Sidefag i samfundsfag

Fotograf: Sara GalbiatiSidefagsuddannelserne i samfundsfag er for studerende, som ønsker faglig kompetence i samfundsfag eller studerende, der ønsker et sidefag i samfundsfag som en del af deres bacheloruddannelse.

Opbygning

Som sidefagsstuderende tager du en række fag på bachelorniveau i Samfundsfag. Sidefaget består af en bachelordel på 45 ECTS og en kandidatdel på 75 ECTS. Bachelordelen indgår som en del af din bacheloruddannelse og kandidatdelen indgår som en del af din kandidatuddannelse.
Vær opmærksom på, at det faglige indhold af både bachelordelen og kandidatdelen kan variere afhængig af, hvornår du er indskrevet, da du vil blive indskrevet på den gældende studieordning ved optagelse.

Bachelordel 45 ECTS:

Efterårssemester:
International Politik 1* (7,5 ECTS)
Dansk og komparativ politik 1* (7,5 ECTS)
Introduktion til politologiske problemstillinger (3,75 ECTS)
Politisk Teori 1* (3,75 ECTS)
Videnskabsteori og metodologi (7,5 ECTS)

Forårssemester:
Dansk og komparativ politik 2* (7,5 ECTS)
Politisk Teori 2* (7,5 ECTS)

*faget indgår i progressionskravet. Dvs. du skal bestå niveau 1 før du kan gå videre til niveau 2, f.eks. skal du bestå Dansk og Komparativ Politik 1, før du kan deltage i Dansk og Komparativ Politik 2

Kandidatdel 75 ECTS (lang kandidatdel):

Forårssemester:
Sociologi 1* (7,5 ECTS)
Metode 1* (7,5 ECTS)

Efterårssemester:
Sociologi 2* (7,5 ECTS)
Dansk og komparativ politik 3* (7,5 ECTS)
Økonomi 1* (7,5 ECTS)
Metode 2* (7,5 ECTS)

Forårssemester:
International Politik 2* (7,5 ECTS)
International Politik 3* (7,5 ECTS)
Økonomi 2* (7,5 ECTS)
Metode 3* (7,5 ECTS)

*faget indgår i progressionskravet. Dvs. du skal bestå niveau 1 før du kan gå videre til niveau 2, f.eks. skal du bestå Sociologi 1, før du kan deltage i Sociologi 2

Opbygning før september 2017

Bachelordel (45 ECTS):
Politologisk grundkursus, Politisk teori og idéhistorie, National forvaltning, Sociologi.

Kandidatdel (75 ECTS):
Metode 1, Mikroøkonomi, Makroøkonomi, Metode 2, Almen statskundskab, Sammenlignende statskundskab, International Politik.