Bacheloruddannelser

Fotograf: Sara Galbiati

Bacheloruddannelsen i statskundskab

Under uddannelsen lærer du at bruge videnskabelige og analytiske værktøjer til at undersøge samfundsforhold i bred forstand, med specielt fokus på den politiske proces, de politiske aktører samt forskellige institutioners samfundsmæssige rolle. Med en bacheloruddannelse i statskundskab kan du komme ind på kandidatuddannelsen i statskundskab.
Læs mere om bacheloruddannelsen i statskundskab på portalen studier.ku.dk.

Bacheloruddannelsen i samfundsfag

Samfundsfagsuddannelsen er to-faglig, det vil sige sammensat af et centralt fag, som er samfundsfagligt, og et gymnasierettet sidefag, som man selv vælger (f.eks. historie, geografi, idræt eller filosofi). Uddannelsen har stort sammenfald med den 1-faglige uddannelse i statskundskab, hvor omdrejningspunktet er det videnskabelige studium af politik, politologien, men adskiller sig ved, at en del af de politologiske fag udskiftes med et andet fagområde.
Læs mere om bacheloruddannelsen i samfundsfag på portalen studier.ku.dk.