Christoffer Hentzer Dausgaard

Christoffer Hentzer Dausgaard

Ph.d.-stipendiat

Emneord

  • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Politisk adfærd og holdningsdannelse, Social identitet, Politisk psykologi, Politisk sociologi, Kvantitative metoder, Kvasi-eksperimentelle designs, Kausal inferens med observationel data, Grafiske kausale modeller

ID: 284377958