Rasmus Fredslund Stenderup

Rasmus Fredslund Stenderup

Ph.d.-stipendiat

Medlem af:

Træffetid: Tirsdag 15 - 16

Primære forskningsområder

  • Sludge
  • Bureaukrati
  • Behavioral public administration
  • Organisatoriske og institutionelle praksisser
  • Mixed methods
  • Afbureaukratisering
  • Administrative journey mapping

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Vejledning af bachelorprojekter - offentlig forvaltning og politik (E22)
  • Bureaukrati & Besvær: Friktion i mødet mellem mennesker og offentlige organisationer (E23)

Interesseområder

Mødet mellem individer og offentlige organisationer i administrative processer. Organisatoriske praksisser, arbejdsgange og individers oplevelser af omkostnigner i deres interaktion med offentlige organisationer. Bureaukrati og afbureaukratisering.

ID: 226570862