Gymnasiesidefag under åbent universitet – Københavns Universitet

Gymnasiesidefag under åbent universitet

Faglige kompetencer

Hvis du ønsker at opnå faglig kompetence til at undervise i gymnasieskolen i samfundsfag og ikke læser på en uddannelse, så kan du søge om at tage fag, der svarer til sidefagsuddannelsen i samfundsfag under åbent universitet. Når du læser på åbent universitet kan du ikke opnå en bachelor- eller kandidatgrad, men du kan opnå tilsvarende faglige kompetencer som sidefagsuddannelsen i samfundsfag giver. Det er muligt ved at tage hele sidefagspakken på 120 ECTS, som du kan læse mere om under ”indhold”.

Du skal være opmærksom på, at mange gymnasier kræver, at du har faglig kompetence i to gymnasiefag for at komme i betragtning til et undervisningsjob.

Indhold

Alle, der ønsker at opnå faglig kompetence i samfundsfag og dermed kunne undervise i gymnasieskolen, skal gennemføre 120 ECTS point. Pointene er fordelt på følgende kurser:

120 ECTS fordelt på:
International Politik 1 (7,5 ECTS)
International Politik 2 (7,5 ECTS)
International politik 3 (7,5 ECTS)
Dansk og komparativ politik 1 (7,5 ECTS)
Dansk og komparativ politik 2 (7,5 ECTS)
Dansk og komparativ politik 3 (7,5 ECTS)
Introduktion til politologiske problemstillinger (3,75 ECTS)
Politisk Teori 1 (3,75 ECTS)
Politiske Teori 2 (7,5 ECTS)
Videnskabsteori og metodologi (7,5 ECTS)
Sociologi 1 (7,5 ECTS)
Sociologi 2 (7,5 ECTS)
Metode 1 (7,5 ECTS)
Metode 2 (7,5 ECTS)
Metode 3 (7,5 ECTS)
Økonomi 1 (7,5 ECTS)
Økonomi 2 (7,5 ECTS)

Du bestemmer selv, rækkefølgen på kurserne, dog med undtagelse af, at du skal have bestået kurset på niveau 1 før du kan fortsætte til kurset på niveau 2 og så fremdeles.

Det betyder: 

 • Du skal bestå international politik 1 før du kan tage international politik 2, og du skal bestå international politik 2 før du kan tage international politik 3
   
 • Du skal bestå dansk og komparativ politik 1 før du kan tage dansk og komparativ politik 2, og du skal bestå dansk og komparativ politik 2 før du kan tage dansk og komparativ politik 3
   
 • Du skal bestå politisk teori 1 før du kan tage politisk teori 2
   
 • Du skal bestå sociologi 1 før du kan tage sociologi 2
   
 • Du skal bestå metode 1 før du kan tage metode 2, og du skal bestå metode 2 før du kan tage metode 3
   
 • Du skal bestå økonomi 1 før du kan tage økonomi 2

Du kan læse mere om indholdet af de enkelte fag i studieordningen for sidefagsuddan-nelsen i samfundsfag.

Undervisning

Såfremt du får tilsagn om at kunne tage de kurser, der svarer til et sidefag rettet mod undervisningskompetence i gymnasieskolen, har du adgang til at gennemføre alle de kurser, der er omfattet af sidefaget, indtil du har gennemført hele sidefaget.

Der er seks undervisningshold pr. fag hvert semester. Du har mulighed for at tilmelde dig det hold, der passer bedst til dit arbejdsliv, da mange sidefagsstuderende m.h.p. gymnasiekompetence er i arbejde samtidig med, de gennemfører et sidefag. Se undervisningstidspunkter for de enkelte hold i kursuskataloget.

Tilmelding til undervisningen

Har du allerede fået tilsagn om at kunne følge kurserne svarende til sidefag under Åbent Universitet, skal du inden hvert semester tilmelde dig undervisningen i de fag, du ønsker at gennemføre i det kommende semester.

Betaling

Det koster kr. 1150,- pr. 5 ECTS. Kurser svarende til et sidefag på 120 ECTS vil derfor koste 27.600 kr. Betalingen sker når du er optaget. Hvis du skal følge en hel sidefagsud-dannelse, betaler du løbende for de fag, du påbegynder.

 Til toppen

Sidefagspakken før 1. september 2017

 • Politisk teori og idéhistorie (10 ECTS)
 • Politologisk grundkursus   (10 ECTS)
 • National forvaltning (12,5 ECTS)
 • Sociologi (12,5 ECTS)
 • Almen statskundskab (10 ECTS)
 • Sammenlignende statskundskab (10 ECTS)
 • Metode 1 (10 ECTS)
 • Metode 2 (10 ECTS)
 • Mikroøkonomi (7,5 ECTS)
 • Makroøkonomi (7,5 ECTS)
 • International politik (20 ECTS)