. Foto: Lars Svankjær

Ole Wævers forskning favner bredt. Hans primære forskningsområder omfatter bl.a. teorier om international politik, sikkerhedsteori, begrebshistorie for international politik, konfliktteori samt ontologisk sikkerhed, konfliktløsning og sikkerhedsliggørelse.

”I Hartmann Fondens bestyrelse har vi fundet, at tiden var inde til at hædre Ole Wæver med en personlig pris for hans store arbejde indenfor freds- og konfliktforskning, emner som synes ekstra relevante i disse år med flere og større konflikter i verden,” udtaler bestyrelsen.

Stod fadder til 'Københavnerskolen'

Ole Wæver var er en af ophavsmændene til den såkaldte 'Københavnerskole', der inden for forskningen i international politik lægger særlig vægt på ikke-militære aspekter af sikkerhedspolitik, hvilket markerer et skift væk fra traditionelle sikkerhedsstudier.

”Det er i den verden, vi lever i, efter Hartmann Fondens opfattelse vigtigt at stimulere arbejdet for fred og konfliktløsning, og Fonden ønsker med tildelingen i 2024 af både Hartmann-prisen og Diplom-prisen til forskere indenfor disse områder at markere dette,” forklarer fonden.

Diplom-prisen på 150.000 kr. får Isabel Bramsen, viceleder for freds- og konfliktstudier og lektor ved Lunds Universitet, Institut for Statskundskab. Hun modtog i 2017 sin ph.d., vejledt af Ole Wæver, fra instituttet i København. [https://www.svet.lu.se/artikel/isabel-bramsen-mottagare-av-hartmann-fondens-diploma-pris].

Hovedprismodtageren, Ole Wæver, er især kendt for sikkerhedsteoretiske begreb sikkerhedsliggørelse (securiti-zation), der er pensum på mange studier for international politik rundt om i verden. Teorien fremhæver, hvordan politiske aktører kan misbruge en krisesituation til at tage udemokratiske eller inhumane skridt med henvisning til national sikkerhed. Ud over sikkerhedspolitik og konfliktløsning har han i de seneste år arbejdet mest med religion, klimaforandringer og videnskabssociologi.

Fakta om Ole Wæver

  • Født i 1960 i Virum, blev uddannet som kandidat (1985) og siden ph.d. (1997) i statskundskab ved Københavns Universitet.
  • Kort efter kandidatgraden blev Ole Wæver ansat i sin første forskerstilling ved Copenhagen Peace Research Institute (COPRI), hvor han i de følgende år sammen kolleger især Barry Buzan og Jaap de Wilde var med til at udvikle hvad der i internationale kredse er kendt som 'Københavnerskolen' for sikkerhedsstudier.
  • I 1999 blev han professor i international politik ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, hvor han siden grundlagde forskningscentrene Centre for Advanced Security Theory (CAST, centerleder 2008-2013) og Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC, centerleder 2013-nu).
  • Privat bor Ole Wæver i København. Han er gift med Charlotte Epstein og har to voksne børn, Simon og Sofia.

Emner

Læs også