Christoffer Hentzer Dausgaard

Christoffer Hentzer Dausgaard

Ph.d.-stipendiat

Træffetid: Tirsdag 11 - 12

Primære forskningsområder

  • Politisk adfærd og holdningsdannelse
  • Social identitet og gruppetilhørsforhold
  • Politisk psykologi og sociologi
  • Kvantitative metoder
  • Kvasi-eksperimentelle designs
  • Kausal inferens med observationel data
  • Grafiske kausale modeller

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har undervist i kernefagene Metode 2 og Metode 3, der bl.a. dækker kausal inferens og kvasi-eksperimentelle designs. 

ID: 284377958