Kandidatuddannelser

Fotograf: Sara Galbiati

Du har mulighed for at læse tre forskellige kandidatuddannelser:

Alle tre uddannelser er normeret til 120 ECTS svarende til 2 års fuldtidsstudier.

Som noget nyt kan du læse den 4-årige erhvervskandidatuddannelse i statskundskab. Uddannelsen er den samme som den 2-årige kandidatuddannelse, men her har du mulighed for at kombinere relevant job med studier på deltid.

Kernefaglige linjer

De kernefaglige linjer er forankret i den politologiske forskning, og bygger ovenpå instituttets forskningsområder. De kernefaglige linjer kan kun følges af studerende på kandidatuddannelsen i Statskundskab.

Det er et krav for studerende på kandidatuddannelsen i Statskundskab, at de i løbet af deres uddannelse følger én kernefaglig linje.