Åbent Universitet (Open University)

Vil du vide mere om: 

Under Åbent Universitet har du mulighed for at supplere din uddannelse med enkelte fag på statskundskab. Formålet er at tilgodese personer, som har et særligt behov for at opnå kompetence inden for specifikke fagområder. Det kan for eksempel være gymnasielærere der ønsker at tage fag, der svarer til sidefag i samfundsfag for at opnå faglig kompetence, eller det kan være personer som i forbindelse med deres arbejde behøver viden om et bestemt felt fx arbejdsmarkedspolitik eller EU's institutioner.

Et studium under Åbent Universitet vil normalt være individuelt tilrettelagt. Det er kun muligt at tage enkelte fag eller maksimalt hvad der svarer til en sidefagsuddannelse i samfundsfag. Det er derfor ikke muligt at tage en bachelor- eller kandidatgrad i statskundskab under Åbent Universitet.

Undervisningen følger den ordinære undervisningsplan og vil derfor ligge i dagtimerne og ofte over flere dage.

Studerende på Åbent Universitet bliver automatisk tilmeldt eksamen i det semester, de er tilmeldt kurset. Det er muligt at afmelde eksamen, men det er ikke muligt at få orlov fra den tilmeldte undervisning. Alle eksamener ligger på hverdage i dagtimerne, og opgaver som strækker sig over flere dage vil ligge i samme tidsrum.

Vil du læse enkeltfag, kan du se en oversigt over enkelte kurser her: www.kurser.ku.dk. 

Guide til studievalg og optagelse for sidefagsuddannelsen. Sidefagsuddannelsen i Samfundsfag er til dig, der ønsker en to-faglig bachelor- og kandidatuddannelse, hvormed du samtidig opnår undervisnings-kompetence på gymnasieniveau i Samfundsfag

Hvis du vil være sikker på reglerne for din uddannelse, så tjek studieordningen.

Merit for tidligere uddannelse

Institut for Statskundskab foretager ikke kvalifikations- og meritvurderinger af kurser fra en tidligere uddannelse for studerende under Åbent Universitet. Vi foretager heller ikke vurderinger af, hvilke fag eller hvor mange ECTS-points ansøgerne mangler for at få faglig kompetence til at undervise i gymnasiet. Kurser under Åbent Universitet er ikke en uddannelse ligesom bachelor eller kandidatuddannelse.

Som studerende under Åbent Universitet bliver man ikke indskrevet på en egentlig uddannelse, men blot på en række af enkeltfag. Derfor er det ikke muligt at få meritoverført kurser, man har taget på en tidligere uddannelse. Hvis man mener, at man tidligere har taget kurser, der svarer til et af kurserne i sidefagspakken, er det ens egen opgave at legitimere dette over for et potentielt ansættelsessted.