Adgangskrav

Åbent Universitet ved Institut for Statskundskab har de samme generelle og specifikke adgangskrav til fagelementer på bachelorniveau som det ordinære universitet.

Generelle adgangskrav

Optagelse forudsætter, at man har bestået en gymnasial uddannelse, det vil sige én af følgende:

  • Studentereksamen
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Studentereksaminer fra andre EU- og EØS lande
  • Særligt hf forløb for fremmedsprogede (GIF)

Specifikke adgangskrav

En forudsætning for optagelse på Statskundskab er ligeledes, at man har dansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B i sin gymnasiale uddannelse. Alle fag skal være bestået.

Bemærk: Matematik på B-niveau er en forudsætning for at følge Metode 1, Metode 2, Metode 3, Økonomi 1 og Økonomi 2. Der kan ikke søges om dispensation fra dette krav.

Vær opmærksom på, hvis du er studerende på en heltidsuddannelse, at du skal dokumentere, at det kursus du søger om optagelse på ikke kan indgå på din uddannelse, i henhold til § 9. Stk. 3. Studerende ved en heltidsuddannelse kan ikke samtidig indskrive sig til et enkeltfag, der er en del af heltidsuddannelsen i Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på deltid

Adgangskrav - kurser på kandidatniveau

Optagelse på kurser på kandidatniveau forudsætter en bestået bacheloruddannelse eller har tilsvarende dokumenterede forudsætninger.