Studerende på statskundskab. Foto: Sara Galbiati

Hvem kan blive meritstuderende?

Hvis du læser på et andet universitetsstudie, men gerne vil tage enkelte fag på Institut for Statskundskab, skal du søge om at blive meritstuderende. Meritstuderende optages på ét eller flere fag for ét semester ad gangen.

Hvis du allerede er færdiguddannet, men ønsker at tage enkelte fag, kan du blive optaget på Åbent Universitet.

Hvilke kurser kan man søge som meritstuderende?

Du kan finde kurser udbudt af Institut for Statskundskab i KU’s kursuskatalog: www.kurser.ku.dk

Kurser for forårssemestret offentliggøres 1. november og kurser for efterårssemestret offentliggøres 1. maj.

Meritstuderende kan søge om optagelse på alle kurser udbudt af Institut for Statskundskab på nær

  • kurser som er en del af en kernefaglig linje (engelsk: core subject tracks)
     
  • obligatoriske kurser på kandidatuddannelsen i Sikkerheds- og Risikoledelse (Security Risk Management, Security Studies, Political Risk Analysis, Knowledge, Production and Evaluation, Organization and Risk)
     
  • kurset Samfundsfag: Profession og Praksis

Pladserne på kurserne fordeles efter lodtrækningsprincippet.

Hvordan bliver man meritstuderende?

For at blive optaget som meritstuderende, skal du udfylde skemaet til ansøgning om meritkurser, som du finder på denne side. Derudover skal du have en forhåndsgodkendelse fra dit eget institut, hvori det fremgår, at du kan få kurset meritoverført til din uddannelse.

Der er ansøgningsfrist for at blive meritstuderende 1. juni for efterårssemestret og 1. december for forårssemestret.