Sommerskoler i statskundskab

Studieliv. Foto: Sara GalbiatiInstitut for Statskundskab udbyder sommerskole. Du kan læse mere om kursernes indhold, litteratur og undervisningstidspunkt i kursuskataloget for sommeren 2022.

Sommerskoler er planlagt som intensive kurser

Du skal være opmærksom på at vores sommerkurser udbydes som intensive kurser, så du forventes at have læst litteraturen inden kurset begynder og må regne med at have hjemmearbejde i løbet af de uger kurset foregår.

 

Du kan ansøge på to måder:

  1. Enten som meritstuderende, hvis du læser på et andet institut end Institut for Statskundskab. Kan du læse mere om kriterierne for at blive meritstuderende på Institut for Statskundskab og sende din ansøgning indenfor tilmeldingsperioden.
     
  2. Eller gennem Åbent Universitet, hvis du ikke kan få en forhåndsgodkendelse fra dit studiested - eller ikke er studerende ved et dansk universitet. Kan du læse mere om Åbent Universitet på Institut for Statskundskab og sende din ansøgning indenfor tilmeldingsperioden.

Ansøgningsrunden åbner 1. april. Deadline for ansøgning: 1. juni. Tildeling af pladser sker efter lodtræning.

Ansøgningsskema bliver aktivt når ansøgningsrunden åbner.

Hvis du læser på en uddannelse ved Institut for Statskundskab, så skal du søge om plads på kurset i undervisningstilmeldingsperioderne via Selvbetjening. Du kan læse mere på dine studieinformationssider.

 

Ja, du kan afmelde dig kursus og eksamen frem til 1. juli. Afmelder du dig senere end 1. juli, kan du ikke få refunderet kursusgebyret, og du mister et eksamensforsøg.

Du afmelder dig ved at sende en mail til: summerschools@ifs.ku.dk.

 

Du skal selv bestille et officielt karakterbevis, når du har bestået dit kursus.

Det kan du gøre online ved at udfylde denne bestillingsblanket.

 

 

 

 

Hvis du skal søge ind som studerende på Åbent Universitet, skal du betale et kursusgebyr:

  • Prisen for danske statsborgere, EU/EØS-borgere samt udlændinge med en opholdstilladelse givet "med mulighed for varigt ophold" er 800 kr. per ECTS.

  • Prisen for ikke EU/EØS borgere uden ovennævnte opholdstilladelse er 1260.- kr. per ECTS

 

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen, undervisningstilmeldings-perioderne, ikke kan finde de oplysninger, du skal bruge eller er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte Studievejledningen på deres mail: studievejledning@samf.ku.dk eller telefon: 35 32 46 00, se mere om deres kontaktoplysninger og åbningstider.