Kandidatuddannelser – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Uddannelser > Kandidatuddannelser

Kandidatuddannelser

Fotograf: Sara Galbiati

Du har mulighed for at læse tre forskellige kandidatuddannelser:

Alle tre uddannelser er normeret til 120 ECTS svarende til 2 års fuldtidsstudier.

Kernefaglige linjer

De kernefaglige linjer er forankret i den politologiske forskning, og bygger ovenpå instituttets forskningsområder. De kernefaglige linjer kan kun følges af studerende på kandidatuddannelsen i Statskundskab.

Det er et krav for studerende på kandidatuddannelsen i Statskundskab, at de i løbet af deres uddannelse følger én kernefaglig linje. 

På efterårssemestret 2018 vil der være følgende kernefaglige linjer: