Afmelding og refundering af deltagergebyr


Afmelding:

Hvis du alligevel ikke har mulighed for at følge kurset, skal du give besked til aabenuni@ifs.ku.dk.

Hvis du ikke betaler for kurset vil du blive afmeldt og vil derfor ikke kunne gå til eksamen i kurset. 

Refundering af deltagergebyr:

Hvis man betaler og derefter melder fra inden nedenstående frister, kan man få deltagergebyret refunderet.

  • Sidste frist for fagelementer, der har studiestart i efteråret er 25. august
  • Sidste frist for fagelementer, der har studiestart i foråret er 25. januar