Ansøgningsprocedure

Tilmeldingsperioderne er:

 • 1. november - 1. december (for kurser i forårssemesteret)
 • 1. maj - 1. juni (for kurser i efterårssemesteret)
 • 1. april - 1. juni (Sommerskole)

Pladserne tildeles efter lodtrækning.


Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen

 • Bevis for adgangsgivende eksamen (studentereksamen, hf eller lign.)
   
 • Bevis for B-niveau i matematik i den adgangsgivende eksamen
   
 • Bevis for bachelor- eller kandidatuddannelse
   
 • Danskprøve (udenlandske ansøgere, gælder dog ikke nordiske statsborgere)


Er man optaget på sidefag under Åbent Universitet i Statskundskab, skal man blot udfylde det elektroniske ansøgningsskema. Det er ikke nødvendigt at vedlægge eksamensbeviser, udtalelse og motiveret ansøgning igen.

Bemærk: Der må aldrig fremsendes originale beviser.

Du vil få svar på din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen. Hvis du bliver optaget vil du modtage en mail som bekræfter din optagelse samt en faktura som du skal betale senest 14 dage efter. Du vil først modtage dit endelige optagelsesbrev når vi har registret din betaling.

Vær opmærksom på, at du først vil have adgang til kursets hjemmeside i 'Absalon' (Vores kommunikationsplatform mellem undervisere og studerende) og modtage studiekort mm. når betaling er registret.

 Til toppen