Christoffer Hentzer Dausgaard

Christoffer Hentzer Dausgaard

Ph.d.-stipendiat

Træffetid: Tirsdag 11 - 12

Primære forskningsområder

  • Politisk adfærd og holdningsdannelse
  • Social identitet og gruppetilhørsforhold
  • Politisk psykologi og sociologi
  • Kvantitative metoder
  • Kvasi-eksperimentelle designs
  • Kausal inferens med observationel data
  • Grafiske kausale modeller

Undervisnings- og vejledningsområder

I foråret 2022 underviser jeg i kernefaget Metode 3 på 4. semester af bacheloren i Statskundskab, der bl.a. dækker kausal inferens og kvasi-eksperimentelle designs. 

Jeg har bred erfaring med formidling inden for mit forskningsområde og har skrevet bl.a. en række analyser af amerikansk politik for Ræson (samt været medlem af redaktionen i en årrække), flere indlæg i bl.a. Politiken og Information, samt et kapitel om politisk deltagelse til grundbogen Global Udvikling, der udkom på Columbus i 2019. 

ID: 284377958