Karina Kosiara-Pedersen

Karina Kosiara-Pedersen

Lektor

Medlem af:

 • Center for Valg og Partier

Uddannelse

 • Ph.d., Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, april 2003.
 • Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, april 1999.

Ansættelser

 • Lektor (fra 1. august 2006), Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
 • Adjunkt (1. august 2003 - 31. juli 2006), Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
 • Amanuensis (1. januar 2003 - 31. juli 2003), Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
 • Ph.d. stipendiat (1. september 1999 - 31. august 2002), Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Redaktionsarbejde

 • Ansvarshavende redaktør Scandinavian Political Studies (2008-2011)
 • Medlem af redaktionskomiteen for European Journal of Political Science (2008-2014)
 • Reviewer for Party Politics, European Journal of Political Science og West European Politics
 • Redaktionsmedlem Tidsskriftet Politik (2001-2006)

Projektmedlemskaber - internationale projekter

 • Members and Activists of Political Parties (MAPP). Internationalt forskningssamarbejde med førende partimedlemsforskere fra Europa, Israel, Canada og Australien. Vi udgiver sammen en bog med state-of-the-art partimedlemsforskning og skal i 2015 gennemføre den første komparative partimedlemsundersøgelse.
 • Political Parties Data Base (PPDB). Internationalt forskningssamarbejde med førende partiforskere fra Europa, Israel, Canada og Australien. Formålet er at opbygge en database til brug for andre forskere og studerende, samt at udgive en bog og et antal videnskabelige artikler, hvor disse data analyses.
 • Valgsystemer og former for repræsentation. Forskningssamarbejde med professor Wolfgang C. Müller, Universität Mannheim, Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES). 2006-2009.
 • Politiske partiers organisatoriske anvendelse af ny informations- og kommunikationsteknologier. Samarbejde med Elin H. Allern og Jo Saglie, Institutt for Samfunnsforskning, Oslo. 2006-2008.
 • New Zealandsk valgprojekt 2005 under ledelse af Stephen Levine og Nigel Roberts, Victoria University of Wellington. 2005-2007.
 • Komparativt projekt om europæisering af politiske partiers nationale organisationer. Projektet ledes af Thomas Poguntke, University of Birmingham, og er primært finansieret af British Economic and Social Research Council (ESRC). 2004-2006.
 • Netværk og seminarrække om borgerlige partier ledet af Tim Bale, Sussex, og finansieret af British Economic and Social Research Council (ESRC). 2005-2006.
 • Komparativt projekt om partimedlemmer i Norge og Danmark i samarbejde med Lars Bille, Københavns Universitet, Bernhard Hansen, Aarhus Universitet, Jørgen Elklit, Aarhus Universitet, Knut Heidar, Universitetet i Oslo, og Jo Saglie, Institutt for Samfunnsforskning, Oslo. Finansieret af NOS. 2003-2004.
 • Komparativt bogprojekt om præsidentialisering af parlamentariske demokratier under ledelse af Thomas Poguntke, Keele University, og Paul Webb, University of Sussex, delvist finansieret af ESF/SCSS. 2000-2005.
 • Bogprojekt om politiske partiers interesseaggregering under ledelse af Kay Lawson, San Francisco State University, og Thomas Poguntke, Keele University. 2000-2004.

Projektmedlemskaber - danske projekter

 • Moderne Partimedlemskab (MOPA). Projektleder. Med deltagelse af Kasper M. Hansen m.fl. Finansieret af FSE. 2010-2014.
 • Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC). Projektdeltager. Projekt ledet af Kasper M. Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, finansieret af FSE. 2008-2013.
 • Folketingsvalgkampen 2007. Projekt med Kasper M. Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. 2007-2008.
 • Valgkampen 2005. Projekt med Kasper M. Hansen og Dorit Wahl-Jørgensen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. 2005.
 • Partiernes medlemmer. Spørgeskemaundersøgelse af danske partimedlemmer i 2000/01 finansieret af Magtudredningen. Deltagere er Lars Bille, Københavns Universitet, Roger Buch, Syddansk Universitet, Jørgen Elklit, Aarhus Universitet, Bernhard Hansen, Aarhus Universitet, og Hans Jørgen Nielsen, Københavns Universitet. 1999-2003.

Uddannelse

cand.scient.pol., ph.d.

ID: 9820