Kvalitetsudvalget 

- har til opgave at sikre og udvikle undervisningskvaliteten og det pædagogiske indhold bl.a. gennem konstruktiv evaluering. Kvalitetsudvalget står bl.a. for den årlige uddeling af undervisningsprisen og for initiativer til sikring af høje svarprocenter blandt studerende.

Medlemmer:

Anders Berg-Sørensen (Studieleder)
Troels Claus Baagland (Sekretær)