Studieordninger

På denne side finder du studieordningerne for alle uddannelserne udbudt på Institut for Statskundskab. Nye studerende optages automatisk på den nyeste studieordning.

En studieordning er instituttets regler, der gælder for uddannelsen. Det er heri, det beskrives, hvilke fag og eksamener du skal tage i løbet af uddannelsen. Det er samtidig også i studieordningen, du kan finde regler for f.eks. eksamen og dispensationsmulig-heder.

Studieordningen vedtages, revideres og fortolkes af Studienævnet.

Gældende studieordninger fra 1. september 2018

Generel studieordning for alle:

  • Rammestudieordning gældende for alle studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Statskundskab:

Samfundsfag:

Sidefag i Samfundsfag:

Studieordninger på engelsk

Tidligere studieordninger

Har du brug for tidligere studieordninger, som du ikke kan finde her, kan du kontakte Studievejledningen.