Meritstudier ved Institut for Statskundskab

Meritkurser (meritstudier) er et tilbud til studerende, som er indskrevet på Københavns Universitet eller ved andre danske universiteter.

For at kunne blive optaget på meritkurser kræver det en forhåndsgodkendelse fra den uddannelse, du er indskrevet på.

En forhåndsgodkendelse er et bevis på, at de meritkurser, du følger, kan overføres til den uddannelse, du er indskrevet på.

Læs mere om meritstudier på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet