Merit- og dispensationsudvalget

Merit- og dispensationsudvalget er et udvalg under studienævnet. Merit- og dispensationsudvalget består af en heltidsvidenskabelig medarbejder og én studerende som træffer afgørelser i dispensations- og meritsager, der kræver faglige forudsætninger. Der er en studieadministrativ medarbejder tilknyttet som sekretær for udvalget. Desuden deltager de studieadministrative medarbejdere, som har behandlet merit- eller dispensationssager, som skal diskuteres på mødet.

Merit- og dispensationsudvalget behandler de fleste sager ved hjælp af høringer, men hvis sagerne har principiel karakter eller sagsbehandlerne vurderer at sagen skal drøftet i udvalget bliver sagen behandlet på næstekommende møde i merit- og dispensationsudvalget. Merit- og dispensationsudvalget behandler løbende indkomne sager.

Hvis merit- og dispensationsudvalgets indstilling vil få alvorlige konsekvenser for den studerende, vil sagen efterfølgende skulle indbringes for studienævnet.

Medlemmer

Karina Kosiara-Pedersen (underviserrepræsentant)
Peter Witfelt Larsen (studenterrepræsentant)