Kom i forskningspraktik på institut for statskundskab

På Institut for Statskundskab har studerende mulighed for at komme i forskningspraktik på instituttet. Som forskningspraktikant deltager du i konkrete og relevante forskningsopgaver (fx planlægning, dataindsamling, analyse af data, formidling af resultater, mv). Forskningspraktikkens formål er, at du som praktikant yder et selvstændigt bidrag til forskningen på instituttet. Dette kan enten være i forbindelse med et igangværende forskningsprojekt, hvor din praktikvejleder definerer og afgrænser dit bidrag, eller det kan være i forbindelse med dit eget projekt, som integreres i et igangværende forskningsprogram.

Hvordan bliver man forskningspraktikant?

Hvis du ønsker at blive forskningspraktikant, kan du orientere dig i listen over tilgængelige forskningspraktikpladser. Hvis du har spørgsmål til en eller flere af praktik-forløbende, er du velkommen til selv at kontakte de respektive forskere.

For at ansøge om en forskningspraktikplads skal du senest fredag den 26. april 2024 sende en kort ansøgning (max 1 side) til Julie Dichmann Holm på gqw341@ifs.ku.dk.

Herefter bliver din ansøgning sendt til den forsker, du ønsker at komme i praktik hos. Forskerne tager stilling til ansøgningerne og indkalder til eventuelle samtaler. Alle forskere skal melde tilbage senest den 1. maj 2024 hvilke(n) studerende, de ønsker at tilbyde en forskningspraktikplads.

Før du tager kontakt og når du skriver din ansøgning, er det en god ide at have overvejet følgende spørgsmål:

  • Hvorfor vil du gerne i forskningspraktik – og hvorfor vil du gerne i forskningspraktik hos netop den forsker, du kontakter?
  • Hvad er dine faglige interesser, og hvordan spiller de sammen med de forskningsfelter, som forskeren eller forskningsgruppen arbejder med?
  • Hvad er dine ønsker til et samarbejde? Er der for eksempel særlige opgaver, du især gerne vil prøve kræfter med; har du selv materiale, du ønsker at tage udgangspunkt i; har du en særlig idé eller interesse, du gerne vil have mulighed for at forfølge – osv.
  • Husk i øvrigt at spørge ind til de rammer og muligheder, forskeren eller forskningsgruppen kan tilbyde dig som praktikant.

Og hvad sker der så?

Hvis du og forskeren beslutter at indgå en aftale om et forskningspraktikforløb, bliver forskeren din primære kontaktperson i forskningsmiljøet og følger dig som praktikvejleder forløbet igennem. Du skal nu: 

  1. Følge proceduren for ’Projektorienteret forløb’, som det står beskrevet på KUnet: Kandidat i statskundskab - KUnet. Her finder du de administrative krav og deadlines, som skal overholde.
  2. Læse studieordningen for at få overblik over faglige krav og aktiviteter, som du skal forholde dig til undervejs i praktikforløbet.

Tilmelde dig forskningspraktik ved at indsende en forhåndsgodkendelse (ansøgning om forhåndsgodkendelse af forskningspraktik). Forhåndsgodkendelsen skal sendes senest den15. maj 2024 til pof@samf.ku.dk med studieleder Lars Tønder (lt@ifs.ku.dk) Cc. Der er dele af forhåndsgodkendelsen, som du skal udfylde i fællesskab med din praktikvejleder.

Hvilke muligheder giver det at være i forskningspraktik?

Forskningspraktikken er både for dig, der drømmer om en forskningskarriere, og for dig der ønsker styrkede arbejdsmarkedsrelevante kompetencer inden for eksempelvis vidensskabelse, formidling, proces- og projektledelse, samarbejde eller undervisning. Som forskningspraktikant får du først og fremmest et indblik i, hvad det vil sige at arbejde som forsker, og du får mulighed for at fordybe dig i et fagligt område med inspiration og sparring fra fageksperter. Du får altså en særligt dybdegåen-de viden om det, der interesserer dig mest. Ud over faglig indsigt og indblik i forskningens proces-ser får du også en mulighed for at arbejde intensivt med komplekse, men afgrænsede projekter, som styrker dine kompetencer i argumentations- og formidlingsteknikker samt kompetencer i pro-jekt- og procesledelse og strukturerede arbejdsprocesser. Hvis du interesserer dig særligt for un-dervisning, kan du måske også prøve kræfter med at planlægge og afholde undervisning.